Helikopterilentäjä

Ammatit Julkaistu

Helikopterilentäjä on ilmailualan ammattilainen, joka lentää helikoptereilla. He ovat koulutettuja ohjaamaan erilaisia helikopterimalleja erilaisissa olosuhteissa ja tehtävissä, kuten henkilökuljetuksissa, ilmakuvauksissa, pelastus- ja maanpuolustustehtävissä. Vastuullinen työ edellyttää hyvää henkistä ja fyysistä kuntoa, paineensietokykyä, itsenäistä päätöksentekokykyä ja tarkkuutta.

Helikopterilentoja tarjoavissa yrityksissä, lääkärihelikopteritoiminnassa, Rajavartiolaitoksella ja Puolustusvoimissa.

Selaa avoimia työpaikkoja: Helikopterilentäjä

Helikopterilentäjän vastuullinen työ edellyttää lentämiseen liittyvän osaamisen lisäksi hyvää henkistä ja fyysistä kuntoa, kykyä itsenäiseen päätöksentekoon, harkintakykyä ja rauhallisuutta. Työn vaatimukset perustuvat ilmailumääräyksiin sekä työnantajan asettamiin mahdollisiin lisävaatimuksiin.

Ammatissa tarvitaan lisäksi hyvää paineensietokykyä, loogista ajattelua, tarkkuutta ja yhteistyötaitoja. Lisäksi edellytetään lääkärintarkastuksessa todettu hyvä terveys.

Helikopterilentäjiä koulutetaan yksityisissä lentokouluissa. Lentäminen perustuu koulutukseen ja eritasoisiin lupakirjoihin. Ensimmäisenä tulee suorittaa yksityislentäjän lupakirja, jonka jälkeen voi kouluttautua ammattilentäjäksi. Esimerkiksi HEMS-toimintaan erikoistuminen edellyttää työkokemusta ja jatkokoulutusta pelastushelikopteritoimintaan. Koulutuskustannukset yksityisissä lentokouluissa ovat korkeat.

Rajavartiolaitos ja Puolustusvoimat kouluttavat henkilöstöä omiin tehtäviinsä. Tehtäviin pääseminen edellyttää lentoreserviupseerikurssin käymistä. Vaatimukset koulutukseen ovat suhteellisen tiukat.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Asianomainen koulutus sekä helikopteriammattilentäjän lupakirja. Puolustusvoimien lentotoiminta on sotilaslentotoimintaa, jolloin lupakirjaa ei tarvita.

Mediaanipalkka

7205 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto