Koristemaalari

Ammatit Julkaistu

Koristemaalari on erilaisiin pintakäsittelytöihin erikoistunut maalari, joka viimeistelee uutta ja entisöi vanhaa. Työtehtävät voivat vaihdella kirkon saarnastuolin kultamaalauksesta kreikkalaisravintolan pylväiden marmorointiin ja vanhan asuintalon sisätilojen koristeluun. Ammatissa tarvitaan vankkaa käsityö- ja maalaustaitoa sekä vanhojen rakennus- ja maalaustapojen tuntemusta. Koristemaalarit työskentelevät itsenäisinä yrittäjinä tai koristemaalaukseen ja entisöintiin erikoistuneissa yrityksissä.

Koristemaalarit työskentelevät tavallisesti ammatinharjoittajina (yrittäjinä). Työpaikkoja on myös koristemaalaukseen ja entisöintiin erikoistuneissa yrityksissä.

Kultaajat työskentelevät pääasiassa yrittäjinä, mutta osa toimii kehys- ja kultausliikkeiden palveluksessa. He voivat työskennellä myös taidemuseoissa.

Selaa avoimia työpaikkoja: Koristemaalari

Koristemaalarin on oltava taitava käsityöläinen. Ammatissa vaaditaan käden taitojen lisäksi taiteellisuutta sekä maalaustekniikoiden hallintaa ja eri työvälineiden ja työtapojen tuntemusta. Työ vaatii pitkäjännitteisyyttä, huolellisuutta ja kärsivällisyyttä, sillä monet entisöinnin, koristemaalauksen ja kultauksen työvaiheet vievät paljon aikaa.

Ammatissa on tunnettava tyylioppia ja tyylihistoriaa sekä vanhoja työmenetelmiä ja työkaluja sekä ennen käytettyjä materiaaleja ja niiden valmistustapoja. On tunnettava myös uusien materiaalien soveltuvuus vanhoihin rakennuksiin ja muihin pintoihin sekä perinteisiin maaliaineisiin.

Kultaajalta vaaditaan myös taiteen tuntemusta. Vanhojen esineiden kunnostuksessa tarvitaan tyylitajua, sillä kaikkialle ei kultapintakaan sovi. Ammatissa on työskenneltävä siististi ja huolehdittava työtilojen puhtaudesta, koska pölyhiukkaset tarttuvat helposti tahmeaan pintaan.

Koristemaalarin ja kultaajan tehtävät eivät sovi allergisille, sillä he joutuvat käyttämään työssään erilaisia liuottimia ja kemikaaleja. Hankalat työasennot voivat olla rasittavia.

Monilla koristemaalareilla on jokin maalaus-, puu- tai entisöintialan ammattikoulutus. 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa taideteollisuusalan perustutkinto (artesaani). 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa myös pintakäsittelyalan perustutkinnon (maalari). 

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös taideteollisuusalan ammattitutkinto (kultaaja tai restauroija) ja erikoisammattitutkinto (kultaajamestari tai restaurointimestari), pintakäsittelyalan ammattitutkinto (rakennusmaalari tai julkisivumaalari) ja erikoisammattitutkinto (maalarimestari). 

Tutkinnot voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksella. 

Monet koristemaalarin tehtävät, kuten ootraus ja marmorointi, vaativat täydennyskoulutusta. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Yrittäjinä toimivien koristemaalarien ja kultaajien ansiot riippuvat liiketoiminnan kannattavuudesta.

Ammattialat