Järjestöjohtaja

Ammatit Julkaistu

Järjestöjohtaja vastaa järjestön toiminnan johtamisesta tai jostakin tehtäväalueesta. Tehtäviin kuuluu esimiestyötä, kehittämistä, suunnittelua ja yhteydenpitoa sidosryhmiin. Työpaikkoja ovat järjestöt. Ammatissa tarvitaan johtamistaitoja, toimialan tuntemusta sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja..

Järjestöt ja yhdistykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Järjestöjohtaja

Ammatissa on tunnettava järjestön toimiala ja toiminta kokonaisvaltaisesti. Järjestöjohtajan tehtävä on suunnitella, organisoida ja ohjata toimintaa. Järjestöjohtajan on tunnettava myös talouteen, henkilöstöön, lakiin ja sopimuksiin liittyviä asioita.

Ammatissa tarvitaan johtamistaitoja, rohkeutta pitää julkisia puheenvuoroja sekä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja. Yhteyistyötaitojen lisäksi ammatti edellyttää kykyä oma-aloitteisuuteen ja itsenäiseen päätöksentekoon. Kyky viestiä selkeästi kirjallisesti ja suullisesti on ensiarvoisen tärkeää. Työssä menestyminen edellyttää verkostoitumistaitoja sekä suhdetoiminnan ja vaikuttamisen osaamista.

Ammatissa tarvitaan usein kielitaitoa sekä tietotekniikan käyttötaitoja. 

Johtotehtävissä voidaan toimia useilla korkeakoulututkinnoilla. Soveltuva korkeakoulututkinto riippuu järjestön toimialasta sekä tehtävästä ja vastuualueesta. Yliopistoissa voi opiskella esimerkiksi hallintotieteitä ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon hallintotieteiden maisteri. Kauppatieteitä opiskellen ylempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden maisteri. Oikeustieteitä opiskellen ylempi korkeakoulututkinto on oikeustieteen maisteri. Muita korkeakoulututkintoja ovat esimerkiksi yhteiskuntatieteiden maisteri, filosofian maisteri, kasvatustieteen maisteri, psykologian maisteri, lääketieteen lisensiaatti ja diplomi-insinööri.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella esimerkiksi liiketaloutta ja suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK). Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto on insinööri (AMK). Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös esimerkiksi sosiaalialaa ja suorittaa sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinnon sosionomi (AMK).

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4122 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat

Haastattelut