Koneinsinööri

Ammatit Julkaistu

Koneinsinöörit toimivat koneiden, laitteiden ja tuotantolinjojen suunnittelussa, valmistuksessa ja kunnossapidossa. Muita työllistäviä tehtäväalueita ovat esimerkiksi markkinointi ja koulutustehtävät. Koneinsinöörin työpaikkoja ovat esimerkiksi konepajat, suunnittelutoimistot ja maahantuojat. Ammatti edellyttää teknisen osaamisen lisäksi mm. suunnittelu- ja esimiesosaamista, taloudellista ajattelua ja yhteistyötaitoja.

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset kuten konepajat. Suunnittelutoimistot. Insinööritoimistot. Maahantuojat. Koneinsinöörejä työskentelee myös muilla teollisuudenaloilla. Energiateollisuus.

Selaa avoimia työpaikkoja: Koneinsinööri

Koneinsinöörin on hallittava oman alansa tekniikka sekä tunnettava suunnittelu- ja tuotantomenetelmät. Ammatti edellyttää kykyä soveltaa teknistä tietoa käytäntöön. Koneinsinööri tarvitsee suunnittelu- ja organisointitaitoja sekä johtamistaitoja.

Tehtävien hoito edellyttää ongelmanratkaisukykyä sekä taloudellista ajattelua. Ammatissa on kyettävä sekä itsenäiseen että ryhmätyöskentelyyn. Myös yhteistyötaidot ja neuvottelu- ja esiintymistaidot ovat tarpeen.

Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen on tärkeää. Työssä tarvitaan pitkäjännitteisyyttä ja joustavuutta. Kielitaito ja myös kulttuurien tuntemus ovat tarpeen varsinkin vientitehtävissä. Kone- ja metallitekniikan kehitystä on seurattava jatkuvasti.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella konetekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK).

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella konetekniikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4290 €/kk

Yksityinen sektori

4286 €/kk

Julkinen sektori

4482 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä

Ammattialat