Ravitsemispäällikkö

Ammatit Julkaistu

Ravitsemispäällikkö suunnittelee ja johtaa catering- eli suurtalousalan keittiön työtä sekä vastaa sen toiminnasta. Tehtävässä tarvitaan organisointi- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiutta kantaa vastuuta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden, päiväkotien, oppilaitosten, puolustusvoimien tai yritysten ravintola- ja ateriapalvelut.

Selaa avoimia työpaikkoja: Ravitsemispäällikkö

Ravitsemispäällikön työssä tarvitaan organisointitaitoja, asiakaspalveluhenkisyyttä ja ravintolatoiminnan monipuolista tuntemusta, sillä ravitsemispäällikkö vastaa usein palveluiden suunnittelusta ja kehittämisestä. Ammatissa tarvitaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, erityisesti silloin, kun toimenkuvaan kuuluu esihenkilönä toimiminen. Esihenkilötehtävissä on kehitettävä uusia ideoita ja toteutettava niitä yhdessä muun henkilökunnan kanssa, joten työssä tarvitaan myös kykä kantaa vastuu tekemistään ratkaisuista.

Ravitsemispäällikkö vastaa usein taloudellisesta suunnittelusta ja hankinnoista, joten ammatissa tarvitaan taloudellista ajattelukykyä sekä halua päästä hyviin taloudellisiin tuloksiin. Työn sujumista auttavia ominaisuuksia ovat järjestelmällisyys, oma-aloitteisuus ja kyky ilmaista itseään selkeästi sekä kirjallisesti että suullisesti.

Hygieeninen työskentelytapa on tärkeää ravintola-ammatissa. Tietotekniikan ja erilaisten järjestelmien käyttötaidot ovat tarpeen työssä. Ravitsemispäällikön on jatkuvasti seurattava mitä alalla ja raaka-ainevalikoimissa tapahtuu. 

Ruoka-aine- ja pesuaineallergiat voivat olla este ammatissa toimiselle. 

Lähtökohtana voi olla ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittaminen, mutta ammattiin edetään usein urakehityksen kautta. Osaamista ja ammattitaitoa kerrytetään käytännön työkokemuksella ja täydennyskoulutuksella. Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös ruokapalvelujen ammattitutkinto, majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto sekä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. 

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnon, restonomi (AMK).

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Henkilöillä, jotka käsittelevät työkseen elintarvikehuoneistossa pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita on oltava elintarvikehygieenistä osaamista osoittava hygieniaosaamistodistus (hygieniapassi). Hygieniaosaamistestejä järjestävät ja osaamistodistuksia myöntävät Ruokaviraston hyväksymät, itsenäisesti toimivat osaamistestaajat.

Hygieniapassi (ruokavirasto.fi)

Mediaanipalkka

3105 €/kk

Yksityinen sektori

3129 €/kk

Julkinen sektori

2980 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat