Hätäkeskuspäivystäjä

Ammatit Julkaistu

Hätäkeskuspäivystäjä työskentelee hätäkeskuksessa, jossa hän vastaa hätänumeroon 112 tuleviin avunpyyntöihin. Hätäkeskuspäivystäjän tehtävänä on selvittää, mitä on tapahtunut ja missä sekä hälyttää tarvittava apu paikalle. Työ on vaativaa ja vastuullista ja siihen kuuluu olennaisesti kriisitilanteessa olevan ihmisen kohtaaminen.

Hätäkeskuslaitos, jonka alaisuudessa toimii Keravan, Kuopion, Oulun, Porin, Turun ja Vaasan hätäkeskukset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Hätäkeskuspäivystäjä

Hätäkeskuspäivystäjä vastaa hätänumeroon tuleviin avunpyyntöihin, jotka voivat koskea meneillään olevaa rikosta tai yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavaa tapahtumaa, äkillisesti sairastuneita tai eksyneitä ihmisiä, liikenneonnettomuuksia, tulipaloja tai esimerkiksi sosiaalisia hätätilanteita. Tällaiset tilanteet edellyttävät vahvaa tietämystä hätätilanteiden toimintaohjeista ja ensiavusta sekä rauhallista, mutta määrätietoista toimintaa.

Ammatti edellyttää kykyä arvioida tilanteen vakavuutta sekä tehdä itsenäisiä päätöksiä. Työssä tarvitaan erittäin hyviä kommunikointitaitoja, jotta päivystäjä osaa neuvoa erilaisia ihmisissä vaativissa tilanteissa. Tärkeä osa työtä on pystyä kohtaamaan ihminen, joka on joutunut kriisin keskelle.Myös yhteistyötaitoja tarvitaan, sillä työtä tehdään yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Ammatti edellyttää sopeutumista vuorotyöhön. Erityisesti juhlapyhät ovat kiireistä aikaa.

Hätäkeskuspäivystäjän koulutus on Pelastusopiston sekä Poliisiammattikorkeakoulun ja Hätäkeskuslaitoksen suunnittelema kokonaisuus, joka johtaa hätäkeskuspäivystäjän tutkintoon. Opintojen laajuus on 90 opintopistettä ja ne kestävät 1,5 vuotta. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Hätäkeskuslaitoksen päivystystehtäviin voivat hakeutua hätäkeskuspäivystäjän tutkintokoulutuksen suorittaneet sekä poliisikoulutuksen saaneet.

Hätäkeskuspäivystäjän ammattikelpoisuudet (suomi.fi)

Hätäkeskuspäivystäjän keskiansio on noin 3500 €/kk.

Hätäkeskuslaitoksessa on käytössä viraston omaan virkaehtosopimukseen perustuva palkkausjärjestelmä, jossa palkka koostuu tehtävän vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkasta sekä henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta. Lisäksi maksetaan työaikalisiä ilta-, yö- ja viikonlopputyöstä.