Henkilöstöpäällikkö

Ammatit Julkaistu

Henkilöstöpäällikkö työskentelee yrityksen tai julkishallinnon organisaation henkilöstöhallinnon johdossa. Tehtäviin kuuluu henkilökunnan rekrytointia, siirto- ja irtisanomisasioita, työsuhde- ja palkka-asioita, henkilökunnan osaamisen kehittämistä ja hyvän työilmapiirin luomista. Ammatissa tarvitaan mm. henkilöstö- ja työsuhdeasioiden tuntemusta sekä johtamis- ja vuorovaikutustaitoja.

Yritykset. Valtio. Hyvinvointialueet. Kunnat. Seurakunnat. Järjestöt.

Selaa avoimia työpaikkoja: Henkilöstöpäällikkö

Henkilöstöpäälliköltä edellytetään henkilöstön hallintamenetelmien ja työyhteisön kehittämisen osaamista. Tehtävässä tarvitaan työsuhdeasioiden ja -lakien sekä työehto- tai virkaehtosopimusten tuntemusta. Organisaation tai yrityksen toimialan tuntemuksesta on hyötyä tehtävien hoitamisessa. Yrityksen tai yksikön eri ammattien, työtehtävien ja niiden edellyttämien koulutusten ja osaamisvaatimusten tuntemus on tarpeen.

Ammatissa tarvitaan johtamis- ja esimiesosaamista sekä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja. Hyvästä suullisesta ja kirjallisesta esitystaidosta on etua. Oma-aloitteisuus ja organisointitaidot ovat tarpeen. Työsuhdeasioiden hoitamisessa tarvitaan tarkkuutta ja vastuuntuntoa.

Henkilöstöpäällikköön voi kohdistua paineita ja odotuksia työpaikan eri osastoilta ja toisaalta työnhakijoiden taholta.

Henkilöstöpäälliköiden koulutusvaatimukset vaihtelevat työpaikan ja toimenkuvan mukaan. Joissain työpaikoissa edellytetään kyseisen toimialan tutkintoa.

Usein vaaditaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa, joka voi olla esimerkiksi kauppatieteiden maisteri, hallintotieteiden maisteri, oikeustieteen maisteri, psykologian maisteri tai kasvatustieteen maisteri tai liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tradenomi.

Rastor-instituutissa voi suorittaa henkilöstöpäällikön tutkinnon.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4083 €/kk

Yksityinen sektori

4220 €/kk

Julkinen sektori

3702 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat