Copywriter

Haastattelut Julkaistu

”Copywriterin työ on mielestäni rentoa ja hauskaa. Markkinointialalla on sanonta, että asiakkaan rahoilla ei saa leikkiä, mutta leikkimällä saa tehdä asiakkaalle rahaa.” 

Copywriter Heikki Paatelma
  • Heikki Paatelma
  • Yrittäjänä yrityksessä PAA, Paatelma Albinoni Ampiainen.
  • Suorittanut Teatterikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksessa multimediakäsikirjoittajakoulutuksen.
  • Työkokemusta alalta 26 vuotta.

Kerro lyhyesti, mitä teet työksesi.

Olen copywriter, joka tekee viestintää ja markkinointia. Tavoitteenani on, että tekstit ovat vaikuttavia, viestintä selkeää ja markkinointi tuloksellista. Tehtävänä voi olla blogi, artikkeli, esite, kampanja, mainos, hissipuhe, brändiviestinnän kirkastaminen tai vaikka uusien nettisivujen sisällöt. Toisinaan pääsen ideoimaan yritykselle tai palvelulle uutta nimeä. Toimin yrittäjänä omassa yrityksessäni nimeltä Paa.

Miten olet päätynyt valitsemaasi ammattiin?

Ylioppilaskirjoitusten jälkeen pääsin kesätoimittajaksi, minkä seurauksena päädyin tekemään toimittajan töitä seuraavat seitsemän vuotta. Samoihin aikoihin internet teki tuloaan. Koska mainonta ja kirjoittaminen olivat aina kiinnostaneet minua, päätin opiskella multimediakäsikirjoittajaksi. Pääsin töihin uusmediatoimistoon, joita nykyään kutsutaan digitoimistoiksi. Työnkuvaani tuli mukaan entistä enemmän mainontaa, minkä myötä minusta tuli copywriter.

Kuvaile tyypillistä työpäivääsi tai työviikkoasi.

Yrittäjänä työpäivät ja -viikot ovat vaihtelevia. Viikon aikana on tyypillisesti pari asiakaspalaveria etänä, muu aika menee suunnitteluun ja kirjoittamiseen. Olen työskennellyt suurimman osan työurastani palkansaajana mainostoimistossa. Silloin työviikot olivat hyvin erilaisia nykytilanteeseen verrattuna. Työviikkoon kuului huomattavasti enemmän palavereja, yhdessä ideointia sekä radio ja tv-mainosten tuotannon valvontaa. Nykyään on vähemmän neuvotteluhuoneessa istumista, ja ideointi tapahtuu chatissä art directorin tai asiakastiimin kanssa, kotitoimistossa tai arkisten askareiden ohessa.

Millaisessa työympäristössä tai millaisina työaikoina työskentelet?

Teen töitä pääosin yksin kotona. Asiakaspalavereihin matkustaminen on vähentynyt, mutta onneksi välillä saa hypätä junaan. Osa asiakasyrityksistä sijaitsee kauempana, joten matkustelu tuo mukavaa vaihtelua työpäiviin. Mainostoimistossa työskenneltiin avokonttorissa, ja se vaati enemmän keskittymiskykyä. Toisaalta työtiloihin oli panostettu, joten ne olivat luovia ja viihtyisiä ympäristöjä. Yrittäjänä saan itse päättää työaikani, mutta yleensä pyrin tekemään työt päiväsaikaan.

Millaista osaamista tai ominaisuuksia ammatissa vaaditaan?

Luovuutta, uuden kokeilua ja rohkeutta. Pitää osata hahmottaa kokonaisuus eli se, mikä on työn tavoite. Täytyy esimerkiksi ymmärtää, mitä mainoksella halutaan saada aikaan. Ei saa rakastua liikaa omiin ideoihin, ja pitää osata ottaa vastaan palautetta. On osattava tehdä yhteistyötä, ja olla valmis kehittämään ideoita paremmiksi yhdessä muiden kanssa.

Tarvitaan kirjoitustaitoa ja kykyä selkeään ilmaisuun. Pitää osata kirjoittaa niin, että ihmiset ymmärtävät. Kielioppi on hallittava erittäin hyvin. Mainoksissa saa tehdä tahallaan virheitä huomion herättämiseksi, mutta suurin osa tuotetusta tekstistä on tavallista leipätekstiä. Kertaan itsekin pilkkusääntöjä säännöllisesti. 

Lisäksi yrittäjänä toimiminen vaatii itsensä johtamisen taitoa, kun kukaan ei ole suunnittelemassa aikatauluja tai työrytmiä.

Mikä on parasta ammatissasi?

Kun työssä on tavoite, sen toteuttamiseen voi vaikuttaa ja huomaa, että työ tuottaa tulosta. Esimerkiksi jos olen tehnyt asiakkaalle verkkosivutekstit, ja asiakas kertoo myöhemmin, että asiakkaan nettisivujen kävijämäärät ovat kasvaneet, tuntuu se palkitsevalta.

Copywriterin työ on mielestäni rentoa ja hauskaa. Markkinointialalla on sanonta, että asiakkaan rahoilla ei saa leikkiä, mutta leikkimällä saa tehdä asiakkaalle rahaa. Myös ihmiset tällä alalla ovat lähes poikkeuksetta hyviä tyyppejä.

Myös se on mukavaa, että saa tehdä töitä monenlaisille asiakkaille. Olen viime aikoina suunnitellut markkinointia esimerkiksi maatalouskoneille, asuntokaupalle, logistiikalle, sähköurakoitsijalle, luottokorteille, autokaupalle, maansiirtofirmalle ja radiokanavalle.

Mitkä ovat ammatin varjopuolia tai mikä tuntuu haastavalta?

Talouden suhdanteet vaikuttavat markkinointialaan paljon. Kun suhdanteet ovat epäsuotuisia, työpaikkojen määrä vaihtelee. Toki viisaat toimijat mainostavat myös huonoina aikoina, ja hyville tekijöille riittää aina töitä. Haastavaa on myös se, että uusia ideoita ei aina tahdo syntyä, eikä tarvittavia sanoja tule mieleen. Sitten on vain aloitettava jostain ja uskallettava laittaa tyhmätkin ideat paperille. Joskus tyhmät ideat ovat lopulta parhaita.

Mitä kertoisit henkilölle, joka harkitsee copywriterin ammattia?

Kannattaa hankkia hyvä yleissivistys ja lukea paljon. Keskustele, tapaa erilaisia ihmisiä ja kuuntele radiota. Tässä työssä pyritään vaikuttamaan ihmisiin, joten on tärkeää tuntea erilaisia ihmisiä ja ymmärtää heidän ajatteluaan. Kaiken kaikkiaan suosittelen copywriterin ammattia, sillä tämä on työn onnistuessa hyvin palkitseva työ.

Millaisena näet ammattisi tulevaisuuden?

Copywriter on yksi maailman vanhimpia ammatteja, enkä usko, että se koskaan tulee katoamaan. Viestin viemistä, toisen ihmisen puolesta puhumista ja vaikutuksen tekemistä tarvitaan aina. Tekoäly on tullut mukaan alalle, mutta se tuskin korvaa copywriterin työtä, jossa korostuu ihmistuntemus ja yhteistyö. Vuosikausia on puhuttu, että digituotteet korvaavat sanomalehdet ja kaikki siirtyy verkkoon. Se ei kuitenkaan vähennä copywriterin työn merkitystä, koska vaikuttavia viestejä tarvitaan yhtä paljon sosiaalisessa mediassa kuin sanomalehden etusivullakin.

Lue lisää

Jaa artikkeli