Oikeudellinen asiantuntija

Haastattelut Julkaistu

"Tietosuojan parissa on monenlaisia mahdollisuuksia kehittää osaamistaan tärkeiden kysymysten äärellä. Muilta aloilta hankittu asiantuntemus on eduksi tässä ammatissa."

Oikeudellinen asiantuntija Mea Heikkilä
  • Mea Heikkilä
  • Oikeudellisena asiantuntijana tietosuojavaltuutetun toimistossa.
  • Valmistunut oikeustradenomiksi Laurea-ammattikorkeakoulusta.
  • Työkokemusta alalta kolme vuotta.

Kerro lyhyesti, mitä teet työksesi.

Käsittelen työssäni tietosuojalainsäädäntöön ja rekisteröidyn tietosuojaoikeuksiin liittyviä ohjaus- ja neuvontapyyntöjä sekä organisaatioiden tekemiä ilmoituksia henkilötietojen tietoturvaloukkauksista. Palvelen asiakkaita kirjallisesti ja puhelimitse.

Miten olet päätynyt valitsemaasi ammattiin?

Kiinnostuin tietosuojakysymyksistä oikeustradenomiopintojeni alkuvaiheessa. Tein samanaikaisesti töitä sairaanhoitajana, ja uuden potilastietojärjestelmän käyttöönotto herätti paljon kysymyksiä. Tuolloin valmisteltiin myös sote-uudistusta, ja halusin perehtyä siihen opinnäytetyössäni erityisesti tietosuojasääntelyn näkökulmasta.

Opintojen loppuvaiheessa harjoittelupaikkaa ei tarvinnut kauaa miettiä, sillä tietosuojavaltuutetun toimistoon haettiin harjoittelijaa yksikköön, jossa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaa koskevia asioita. Harjoittelun jälkeen minulle tarjoutui mahdollisuus jatkaa töitä oikeudellisen asiantuntijan roolissa.

Kuvaile tyypillistä työpäivääsi tai työviikkoasi.

Työviikon aikana pääsen tekemään monipuolisesti erilaisia työtehtäviä sekä itsenäisesti että yhteistyössä kollegoiden kanssa. Neuvon rekisteröityjä eli yksittäisiä henkilöitä, rekisterinpitäjiä eli organisaatioita sekä organisaatioiden tietosuojavastaavia henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi käsittelen tietoturvaloukkausilmoituksia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden oikeuksia koskevia pyyntöjä. Pyynnöt liittyvät esimerkiksi asiakas- ja potilastietojen oikaisemiseen, täydentämiseen, poistamiseen ja tarkastamiseen. Laadin myös erilaisia selvitys-, lisätieto- ja vastinepyyntöjä.

Työviikkooni kuuluu jonkin verran kokouksia, jotka sisältävät substanssiasian eli tietosuojan käsittelyä ja ajankohtaisten asioiden läpikäyntiä. Lisäksi osallistun erilaisiin koulutuksiin. Olen aktiivisesti mukana myös toimiston kehittämis- ja prosessityössä.

Millaisessa työympäristössä tai millaisina työaikoina työskentelet?

Teen sekä lähi- että etätyötä. Työskentely painottuu virka-aikaan, mutta käytössä on liukuva työaika, eli voin tehdä töitä joustavasti työtehtävien salliessa.

Millaista osaamista tai ominaisuuksia ammatissa vaaditaan?

Tehtävässä vaaditaan kiinnostusta oikeudellisiin asioihin sekä kykyä ymmärtää oikeusjärjestelmän toimintaa. Ammatissa tarvitaan oikeudellista osaamista, ja se antaa hyvän perustan laaja-alaisen tietosuojasääntelyn oppimiselle.

Tärkeitä ominaisuuksia työssäni ovat hyvät yhteistyö- ja tiedonhakutaidot, tarkkuus sekä halu oppia uutta. Tietosuojasääntely, ratkaisukäytännöt ja ohjeet uudistuvat koko ajan, joten työtehtävät edellyttävät ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä.  

Mikä on parasta ammatissasi?

Ammatissani parasta on se, että pääsen työskentelemään tietosuojakysymysten parissa kokeneiden alan ammattilaisten kanssa. Tietosuojaan liittyvä sääntely ulottuu sekä kansalliselle että kansainväliselle tasolle, julkiselle ja yksityiselle sektorille sekä laajasti eri toimialoille. Tämän vuoksi työtehtävät ovat monipuolisia.

Mitkä ovat ammatin varjopuolia tai mikä tuntuu haastavalta?

Suomessa on yli 700 säännöstä siitä, miten henkilötietoja tulee käsitellä eri tilanteissa. Laajan sääntelyn omaksuminen vaatiikin usein sinnikkyyttä.

Mitä kertoisit henkilölle, joka harkitsee oikeudellisen asiantuntijan ammattia tietosuojan parissa?

Tietosuojan parissa on monenlaisia mahdollisuuksia kehittää osaamistaan tärkeiden kysymysten äärellä. Muilta aloilta hankittu asiantuntemus on eduksi tässä ammatissa. Oikeudellisen asiantuntijan tehtävään kannattaa hakea, vaikka ei olisi kokemusta tietosuojaan liittyvästä työstä. Tästä roolista on mahdollista edetä esimerkiksi tarkastajaksi tai ylitarkastajaksi, kun kelpoisuusvaatimukset täyttyvät.

Millaisena näet ammattisi tulevaisuuden?

Tietosuojasääntelyn merkitys kasvaa jatkuvasti. Siihen liittyy myös perus- ja ihmisoikeuskysymyksiä digitalisaation ja erilaisten älyratkaisujen kehittyessä. Valvontaviranomaisten tehtävät lisääntyvät, kun niiden toimivaltuudet laajenevat uusien säädösten myötä. Tietosuojaosaamisen ja alan ammattilaisten kysyntä tulee kasvamaan niin viranomaistoiminnassa kuin sen ulkopuolellakin.

Haastattelu on tehty yhteistyössä oikeus.fi-verkkosivuston kanssa.

Ammattialat

Jaa artikkeli