Suurtalouskokki

Ammatti

Suurtalouskokki valmistaa ruokaa muun muassa sairaaloissa, vanhainkodeissa, oppilaitoksissa ja henkilöstöravintoloissa. Työ suurkeittiössä on vastuullista, koska siellä suunnitellaan ja valmistetaan ateriakokonaisuuksia suurissa erissä lukuisille ruokailijoille. Työssä tarvitaan ruoka-aineiden ja valmistusmenetelmien tuntemusta sekä asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja.

Työpaikkoja ovat muun muassa sairaalan, vanhainkodin, päiväkodin, oppilaitoksen, puolustusvoimien keittiöt tai yrityksen henkilöstöravintolat.

Selaa avoimia työpaikkoja: Suurtalouskokki

Suurtalouskokilta edellytetään perusteellista ruoka-aineiden ja valmistusmenetelmien tuntemusta sekä tarjolle asettelun osaamista. Asiakaspalvelutaidot ovat myös tarpeen. Työssä tarvitaan lisäksi kädentaitoja ja hieman taiteellista silmää, mielikuvitusta sekä hyvää väri-, maku- ja hajuaistia.

Työ edellyttää organisointikykyä. Kokilta vaaditaan taloudellista ajattelukykyä raaka-aineiden ja ruoka-aineiden käsittelyssä. Suurtalouskokin keskeinen osaamisalue on hygieniaosaaminen (elintarvikehygienia, käsittely, hygieeniset työtavat, käsihygienia jne.), omavalvonta ja ruoan sekä palvelun itsearviointi.

Mahdollinen työryhmän johtajana toimiminen edellyttää taitoa ohjata työryhmän jäseniä. Keittiön usein kiireinen työtahti edellyttää myös ripeyttä sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Suurkeittiössä työskentely on pääosin seisomatyötä, joten hyvästä kunnosta on hyötyä.

Erilaisille ruoka-aineille ja pesukemikaaleille allergisten on vaikea toimia ammatissa.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa ravintola- ja catering-alan perustutkinnon (kokki). 

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös ruokapalvelujen ammattitutkinto (suurtalouskokki) ja erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto (dieettikokki). 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Henkilöillä, jotka käsittelevät työkseen elintarvikehuoneistossa pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita on oltava elintarvikehygieenistä osaamista osoittava hygieniaosaamistodistus (hygieniapassi). Hygieniaosaamistestejä järjestävät ja osaamistodistuksia myöntävät Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymät, itsenäisesti toimivat osaamistestaajat.

Kunnan ja kuntayhtymien palveluksessa olevien työehdot perustuvat Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVETES), joka määrittää vähimmäisperuspalkat. Tehtäväkohtainen palkka määritellään paikallisesti työn vaativuuden arvioinnin perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa, joka muodostuu vuosisidonnaisesta osasta ja harkinnanvaraisesta osasta. Myös tulospalkkioita voidaan maksaa.

Valtion palveluksessa olevien palvelussuhteen ehdot määräytyvät valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkkausjärjestelmät ovat jokaisella hallinnonalalla ja eri virastoissa omansa. Palkka perustuu tehtävien vaativuuteen, henkilökohtaiseen suoriutumiseen ja osaamiseen. Osassa valtion työpaikkoja on käytössä myös tulospalkkiot.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla ja terveyspalvelualalla palkkaus määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan. Eri sopimuksissa on toisistaan poikkeavia palkkausjärjestelmiä. Yleensä palkkaus perustuu palkkaryhmittelyyn, jonka perusteena on työtehtävien sisältö ja mm. työhön liittyvä vastuu sekä työkokemus/koulutus. Työehtosopimuksessa on palkkaluokkiin perustuvat palkkataulukot. Lisäksi maksetaan kokemuslisiä.

Yksityisellä majoitus- ja ravitsemisalalla noudatetaan majoitus- ja ravitsemisalan työehtosopimusta. Ammatilla on vähimmäistaulukkopalkka, jonka lisäksi tulevat sunnuntai-, ilta- ja yötyölisät ja paikkakuntakalleuslisä. Alalla on käytössä neliportainen ikälisäjärjestelmä.