Metsätalousinsinööri

Ammatti

Metsätalousinsinöörit toimivat puunhankinnan, metsäsuunnittelun, metsäneuvonnan ja ympäristönhoidon tehtävissä. Työpaikkoja on mm. metsäteollisuusyrityksissä ja metsänhoitoyhdistyksissä. Ammatissa tarvitaan metsätalouden asiantuntemuksen lisäksi esimies- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon.

Metsätalousinsinööri työskentelee metsäteollisuusyrityksen tai metsänhoitoyrityksen palveluksessa.

Selaa avoimia työpaikkoja: Metsätalousinsinööri

Metsätalousinsinöörin on tunnettava metsätaloutta, mm. metsävarojen hoitoa ja käyttöä sekä ympäristökysymyksiä. Metsätalousinsinööriltä edellytetään hyviä esimies- ja johtamistaitoja. Työssä on kyettävä tekemään itsenäisiä päätöksiä sekä kantamaan vastuuta.

Tehtävistä riippuen ammatissa tarvitaan organisointi- ja suunnitteluosaamista, neuvonta- ja koulutustaitoja sekä työnjohtotaitoja. Ammatissa on tärkeää tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Neuvottelu- ja esiintymistaidot ovat tarpeen. Hyvä kielitaito sekä tietotekniikan käyttötaidot kuuluvat perusvaatimuksiin.

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinnon, metsätalousinsinööri (AMK). Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa voi suorittaa maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Palkkaus perustuu metsäalan työehtosopimukseen. Palkkaukseen vaikuttaa työn vaativuus, työntekijän pätevyys ja työsuoritus.