Tuulivoimainsinööri

Ammatti

Tuulivoimainsinöörit työskentelevät energiateollisuudessa. Työ voi olla painottunut energiantuotannon valvontaan, tuulivoimaloiden tai tuulipuistojenkunnossapitoon, suunnitteluuntai rakentamiseen, tuotekehitykseen tai tekniseen asiakaspalveluun.Ammatissa tarvitaan tuulivoimatekniikan ja energiantuotannon tuntemusta sekä suunnitteluosaamista, esimiestaitoja ja yhteistyötaitoja.

Energiateollisuus: energiayhtiöt, sähköyhtiöt.

Energiateollisuuden palveluntuotantoyritykset: suunnittelutoimistot, insinööritoimistot, urakointiliikkeet, huoltoyhtiöt.

Laitteita valmistava kone- ja metallituoteteollisuus sekä elektroniikka- ja sähköteollisuus.

Selaa avoimia työpaikkoja: Tuulivoimainsinööri

Tuulivoimainsinöörin on tunnettava tuulivoimatekniikkaa ja energiantuotantoprosessit.

Ammatissa tarvitaan myös sähkötekniikan, automaatiotekniikanja mekaniikan (konetekniikan) perusosaamista sekä laitteiden tuntemusta.

Markkinointi- ja myyntityöt edellyttävät kaupallista osaamista.

Ammatissa tarvitaan organisointitaitoja, suunnitteluosaamista ja työnjohtotehtävissä myös esimiestaitoja.

Ammatissa tarvitaan myös ongelmanratkaisutaitoja ja taloudellista ajattelua.

Työ edellyttää kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn, mutta myös yhteistyö- ja ryhmätyötaitoja.

Tietotekniikkaa on hallittava.

Kielitaito on tarpeen teknisen kirjallisuuden ymmärtämiseksi sekä kansainvälisissä tehtävissä toimimiseksi.

Tekniikan kehitystä on seurattava jatkuvasti, sillä järjestelmät kehittyvät koko ajan.

Ammattikorkeakoulussa voi opiskella energiatekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK). 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös muun muassa konetekniikkaa, automaatiotekniikkaa ja sähkötekniikkaa. 

Yliopistojen teknistieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon diplomi-insinööri ja alemman korkeakoulututkinnon tekniikan kandidaatti energiatekniikkaa opiskellen. 

Teknisissä tieteissä voi opiskella myös konetekniikkaa, automaatiotekniikkaa, sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Energiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä noudatetaan Energiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta, joka on solmittu Energiateollisuus ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välillä. Ylemmän toimihenkilön palkka on kuukausipalkka, ja se määräytyy yksilöllisesti. Palkkaan vaikuttavat mm. henkilökohtainen pätevyys, työn laatu ja tuloksellisuus.

Energiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä noudatetaan myös Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusta, joka on solmittu Energiateollisuus ry:n ja Toimihenkilöunioni ry:n ja Suomen Konepäällystöliitto ry:n välillä. Toimihenkilön palkka on kuukausipalkka, ja se muodostuu toimen vaativuustason mukaisesta vähimmäispalkasta sekä pätevyyteen ja työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta.