Metsätalousinsinööri

Ammatit Julkaistu

Metsätalousinsinööri on kestävään metsien käyttöön perustuvan metsätalouden asiantuntija, joka toimiii puunhankinnan, metsäsuunnittelun, metsäneuvonnan ja ympäristönhoidon tehtävissä. Työpaikkoja on metsäteollisuuden yrityksissä ja metsänhoitoyhdistyksissä. Ammatissa tarvitaan metsätalouden asiantuntemuksen lisäksi esimies- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon.

Metsäteollisuuden yrityksissä, metsänhoitoyhdistyksissä sekä julkishallinnossa.

Selaa avoimia työpaikkoja: Metsätalousinsinööri

Metsätalousinsinöörin on tunnettava metsätaloutta, kuten metsävarojen hoitoa ja käyttöä sekä ympäristökysymyksiä. Muita vaadittavia osaamisia voivat olla esimerkiksi paikkatieto-osaaminen, bioenergia, metsäomaisuuden hallinta ja markkinointi. 

Metsätalousinsinööriltä edellytetään hyviä esimies- ja johtamistaitoja. Työssä on kyettävä tekemään itsenäisiä päätöksiä sekä kantamaan vastuuta. Tehtävistä riippuen ammatissa tarvitaan organisointi- ja suunnitteluosaamista, neuvonta- ja koulutustaitoja sekä työnjohdollisia taitoja.

Ammatissa on tärkeää tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Neuvottelu- ja esiintymistaidot ovat tarpeen. Hyvä kielitaito sekä tietotekniikan käyttötaidot kuuluvat perusvaatimuksiin.

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinnon, metsätalousinsinööri (AMK). Yliopistossa voi suorittaa maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3816 €/kk

Yksityinen sektori

3565 €/kk

Julkinen sektori

4563 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat

Haastattelut