Kehityspäällikkö, taloushallinto

Haastattelut Julkaistu

"Olen elävä esimerkki siitä, kuinka pitkälle lähihoitajan tutkinnolla voi päästä. Ei aina tarvitse olla maisterin papereita yliopistosta edetäkseen työelämässä. Myös päämäärätietoisuudella ja sinnikkyydellä voi päästä pitkälle. "

Kehityspäällikkö Eeva Pohjalainen
  • Eeva Pohjalainen 
  • Kehityspäällikkönä Pihlajalinna Oy:ssä.  
  • Valmistunut lähihoitajaksi Tampereen seudun ammattiopistosta. Opiskelee parhaillaan palvelumuotoilua Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa. 
  • Työkokemusta terveydenhuoltoalalta seitsemän vuotta sekä taloushallintoalalta alle vuosi. 

Kerro lyhyesti, mitä teet työksesi.  

Toimin taloushallinnossa laskutusprosessien kehittäjänä yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavassa yrityksessä. Tulkitsen laskutukseen liittyvää tietoa, minkä pohjalta paranamme vanhoja ja kehitämme uusia toimintamalleja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. 

Miten olet päätynyt valitsemaasi ammattiin? 

Kun peruskoulun jälkeen pohdin tulevaisuuttani, äitini kannusti minua hoitoalalle, koska siellä oli töitä. Opiskelin lähihoitajaksi, ja tein hoitoalan töitä muutaman vuoden, minkä jälkeen päädyin töihin yksityisen lääkäriaseman vastaanottoon. 

Kun työskentelin vastaanotossa, tapani hoitaa työtehtäviä huomattiin. Ajattelen luonnostaan, miten asioita voisi tehdä paremmin tai tehokkaammin. Etenin lähihoitajasta laskutusprosessien kehityspäälliköksi, koska ympärilläni oli ihmisiä, jotka uskoivat minuun ja kannustivat eteenpäin. 

Kuvaile tyypillistä työpäivääsi tai työviikkoasi. 

Tyypillinen työviikko koostuu palavereista, joissa seurataan eri projektien etenemistä. Usein projektit liittyvät siihen, miten tehtäviä voidaan automatisoida tai miten tiedonsaantia voidaan kehittää erilaisten ohjelmistojen avulla. Käytännössä tämä edellyttää numeerisen tiedon tulkintaa sekä yhteydenpitoa kollegoihin ja eri organisaatioihin.  

Millaisessa työympäristössä tai millaisina työaikoina työskentelet? 

Pääosin työskentelen toimistolla, minkä lisäksi teen etätyötä kotona. Työaika on yleensä tyypillinen virka-aika, mutta tarpeen vaatiessa työaikani on joustava. 

Millaista osaamista tai ominaisuuksia ammatissa vaaditaan? 

Tässä työssä vaaditaan hyvää ajankäytön hallintaa, järjestelmällisyyttä sekä kykyä priorisoida asioita. Toisaalta tarvitaan lempeyttä, koska ollaan tekemisissä ihmisten kanssa, mutta myös sopivissa määrin jämäkkyyttä, jotta asiat etenevät. Myönteinen ja avoin asenne muutoksia kohtaan on välttämättömyys. 

Mikä on parasta ammatissasi? 

Näen hyvin konkreettisesti oman työni tuloksen. Laskutukseen liittyvät projektit tulevat aina jossain vaiheessa päätökseen, ja näen kehityksen numeroiden muodossa. Pidän myös siitä, että saan tehdä moniammatillista yhteistyötä, ja että tässä työssä tutustuu hyvin laajasti eri sidosryhmien ja toimipisteiden henkilöstön kanssa. 

Mitkä ammatin varjopuolia tai mikä tuntuu haastavalta? 

Täytyy sietää keskeneräisyyttä, sillä asiat ovat usein moniulotteisia eivätkä ne aina etene siinä tahdissa, mitä itse toivoisi. 

Mitä kertoisit henkilölle, joka harkitsee kehityspäällikön ammattia taloushallinnossa? 

Jos kokee, että on itseohjautuva ja paljon ideoita kehittämiseen liittyen, kannattaa pyrkiä rohkeasti eteenpäin. Olen elävä esimerkki siitä, kuinka pitkälle lähihoitajan tutkinnolla voi päästä. Ei aina tarvitse olla maisterin papereita yliopistosta edetäkseen työelämässä. Myös päämäärätietoisuudella ja sinnikkyydellä voi päästä pitkälle. 

Millaisena näet ammattisi tulevaisuuden?  

Tulevaisuus näyttää valoisalta. Varsinkin sosiaali- ja terveysalalla halutaan, että työntekijöillä jää enemmän aikaa ihmisten kohtaamiseen ja inhimilliseen työhön rutiininomaisen työn sijaan. Automatisaatiokehitys on jatkuvaa, eikä sitä vastaan kannata taistella. 

Ammatit

Ammattialat

Lisää haastatteluita

Jaa artikkeli