Maaseutusihteeri

Haastattelut Julkaistu

"Tässä vaiheessa työuraa sydäntä lämmittävät erityisesti sukupolvenvaihdokset ja nuoret ammatistaan innostuneet viljelijät. On ihanaa nähdä, että ruokaa tuotetaan jatkossakin Suomessa."

Maaseutusihteeri Sinikka Linnakallio
  • Sinikka Linnakallio
  • Maaseutusihteerinä Pihtiputaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella.
  • Valmistunut agrologiksi Ilmajoen maatalousopistosta.
  • Työkokemusta alalta yli 30 vuotta.

Kerro lyhyesti, mitä teet työksesi.

Maaseutusihteerinä työskentelen maaseutuhallinnon paikallisissa viranomaistehtävissä, jotka liittyvät mm. EU:n ja kansallisiin maataloustukiin, eläintenpitäjärekisteriin, riistavahinkoihin sekä hukkakauralakiin.

Miten olet päätynyt valitsemaasi ammattiin?

Halusin työskennellä maatalouden parissa ja asua maaseudulla. Kouluttauduin aikanaan agrologiksi, mikä antoi valmiuksia hakea esimerkiksi näitä töitä.

Kuvaile tyypillistä työpäivääsi tai työviikkoasi. 

Työ on pääasiassa toimistotyötä. Päivä sisältää asiakaskontakteja, jotka hoidan joko puhelimitse tai sähköpostilla sekä jonkin verran asiakastapaamisia. Iso osa työajasta menee tukihakemusten käsittelyyn. Tukien haku ja käsittely tapahtuu sähköisesti. Asiantuntijatyö vaatii myös jatkuvaa kouluttautumista, mikä tarkoittaa sitä, että nykyään osallistun esimerkiksi lyhyisiin Teamsissa tapahtuviin koulutuksiin viikoittain.

Millaisessa työympäristössä tai millaisina työaikoina työskentelet? 

Työympäristö on kunnanviraston toimisto, ja työssä noudatetaan kunta-alan työehtosopimusta. Toimistotyöaika on viikossa 37 tuntia 15 minuuttia. Työaikaa voi jonkin verran sovittaa omiin aikatauluihin, sillä liukuman puitteissa työn voi aloittaa aamulla kello 7–9 ja lopettaa iltapäivällä kello 15–17. Teen etätöitä noin yhden päivän viikossa. Riistavahingot ja hukkakaura vievät muutamana päivänä vuodessa maastoon.

Millaista osaamista tai ominaisuuksia ammatissa vaaditaan? 

Tässä työssä on etu, jos on hyvä oppimaan ja soveltamaan uusia sääntöjä ja ohjeita. Ne vaihtuvat ohjelmakausittain ja osa vuosittain, ja niitä on lukumääräisesti valtavasti. Asiakaskontakteissa pitäisi osata poimia monimutkaisesta tukihimmelistä juuri kyseiselle tilalle kuuluvat osaset ja kertoa ne niin, että kuulija ymmärtää ne. Asiakkaidemme maatilat sekä heidän osaamisensa ja ikänsä vaihtelevat suuresti, mikä asettaa omat haasteensa siihen, miten asiat kerrotaan ja niistä tiedotetaan.

Mikä on parasta ammatissasi?

Mukavat asiakkaat ja loistava työyhteisö. Tärkeitä itselle ovat myös ne pienet hetket, kun huomaa, että asiakas on avullani löytänyt vastauksen kysymykseensä. Tässä vaiheessa työuraa sydäntä lämmittävät erityisesti sukupolvenvaihdokset ja nuoret ammatistaan innostuneet viljelijät. On ihanaa nähdä, että ruokaa tuotetaan jatkossakin Suomessa.

Mitkä ovat ammatin varjopuolia tai mikä tuntuu haastavalta? 

Täällä lähellä asiakasta toimivana on raskasta nähdä monimutkaisten EU:n ja kansallisten säädösten haastavuus ja vaikutukset viljelijän arkeen ja jaksamiseen.

Mitä kertoisit henkilölle, joka harkitsee maaseutusihteerin ammattia?

Jos olet kiinnostunut maataloudesta ja sen parissa työskentelevistä ihmisistä, mutta olet myös valmis ammattitaidon jatkuvaan ylläpitoon, kannattaa tätä työtä harkita yhtenä vaihtoehtona. Meillä on tänä päivänä käytössä toimivat välineet, joilla tehdään työtä ja pidetään yhteyttä asiakkaisiin. Tässä työssä ei ole ollenkaan haitaksi se, että on kokemusta ja kosketuspintaa myös käytännön maatalouteen.

Millaisena näet ammattisi tulevaisuuden?

Koko yhteiskunta on työurani aikana tehnyt valtavan digiloikan, mikä tarkoitta sitä, että on edetty tavallisesta kirjoituskoneesta siihen, että tekoäly ratkaisee puolestamme osan asioista. Hakemuskäsittely automatisoituu jatkossa entisestään rutiiniasioiden osalta. Jäljelle jää inhimillistä harkintaa vaativat tehtävät sekä erilaiset selvitykset ja ristiriitaisuuksien ratkomiset eli töitä löytyy jatkossakin myös meille ihmisille. Luulen, että työ on jatkossa entistä enemmän etätyön mahdollistaman paikattomuuden ja yhteisöllisyyden sekoitus.

Ammatit

Ammattialat

Lisää haastatteluita

Jaa artikkeli