Juristi

Ammatit Julkaistu

Juristin ammatti edellyttää lainsäädännön ja oikeusjärjestelmän vahvaa osaamista. Työtehtävät voivat liittyä esimerkiksi lainsoveltamisen kysymyksiin tai laillisuusvalvontaan. Juristit voivat neuvoa lakiasioissa sekä laatia erilaisia asiakirjoja. Ammatissa tarvitaan laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja.

Yritykset, järjestöt, työnantaja- ja ammattiliitot, julkinen hallinto, tuomioistuimet ja oikeusaputoimistot.

Selaa avoimia työpaikkoja: Juristi

Juristilta edellytetään laaja-alaista lainsäädännön ja oikeusjärjestelmän tuntemusta. Työssä on jatkuvasti seurattava lainsäädännön kehitystä ja muutoksia. Ammatti vaatii kykyä itsenäiseen päätöksentekoon, ja ratkaisut pitää pystyä perustelemaan lainsäädäntöön, ennakkotapauksiin, ohjeisiin ym. perustuen. Juristin työssä tarvitaan kykyä laajojen asiakokonaisuuksien hallintaan sekä hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa.

Yrityksissä toimiville juristeille on olennaista tuntea yritysjuridiikkaa sekä yrityksen toimialaa koskevaa lainsäädäntöä. Käytännön kokemus eri toimialoilta on eduksi. Järjestöissä toimivien juristien työssä saattaa korostua esimerkiksi koulutus- ja neuvontatehtävät, jolloin tarvitaan myös pedagogista osaamista. Julkishallinnossa työskentelevän juristin osaamisvaatimuksissa korostuvat esimerkiksi julkisoikeuden, hallintomenettelyn ja kunnallisoikeuden tuntemus.

Ammatti edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja. Juristin on osattava kuunnella eri osapuolten näkemyksiä, ongelmia ja toiveita sekä perustella kantansa uskottavasti. Työ edellyttää myös tarkkuutta, täsmällisyyttä sekä stressinsietokykyä. Vieraiden kielten taito on eduksi.

Yliopistoissa voi opiskella oikeustiedettä ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon oikeustieteen maisteri. Oikeustieteen maisterin on mahdollista pätevöityä varatuomariksi suorittamalla vuoden kestävä auskultointi eli tuomioistuinharjoittelu. Oikeustieteellisiä jatkotutkintoja ovat oikeustieteen lisensiaatin ja oikeustieteen tohtori tutkinnot.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Tietyissä tehtävissä vaaditaan varatuomarin arvo ja erityiskokemusta jonkin tietyn lain soveltamisesta.

Mediaanipalkka

5500 €/kk

Yksityinen sektori

5871 €/kk

Julkinen sektori

5064 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat

Haastattelut