Katsastaja

Ammatit Julkaistu

Katsastaja on ajoneuvotekniikan asiantuntija, joka työskentelee katsastusasemalla. Katsastajan tehtävänä on tarkastaa ajoneuvojen kunto sekä varmistaa niiden turvallisuus ja ympäristöystävällisyys. Ammatissa tarvitaan työssään teknistä osaamista, asiakaspalvelutaitoja ja vastuullisuutta.

Katsastaja tarvitsee työssään ajoneuvotekniikan erityisosaamista. Ammatissa on tunnettava ajoneuvojen katsastuksiin liittyvät lait, asetukset ja säännöt sekä hallittava eri katsastuslaitteiden käyttö. Tietotekniikan ja tietojärjestelmien käyttötaito on tarpeen.

Tarkastustyössä tarvitaan tarkkuutta, huolellisuutta ja vastuullisuutta. Asiakaspalvelutaidot ovat työssä tarpeen. Ammatissa tarvitaan sekä itsenäistä työotetta että yhteistyötaitoja. Kielitaito on eduksi.

Katsastajan on tunnettava työpaikkansa laatuvaatimukset. Myös työturvallisuudesta on huolehdittava. Katsastajan on täydennyskouluttauduttava säännöllisin väliajoin.

Ammattikorkeakouluissa voidaan suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK) ajoneuvotekniikkaan tai konetekniikkaan suuntautuen.  

Katsastajan peruskoulutuksena voi olla myös katsastustoimintaan soveltuva erikoisammattitutkinto tai ammattitutkinto, kuten esimerkiksi ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto (korjaamopalvelun osaamisala, vauriokorjauksen osaamisala tai ajoneuvoalan esimiestyön osaamisala) tai ajoneuvoalan ammattitutkinto (korjaamopalvelun osaamisala tai vauriokorjauksen osaamisala). Autoalan perustutkinto (ajoneuvoasentaja) ei ole itsessään riittävä koulutus katsastustehtäviin. 

Jatkokoulutuksena katsastajalta edellytetään katsastusalaan ja katsastuksiin perehdyttävän koulutuksen suorittamista katsastustehtäviä vastaavasti. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Katsastajana voi toimia henkilö, jolla on soveltuva peruskoulutus sekä soveltuva ja riittävä ajoneuvoalan työkokemus tai osaaminen. Lisäksi katsastajalta edellytetään katsastusalaan ja katsastuksiin perehdyttävän jatkokoulutuksen suorittamista työtehtävien laajuutta vastaavasti. Katsastajalta edellytetään myös luotettavuutta.

Ajoneuvojen katsastan ammattipätevyydet (suomi.fi)

Mediaanipalkka

4009 €/kk

Yksityinen sektori

4009 €/kk

Julkinen sektori

4072 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat

Haastattelut