Keittiöpäällikkö

Ammatit Julkaistu

Keittiöpäällikkö suunnittelee ja johtaa keittiön työtä sekä vastaa sen toiminnasta. Työpaikkana voi olla esimerkiksi hotelli- tai ruokaravintola, yökerho, laivan ravintola tai tanssiravintola, jossa myydään ruokaa. Esimiestehtävissä tarvitaan organisointi- ja vuorovaikutustaitoja sekä luovuutta ja vastuunkantokykyä.

Keittiöpäällikön työpaikkana voi olla esimerkiksi hotelli- tai muu ruokaravintola, yökerho, laivan ravintola tai tanssiravintola.

Selaa avoimia työpaikkoja: Keittiöpäällikkö

Keittiöpäällikön työssä tarvitaan perusteellista ruoka-aineiden, valmistusmenetelmien ja tarjolle asettelun osaamista. Asiakaspalvelutaidot ovat työssä tarpeen. Esimiestehtävissä toimivan on kehitettävä uusia ideoita ja toteutettava niitä yhdessä muun henkilökunnan kanssa, joten työssä tarvitaan luovuutta ja uskallusta sekä halua kantaa vastuu tekemistään ratkaisuista.

Alan nopeat liikeideoiden muutokset ja monipuolistunut palvelujen tarjonta ovat edellyttäneet myös henkilöstön valmiuksien monipuolistumista eri työtehtävissä. Ruokaravintoloissakin pyritään entistä enemmän erikoistumaan ja siten erottautumaan kilpailijoista.

Esimiehenä on maltettava kuunnella, mutta myös otettava kantaa ja tehtävä ratkaisuja. Lisäksi tarvitaan taloudellista ajattelukykyä ja halua päästä hyviin taloudellisiin tuloksiin. Työn sujumista auttavia kykyjä ovat mm. järjestelmällisyys, organisointitaidot, itsenäinen työskentelyote, kyky tehdä päätöksiä sekä kyky ilmaista itseään selkeästi sekä kirjallisesti että suullisesti. Hygieeninen työskentelytapa on keskeistä ammatissa.

Keittiöpäällikön on jatkuvasti seurattava mitä alalla ja mm. raaka-ainevalikoimissa tapahtuu. Myös kansainvälisen kehityksen seuraaminen on tärkeää. Kielitaito on eduksi. Tietotekniikan käyttötaidot ovat tarpeen toimistotöissä.

Taipumus ruoka- ja pesuaineallergioihin voi haitata työskentelyä.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon restonomi (AMK) esimerkiksi palveluliiketoimintaan suuntautuen. 

Keittiöpäälliköksi voi edetä myös urakehityksen kautta. Lähtökohtana voi olla esimerkiksi toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettava ravintola- ja catering-alan perustutkinto (kokki). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös ruokapalvelujen ammattitutkinto sekä majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto.Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Osaamista ja ammattitaitoa kerrytetään käytännön työkokemuksella ja täydennyskoulutuksella. Ennen keittiöpäällikön tehtäviä toimitaan usein vuoropäällikkönä tai keittiömestarina. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Henkilöillä, jotka käsittelevät työkseen elintarvikehuoneistossa pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita on oltava elintarvikehygieenistä osaamista osoittava hygieniaosaamistodistus (hygieniapassi). Hygieniaosaamistestejä järjestävät ja osaamistodistuksia myöntävät Ruokaviraston hyväksymät, itsenäisesti toimivat osaamistestaajat.

Hygieniapassi (ruokavirasto.fi)

Mediaanipalkka

3105 €/kk

Yksityinen sektori

3129 €/kk

Julkinen sektori

2980 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat