Ruokapalvelutyöntekijä

Ammatti

Ruokapalvelutyöntekijät työskentelevät erilaisissa suurtalouskeittiöissä. Ruokapalvelutyöntekijä osallistuu ruoanvalmistukseen, ruoan tarjoiluun, keittiön tilojen puhtaanapitoon sekä astiahuoltoon. Työntekijältä toivotaan hyvää fyysistä terveyttä sekä ripeää työotetta.

Tyypillisiä työpaikkoja ovat oppilaitosten, päiväkotien, vanhusten hoitolaitosten ja sairaaloiden keittiöt ja henkilöstö- ja työpaikkaravintolat.

Selaa avoimia työpaikkoja: Ruokapalvelutyöntekijä

Työssä tarvitaan joustavuutta, sillä ruokapalvelutyöntekijä voi joutua siirtymään nopeastikin mitä erilaisimpiin tehtäviin. Asiakaspalvelutaidot ja -henkisyys ovat tarpeen. Yhteistyötaitoja tarvitaan catering- ja ravintola-alan työssä.

Työssä tarvitaan järjestelykykyä sekä ripeää otetta työhön. Työ on usein raskasta seisomatyötä, joten hyvä fyysinen terveys on tarpeen.

Allergisuus ruoka- ja puhdistusaineille on haitaksi ammatissa toimimiselle.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa ravintola- ja catering-alan perustutkinnon.  

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto, ruokapalvelujen ammattitutkinto, erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto sekä majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto.  

Tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.  

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Henkilöillä, jotka käsittelevät työkseen elintarvikehuoneistossa pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita on oltava elintarvikehygieenistä osaamista osoittava hygieniaosaamistodistus (hygieniapassi). Hygieniaosaamistestejä järjestävät ja osaamistodistuksia myöntävät Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymät, itsenäisesti toimivat osaamistestaajat.

Kunnan ja kuntayhtymien palveluksessa olevien työehdot perustuvat Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVETES), joka määrittää vähimmäisperuspalkat. Tehtäväkohtainen palkka määritellään paikallisesti työn vaativuuden arvioinnin perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa, joka muodostuu vuosisidonnaisesta osasta ja harkinnanvaraisesta osasta. Myös tulospalkkioita voidaan maksaa.

Valtion palveluksessa olevien palvelussuhteen ehdot määräytyvät valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkkausjärjestelmät ovat jokaisella hallinnonalalla ja eri virastoissa omansa. Palkka perustuu tehtävien vaativuuteen, henkilökohtaiseen suoriutumiseen ja osaamiseen. Osassa valtion työpaikkoja on käytössä myös tulospalkkiot.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla ja terveyspalvelualalla palkkaus määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan. Eri sopimuksissa on toisistaan poikkeavia palkkausjärjestelmiä. Yleensä palkkaus perustuu palkkaryhmittelyyn, jonka

perusteena on työtehtävien sisältö ja mm. työhön liittyvä vastuu sekä työkokemus/koulutus. Työehtosopimuksessa on palkkaluokkiin perustuvat palkkataulukot. Lisäksi maksetaan kokemuslisiä.