Sinkittäjä

Ammatit Julkaistu

Sinkittäjiä työskentelee metallien jalostuksen tuotantolaitoksissa, kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten pintakäsittelyosastoilla sekä pintakäsittelyyn erikoistuneissa yrityksissä. Sinkityksen tarkoituksena on parantaa metallin ominaisuuksia ja ulkonäköä. Ammatissa tarvitaan pinnoitteiden, metallien ja sinkityksen tuntemusta. Huolellisuus, tarkkaavaisuus ja yhteistyötaidot ovat tarpeen.

Metalleja jalostavan teollisuuden tuotantolaitokset.

Kone- ja metallituoteteollisuuden pintakäsittelyosastot.

Pintakäsittelyyn erikoistuneet yritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Sinkittäjä

Sinkittäjältä edellytetään pinnoitteiden ja käsiteltävien metallien ominaisuuksien tuntemusta. Sinkitystöiden lisäksi on hallittava esikäsittelytyöt ja suojaukset.

Tietotekniikkaa on hallittava, koska teollisiin pintakäsittelytöihin kuuluu automaattisten laitteistojen ohjausta, ohjelmointia ja valvontaa.

Ammatissa tarvitaan yhteistyötaitoja ja joustavuutta. Työ vaatii huolellisuutta ja tarkkaavaisuutta. Työ edellyttää laatuvaatimusten ja työturvallisuuden noudattamista.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa prosessiteollisuuden perustutkinnon (valutuotevalmistaja). 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa myös pintakäsittelyalan perustutkinnon, jossa on teollisen pintakäsittelyn osaamisala. Tutkintonimike on pintakäsittelijä. 

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös prosessiteollisuuden ammattitutkinto, pintakäsittelyalan ammattitutkinto, prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinto ja pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto. 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

2856 €/kk

Yksityinen sektori

2856 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat