Copywriter

Ammatit Julkaistu

Copywriter ideoi ja kirjoittaa mainostekstejä verkkoon, lehtiin, televisioon ja radioon. Työ voi kohdistua myös kampanjoiden suunnitteluun. Copywriterit työskentelevät mainostoimistoissa ja digitoimistoissa. Ammatissa tarvitaan luovuutta, kirjallista ilmaisukykyä, markkinointiviestinnän tuntemusta ja yhteistyötaitoja.

Mainostoimistot. Digitoimistot. 

Selaa avoimia työpaikkoja: Copywriter

Copywriterin ammatti edellyttää luovuutta sekä kirjallista ja suullista ilmaisukykyä. Ideat on kyettävä toteuttamaan konkreettisiksi mainoksiksi ja vaikuttaviksi ilmaisuiksi asiakkaan tavoitteet ja tarpeet huomioiden. Työssä tarvitaan markkinointiviestinnän tuntemusta, liike-elämän ja trendien tuntemusta, kohderyhmien psykologista ymmärrystä sekä hyvää yleissivistystä.

Yhteistyötaidot ovat tärkeitä mainosalalle tyypillisessä tiimityössä. Copywriterin tulee hallita selkeä kirjoitustapa ja kieliopin säännöt hyvin. Työssä tarvitaan myös tietoteknisiä taitoja. Esiintymistaidoista ja kielitaidosta on hyötyä.

Ammatissa on kestettävä luovaan työhön kohdistuvaa kritiikkiä. Alan kiireinen tahti edellyttää paineensietokykyä.

Copywriterina työskennellään eri koulutusalojen tutkinnoilla. Monilla on kaupallisen tai viestintäalan koulutus. Myös itseoppineita copywritereita löytyy.

Soveltuvia tutkintoja ovat esimerkiksi kauppatieteiden maisterin tutkinto, liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto (tradenomi), liiketoiminnan perustutkinto (merkonomi) sekä viestintäalan tutkinnot, kuten journalismin ammattikorkeakoulututkinto (medianomi), valtiotieteiden maisteri ja yhteiskuntatieteiden maisteri sekä esimerkiksi suomen kieleen tai kirjallisuuteen painottuvat filosofian maisterin opinnot tai taiteen maisterin tutkinto.

Rastor-instituutissa on mahdollista suorittaa tekstisuunnittelijan tutkinto.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4453 €/kk

Yksityinen sektori

4491 €/kk

Julkinen sektori

3736 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Haastattelut