Art Director

Ammatit Julkaistu

Art Director (AD) työskentelee yleensä mainostoimistossa, jossa hän vastaa visuaalisen suunnittelutyön johtamisesta. Työ voi kohdistua esimerkiksi mainokseen, visuaaliseen ilmeeseen tai verkkosivuun. Ammatti edellyttää kuvallista ilmaisutaitoa, luovuutta ja ideointikykyä. Myös markkinoinnin ja viestinnän tuntemusta sekä johtamis- ja yhteistyötaitoja sekä stressinsietokykyä tarvitaan.

Markkinointiviestintää suunnittelevat ja toteuttavat toimistot. Eri alojen yritysten omat markkinointiosastot.

Selaa avoimia työpaikkoja: Art Director

Art Directorin työ edellyttää taiteellista ilmaisutaitoa, luovuutta ja ideointikykyä. Työssä tarvitaan markkinoinnin, viestinnän, liike-elämän ja trendien tuntemusta sekä kielitaitoa ja yleissivistystä. Kuvallisen ilmaisun taitojen lisäksi kuvankäsittely- ja muiden tarvittavien tietotekniikkaohjelmistojen hallinta on oleellisessa roolissa. Myös valokuvauksen ja painoteknisten asioiden tuntemus on tärkeää.

Art Directorit toimivat usein suunnittelutiimien johtajina, joten johtamistaidot- ja vuorovaikutustaidot ovat avainasemassa. Yhteistyötaidot korostuvat, koska suuri osa työstä tehdään ryhmässä. Kyky kestää ja antaa kritiikkiä rakentavasti on myös tarpeen. Työn ajoittainen hektisyys, luovuuden ja kiireen yhdistäminen vaatii paineensietokykyä.

Art Directoriksi ei ole suoraa koulutusta. Ammatissa toimitaan soveltuvalla koulutuksella yleensä riittävän työkokemuksen hankkimisen jälkeen. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa ja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa voi opiskella graafista suunnittelua. Ylempi korkeakoulututkinto on taiteen maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti.

Ammattikorkeakouluissa voidaan opiskella graafista suunnittelua ja suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto medianomi (AMK). Myös muotoilussa voi opiskella graafista suunnittelua, jolloin tutkintonimike on muotoilija (AMK).

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi opiskella graafista suunnittelua ja suorittaa media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon, kuvallisen ilmaisun toteuttaja. Myös Markkinointi-instituutti järjestää markkinointialan koulutusta.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3551 €/kk

Yksityinen sektori

3578 €/kk

Julkinen sektori

3381 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Haastattelut