Henkilöstökonsultti

Ammatit Julkaistu

Henkilöstökonsultin tehtäviin kuuluu etsiä, valita ja välittää työntekijöitä heitä tarvitseville työnantajille. Työhön voi kuulua myös tarvittavien työntekijöiden määrän ja osaamisvaatimusten arviointia, koulutusten järjestämistä ja sopimusasioita. Työpaikkoja on henkilöstöpalveluihin erikoistuneissa yrityksissä, kuten työntekijöitä vuokraavissa henkilöstöpalveluyrityksissä. Ammatissa tarvitaan hyvää työelämän tuntemusta, haastattelutaitoja ja vuorovaikutustaitoja.

Henkilöstöpalveluyritykset. Henkilöstökonsultointiyritykset. Konsultointiyritykset. Yrittäjänä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Henkilöstökonsultti

Henkilöstökonsultilta tai vastaavalta edellytetään työelämän, eri ammattien ja koulutusten tuntemusta. Lainsäädännön osaamista tarvitaan esimerkiksi työsopimuksiin ja palkkaukseen liittyvissä asioissa. Ammatissa tarvitaan asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Ammatissa tarvitaan yhteistyö-, haastattelu- ja neuvottelutaitoja. Myyntihenkisyys on tarpeen asiakkaita etsivissä yrityksissä. Alalla tarvitaan myös oma-aloitteisuutta, paineensietokykyä ja joustavuutta. Kielitaito on eduksi. Ammatissa tarvitaan hyviä tietoteknisiä taitoja.

Stressiä työssä voivat aiheuttaa kiire sekä mahdolliset tulospaineet. Oman alan kehityksen seuraaminen on tarpeen ammatissa.

Henkilöstökonsulttien koulutustaustat vaihtelevat, mutta yleensä heillä on korkeakoulututkinto joko yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta. Yliopistoissa voi opiskella esimerkiksi kauppatieteitä, psykologiaa ja kasvatustieteitä. Koulutus voi olla myös sen toimialan mukainen, jonka työntekijöitä välitetään, esimerkkinä tekniikan ala. 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella esimerkiksi liiketaloutta. Tutkinto on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tradenomi (AMK). 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4083 €/kk

Yksityinen sektori

4220 €/kk

Julkinen sektori

3702 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat