Tarjoilija

Ammatit Julkaistu

Tarjoilija on asiakaspalvelun ja myynnin ammattilainen, joka tekee töitä ravintola-alalla. Työtehtäviin kuuluu ruoka-annosten ja kahvilatuotteiden myynti ja tarjoilu, tilausten vastaanottaminen ja laskuttaminen sekä asiakkaiden viihtyvyydestä vastaaminen. Työpaikkana voi olla erilaiset ravintolat, kahvilat, ravitsemuspalveluihin erikoistuneet yritykset, laivat tai junan ravintolavaunut. Työ erityyppisissä ravintoloissa edellyttää asiakaspalvelutaitoja, kielitaitoa ja myytävien tuotteiden tuntemusta.

Erilaiset ravintolat, kahvilat, varustamoiden matkustaja-alukset, junien ravintolavaunut sekä ravitsemuspalveluihin erikoistuneet yritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Tarjoilija

Tarjoilijalta edellytetään tarjoilu- ja asiakaspalveluosaamista. Tarjoilijan on tunnettava ravintolan tuotteet ja palvelut sekä osattava yhdistellä mauiltaan toisiinsa sopivia ruokia ja juomia. Tarjoilijalta edellytetään asiakaspalvelutaitoja, kykyä tulla toimeen erilaisten asiakkaiden kanssa sekä usein myös kielitaitoa. Allergioiden ja erityisruokavalioiden tuntemus on työssä tarpeen. Työhön liittyy myös ravintola- ja kahvilatilan siisteydestä ja viihtyvyydestä vastaamista, joka edellyttää usein kykyä havainnoida monia asioita samanaikaisesti.

Työpäivän kiireiseen aikaan tarvitaan hyvää muistia ja kykyä järjestelmälliseen työskentelyyn. Koska ravintolan toiminta perustuu yhteistyöhön, vaaditaan alalla toimivalta vuorovaikutustaitoja. Tarjoilijan tulee noudattaa työssään hygieenisiä työtapoja. Tietotekniset taidot ja sähköisten työvälineiden, kuten erilaisten varausjärjestelmien osaaminen, on työssä tarpeen.

Työ edellyttää usein sopeutumista vuorotyöhön. Työ on pääasiassa seisomatyötä, joten fyysinen kunto on tarpeen. Työssä joutuu käsittelemään erilaisia ruoka-aineita sekä mahdollisesti kemiallisia puhdistusaineita, joten työ ei sovi ruoka- tai puhdistusaineille allergiselle.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa ravintola- ja catering-alan perustutkinnon (tarjoilija). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Tarjoilijan ammatissa, jossa käsitellään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, tarvitaan hygieniapassi. Hygieniapassitestejä järjestetään ympäri Suomea. Useimmiten testin pääsee suorittamaan esimerkiski ravitsemusalan oppilaitoksessa.

Hygieniapassi (ruokavirasto.fi)

Tarjoilija tarvitsee anniskelupassin, mikäli henkilö toimii anniskelupaikkojen vastaavana hoitajana eli baarimestarina. Anniskelupassi on todistus siitä, että henkilöllä on riittävä tuntemus alkoholilainsäädännöstä.

Meriliikenteen aluksilla työskenteleviltä vaaditaan merenkulkualan kansainvälisten määräysten edellyttämän turvallisuuskoulutuksen suorittaminen.

Mediaanipalkka

2351 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto