Kaivosinsinööri

Ammatit Julkaistu

Kaivosinsinöörit työskentelevät kaivoksilla ja avolouhoksilla tuotannon suunnittelu-, johto- ja asiantuntijatehtävissä. Ammattinimikkeet ja työtehtävät vaihtelevat. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi toiminnan tai kaivoksen rakenneteknisten töiden suunnittelua, tuotannon johtoa ja työnjohtoa. Työpaikkoja on kaivosyhtiöissä. Kaivosinsinööriltä edellytetään geologian, kaivossuunnittelun ja louhintatekniikan tuntemusta. Ammatissa tarvitaan esimies- ja suunnitteluosaamista sekä vastuullisuutta.

Kaivosyhtiöt ja malminetsintäyritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kaivosinsinööri

Kaivosinsinööriltä edellytetään geologian, kaivossuunnittelun, kaivostuotannon ja louhintatekniikan tuntemusta. Tehtävien hoitamiseksi tarvitaan johtamis- ja esimiesosaamista, suunnitteluosaamista ja kustannustietoisuutta.

Ammatissa tarvitaan myös yhteistyökykyä, pitkäjännitteisyyttä, vastuullisuutta ja oma-aloitteisuutta. Selkeä itsensä ilmaisemisen taito on tärkeää. Kielitaito on tarpeen. Paineensietokykyä tarvitaan myös. Stressiä saattavat aiheuttaa esimerkiksi tekniset häiriöt, inhimilliset tekijät ja aikataulut.

Työturvallisuuden varmistaminen ja ympäristönsuojelusta huolehtiminen edellyttävät vastuullisuutta, huolellisuutta, harkintaa ja tarkkaavaisuutta. Alaan liittyvä lainsäädäntö on myös tunnettava. Tietotekniikka, kuten esimerkiksi suunnitteluohjelmat on hallittava.

Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa voi opiskella yhdyskunta- ja ympäristötekniikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti. Ammattikorkeakouluissa voi opiskella rakennustekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK).

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4773 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat