Kalastaja

Ammatit Julkaistu

Kalastajat pyytävät saaliin merestä tai sisävesistä erilaisin menetelmin. Kalastajat työskentelevät ammatinharjoittajina tai toisen palveluksessa. Työssä tarvitaan mm. kalojen pyynti- ja käsittelytaitoa sekä kalakantojen tuntemusta. Kalastajan on hallittava myös aluksen ja pyyntivälineiden huollot ja korjaukset. Ammatissa tarvitaan hyvää kuntoa ja vesillä liikkumisen taitoa.

Yrittäjinä tai toisen palveluksessa.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kalastaja

Kalastajan on osattava pyytää kalat erilaisin pyydyksin ja käsitellä saalis myyntikuntoon. Kalastajan on tunnettava kalalajit ja kalakannat sekä säädökset liittyen esimerkiksi kalastuskiintiöihin ja pyyntitapoihin. Kalastajan on hallittava myös aluksen ja pyyntivälineiden huollot ja korjaukset.

Itsenäisenä yrittäjänä toimiva kalastaja joutuu suunnittelemaan yrityksensä toiminnan ja talouden sekä hankkimaan kalastusaluksen ja pyydykset, joihin joutuu investoimaan paljon, jopa kymmeniä tai satoja tuhansia euroja. Yrittäjiltä edellytetään oman alan ammattiosaamisen lisäksi palvelu- ja markkinointihenkisyyttä, koska saalis on myös saatava myydyksi. Saaliin määrä ja elinkeinon kannattavuus vaihtelevat vuosittain, joten ammatissa täytyy kestää taloudellista epävarmuutta.

Kalastaja joutuu usein tekemään pitkiä työpäiviä hankalissakin olosuhteissa, joten häneltä vaaditaan hyvää ruumiillista kuntoa ja kestävyyttä. Työssä on tärkeää osata liikkua vesillä turvallisesti.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kalatalouden perustutkinnon (kalastaja). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös kalatalouden ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Itsenäisenä yrittäjänä toimivan kalastajan ansiot riippuvat suuresti kalastusalueen kalakannoista, pyyntikalustosta, ammattitaidosta ja omasta työpanoksesta sekä markkinahinnoista. Myös toisen palveluksessa olevien kalastajien ansiotasoissa on eroja. Suurin osa on ns. osuudella kalastavia, jolloin he saavat tietyn sovitun osuuden saaliin arvosta.