Urheiluvalmentaja

Ammatit Julkaistu

Urheiluvalmentaja ohjaa yksittäisen urheilijan tai joukkueen kehitystä. Työnkuvaan kuuluu valmennuksen suunnittelua, harjoitusten ohjaamista ja kilpailujen johtamista. Valmentajia työskentelee lajiliittojen, urheilujärjestöjen ja seurojen palveluksessa sekä yrittäjinä. Ammatissa tarvitaan valmennusosaamisen ja lajituntemuksen lisäksi alan jatkuvaa opiskelua, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä kykyä motivoida.

Lajiliitot. Urheilujärjestöt ja -seurat. Oppilaitokset. Yrittäjänä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Urheiluvalmentaja

Urheiluvalmentajalta edellytetään valmennusosaamista sekä lajinomaisten tietojen hyvää hallintaa. Hänen on kyettävä myös lajin valmennuksen kehittämiseen. Etenkin menestyvien seurojen ja urheilijoiden ollessa kyseessä edellytetään yleensä myös kokemusta valmennustehtävistä.

Ammatti edellyttää jatkuvaa, pitkäjännitteistä opiskelua valmennustiedon lisääntyessä. Hyväksi valmentajaksi tullaan usein vasta vuosien työkokemuksen myötä. Virheistä oppiminen ja kyky analysoida tavoitteita ja saavutettua tulostasoa on tärkeää.

Hyvän valmentajan ominaisuuksiin kuuluu myös valmennettavan urheilijan fyysisten ja psyykkisten voimavarojen tunteminen. Työssä tarvitaan myös kykyä luoda tarvittavaa uskoa urheilijan omaan tekemiseen. Työnkuvaan kuuluu kontaktien luomista eri tahoihin, mikä edellyttää taitoa tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä ryhmätyötaitoja.

Valmentajan on toimittava työssään hyväksyttävin tavoin ja menetelmin, sääntöjen mukaisesti. Monesti valmentaja saa kannettavakseen urheilijan tai joukkueen epäonnistumiset, jolloin tarvitaan hyvää henkistä kestävyyttä.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa liikuntatieteiden maisterin tutkinnon liikuntabiologisessa pääaineryhmässä erikoistuen esimerkiksi valmennus- ja testausoppiin. 

Toisella asteella voi suorittaa liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon sekä valmennuksen erikoisammattitutkinnon. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

2900 €/kk

Yksityinen sektori

2928 €/kk

Julkinen sektori

2770 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat

Haastattelut