Maataloustyönjohtaja

Ammatti

Maataloustyönjohtajia työskentelee suurimmilla maatiloilla, joissa he vastaavat maatalouden työntekijöiden työnjohdosta ja neuvonnasta. Maataloustyönjohtajat osallistuvat myös itse käytännön töihin. Ammatissa vaaditaan maatilan töiden hyvää tuntemusta ja hallintaa sekä organisointitaitoja ja esimiesosaamista.

Maataloustyönjohtajan työssä esimies- ja johtamistaidot ovat keskeisiä maatalouden ja maatilojen töiden tuntemuksen lisäksi. Maataloustyönjohtajan on osattava järjestellä ja johtaa tilan töitä suunnitelmallisesti ja taloudellisesti.

Työnjohtajan edellytetään toimivan itsenäisesti ja oma-aloitteisesti, mutta kuitenkin huomioiden omistajan tai tilanhoitajan ohjeet. Vuorovaikutustaidot ovat työssä tarpeen.

Ammatissa tarvitaan riittävän hyvää fyysistä kuntoa.

Työ soveltuu huonosti vilja- tai eläinpölylle allergisille henkilöille.

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinnon agrologi (AMK). 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa maatalousalan perustutkinnon (eläintenhoitaja). 

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös esimerkiksi maatalousalan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Maatalousalan erikoisammattitutkinnossa on maatilayrityksen esimiehenä toimimisen osaamisala. 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Maataloustyönjohtajan palkka perustuu työnantajan kanssa tehtyyn sopimukseen. Palkan suuruuteen vaikuttavat koulutus, työkokemus, vastuun määrä ja erikoisosaaminen.