Kiinteistönvälittäjä

Ammatit Julkaistu

Kiinteistövälittäjä toimii välittäjänä kiinteistökaupoissa. He auttavat asiakkaita ostamaan, myymään tai vuokraamaan kiinteistöjä, kuten asuntoja, taloja ja liikekiinteistöjä. Kiinteistövälittäjien tehtäviin kuuluu neuvotella kaupoista, järjestää näyttöjä, markkinoida kiinteistöjä, hoitaa kauppaan liittyviä hallinnollisia tehtäviä sekä tarjota asiantuntevaa neuvontaa. Kiinteistövälittäjät työskentelevät yrittäjinä tai kiinteistönvälitysyrityksessä. Ammatissa tarvitaan kiinteistöalan tuntemusta, myyntitaitoja sekä esiintymis- ja neuvottelutaitoja.

Kiinteistövälitysyritysten palveluksessa, yrittäjinä tai myyntiedustajina pankeissa tai rakennusliikkeissä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kiinteistönvälittäjä

Kiinteistönvälittäjän on tunnettava kiinteistöalan myynti- ja vuokraustoiminta. Ammatissa on osattava selvittää kiinteistöjen arvo omaan asiantuntemukseen ja luotettavaan vertailutietoon perustuen. Paikallistuntemus voi olla hyvin olennaista myyntityön sujumisessa. Myyntityössä tarvitaan esiintymis- ja neuvottelutaitoja sekä yhteistyökykyä.

Ammatissa on ymmärrettävä asiakkaan tarpeet. Työssä on tarvitaan asiakaspalveluhenkisyyttä ja oma-aloitteisuutta sekä organisointitaitoja. Lisäksi vaaditaan kiinteistöalan lainsäädännön tuntemusta ja sekä kykyä toimia lainmukaisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Markkinointi- ja viestintäosaamista tarvitaan kiinteistöjen markkinoinnissa eri kanavissa, kuten verkkosivuilla, mainoksissa ja sosiaalisessa mediassa.

Kiinteistönvälittäjän työssä tarvitaan kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin sekä sietää painetta, kilpailua, tiukkoja aikatauluja ja epäsäännöllisiä työaikoja.

Kiinteistönvälitysalalla on useita erilaisia tutkintoja ja ammattitermejä. Kiinteistöedustajan koulutus eli KED antaa perusvalmiudet kiinteistönvälitysalalla toimimiseen. KED-koulutus toimii usein valmistavana koulutuksena LKV-tutkintoa ajatellen.

Työkokemuksen kartuttua on mahdollista suorittaa ammatillisessa koulutuksessa eli toisen asteen oppilaitoksessa liiketoiminnan ammattitutkinto (kiinteistönvälitys). Nimikettä kiinteistönvälittäjä tai lyhennystä LKV (=laillistettu kiinteistönvälittäjä) saa käyttää vain henkilö, joka on suorittanut LKV-kokeen. LKV-kokeen järjestää Keskuskauppakamarin välittäjälautakunta.

Ylemmän kiinteistönvälittäjän koulutuksen (YKV) tavoitteena on syventää kiinteistönvälittäjän ammattiosaamista, sekä antaa valmiuksia toimia johtotehtävissä kiinteistönvälitysalalla. Koulutus tähtää käytännön valmiuksien parantamiseen.

Asuin- ja liikehuoneistojen vuokravälitystehtäviin voi kouluttautua vuokravälittäjän tutkinnossa (VuT), joka valmistaa vuokrahuoneiston välittäjäkokeeseen (LVV). LVV, laillistettu on vuokrahuoneiston välittäjä eli asunnonvälittäjä. Kyseessä on pätevyys, joka saadaan läpäisemällä LKV-koe tai LVV-koe.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kiinteistönvälitystä saa harjoittaa vain sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity kiinteistönvälitysliikkeeksi. Vuokrahuoneiston välitystä saa harjoittaa vain sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity vuokrahuoneiston välitysliikkeeksi tai kiinteistönvälitysliikkeeksi.

Välitysliikkeessä on oltava vastaava hoitaja. Kiinteistönvälitysliikkeen vastaavalla hoitajalla on oltava kiinteistönvälittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys, vuokrahuoneiston välitysliikkeen vastaavalla hoitajalla vuokrahuoneiston välittäjäkokeessa tai kiinteistönvälittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys.

Mediaanipalkka

3826 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto