Kutoja

Ammatit Julkaistu

Kutoja valmistaa tekstiilejä teollisuudessa kutomokoneilla tai käsin. Kutoja valvoo kutomakoneiden käyntiä ja tarkkailee kankaan laatua. Yleisimmin kutojat työskentelevät tekstiiliteollisuuden tuotantolaitosten kutomoissa. Ammatti vaatii materiaalien tuntemusta, tarkkuutta ja kädentaitoja.

Tekstiiliteollisuuden yritykset ja kutomot sekä yrittäjänä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kutoja

Kutojan on tunnettava hyvin eri tekstiilimateriaalit. Teollisessa kutomisessa on hallittava kutomokoneiden toimintaa. Virheiden havaitseminen ja korjaaminen vaatii tarkkuutta ja ripeyttä. Käsin kutomisessa täytyy hallita kutomisen tekniikat ja työmenetelmät, sisältäen töiden esivalmistelut, kankaan rakennesuunnittelu ja tuotteiden viimeistelyt. Työnkuvaan voi kuulua myös kankaiden värjäystä ja painantaa.

Kankaiden suunnittelua ja toteutusta tehdään myös tietokoneavusteisesti, joten tietotekniset taidot saattavat olla ammatissa tarpeen. Yrittäjänä toimivan kutojan on osattava arvioida kankaiden laatua sekä hinnoitella ja markkinoida tuotteensa.

Ammatissa tarvitaan tarkkaa näköä. Katkenneiden kuteiden, loimien ja kankaiden yhteen solmimisessa tarvitaan sorminäppäryyttä ja huolellisuutta.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa tekstiili- ja muotialan perustutkinto tai taideteollisuusalan perustutkinto (artesaani, kudonta). Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto sekä erikoisammattitutkinto. Tutkinnot voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

2030 €/kk

Yksityinen sektori

2030 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto