Tekstiili- ja muotialan opettaja

Haastattelut Julkaistu

"Niin kauan kuin meistä jokainen pukee aamulla vaatteet päälle, tarvitaan myös vaatteen valmistuksen osaamista. Samalla tavoin tarvitaan myös meitä tekstiili- ja muotialan opettajia. Vaatteen valmistuksen perusteet yhdistettynä ajantasaisiin digitaitoihin antavat loistavan pohjan ponnistaa monipuolisiin vaatetusalan tehtäviin."

Tekstiili- ja muotialan opettaja Mia Turunen
  • Mia Turunen 
  • Tekstiili- ja muotialan opettajana Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudassa. 
  • Valmistunut Hämeen ammattikorkeakoulusta vaatetusalan artenomiksi (AMK) ja Metropolia ammattikorkeakoulusta vestonomiksi (YAMK) sekä suorittanut mallimestarin erikoisammattitutkinnon Roihuvuoren palvelualojen ammattioppilaitoksessa ja opettajan pedagogiset opinnot HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. 
  • Työkokemusta alalta 21 vuotta.

Kerro lyhyesti, mitä teet työksesi.

Toimin tekstiili- ja muotialan ammatillisena opettajana toisella asteella eli vastaan Keudan Järvenpään toimipisteessä perustutkintoon ja ammattitutkintoon opiskelevien opetuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Miten olet päätynyt valitsemaasi ammattiin?

Lapsuuden haaveammattini oli käsityöopettaja. Hain kaksi kertaa Helsingin yliopistoon käsityötieteen laitokselle, mutta en tullut valituksi. Ammattikorkeakoulussa kiinnostuin vaatetusalan opinnoissa erityisesti vaatteiden kaavoittamisesta ja työ teollisuudessa tuntui kiehtovalta. Uran alussa työskentelin vaatetehtaassa mallimestarina. Myöhemmin matka jatkui keskusliikkeen hankintaosastolle. Uran kohokohtana voin kenties pitää tuotekehitysprojektia ulkomaisten alihankkijoiden parissa Kiinassa, Intiassa ja Bangladeshissa. Projektissa paranneltiin vaatteiden mitoitusta ja istuvuutta suomalaisen naisen vartalolle sopivammiksi.

Useamman hakukerran jälkeen pääsin suorittamaan opettajan pedagogisia opintoja, ja vuodesta 2015 olen työskennellyt päätoimisesti opettajana. Näin jälkeenpäin ajatellen olen erittäin tyytyväinen, että matka opettajuuteen on ollut suunniteltua pidempi.

Kuvaile tyypillistä työpäivääsi tai työviikkoasi.

Tyypillinen työviikko koostuu neljästä opetuspäivästä oppilaitoksessa ja yhden työpäivän aikana suunnittelen opetusta, seuraan opiskelijoiden opintojen etenemistä, valmistelen koulutussopimuksia sekä teen työpaikkakäyntejä.

Millaisessa työympäristössä tai millaisina työaikoina työskentelet?

Opetustyö tapahtuu oppilaitoksen tiloissa. Ohjaan opiskelijoita kuusi ja puoli tuntia päivässä. Ennen ja jälkeen opetuksen hoidan usein sekalaisia tehtäviä, kuten harjoitustöiden arviointia, sähköposteja ja muuta viestintää sekä palavereja. Työt hoituvat kuitenkin useimmiten toimistoajan puitteissa.

Millaista osaamista tai ominaisuuksia ammatissa vaaditaan?

Opettajan työ on hyvin vaihtelevaa. Vaatteen valmistamisen perustaitojen ja erilaisten oppijoiden ohjaamisen lisäksi arjessa tapahtuu paljon. Kun opiskelijoiden ikäjakauma on 16–60 vuotta, vaatii työ myös hyviä vuorovaikutustaitoja. Nuorten kanssa työskentely edellyttää enemmän kasvattajan roolia, kun taas vanhempien opiskelijoiden uratavoitteet voivat olla hyvinkin tavoitteellisia. He ovat tulleet esimerkiksi hankkimaan uutta ammattia ompelualan yrittäjinä. Oppilaitoksen ja työelämän välinen yhteistyö sekä opiskelijoiden työelämäjaksot vaativat paljon ennakkosuunnittelua. Ajanhallinnan taidot ja oman työn organisointi korostuvat, jotta arki sujuu.

Mikä on parasta ammatissasi?

Opettajan ammatin parhaita puolia ovat työn monipuolisuus, mahdollisuus kehittää opetusta ajan hengen mukaisesti sekä verkostoituminen oman alan toimijoiden kanssa. Digitaalisuuden lisääntyessä olen pystynyt ylläpitämään omia mallimestarin taitojani sekä opettelemaan myös uutta. Digitaalisen kaavoittamisen rinnalle on minulle syntynyt uusi intohimo: 3D-mallinnus. Työpaikkakäynneillä olen päässyt tutustumaan mielenkiintoisiin yrityksiin. Viimeksi vierailin luotiliivejä valmistavalla tehtaalla. Taitaja-kilpailutoiminnassa pääsen verkostoitumaan alan opettajien kesken.

Mitkä ovat ammatin varjopuolia tai mikä tuntuu haastavalta?

Ammatin varjopuolina voin mainita työn ajoittaisen kuormittavuuden. Vastuuopettajuus tuo mukanaan kanssakulkijan roolin, ja joskus nuorten elämään kuuluvien haasteiden paino tuntuu myös omilla hartioilla. Ammatillisesti haastavaa on se, ettei peruskoulussa enää opeteta tekstiilikäsitöitä samassa laajuudessa kuin omassa nuoruudessani. Opiskelijoiden kädentaidoissa on paljon eroja. Vaatteen valmistuksessa tarvittavia perustaitoja, kuten kankaan leikkaamista, isolla viivoittimella piirtämistä ja mittasuhteiden laskemista opetellaan usein ensimmäistä kertaa.

Mitä kertoisit henkilölle, joka harkitsee tekstiili- ja muotialan opettajan ammattia?

Kannustan ammatillisen opettajan uraa harkitsevia hyppäämään rohkeasti koulumaailmaan. Tekstiili- ja muotiala on muutakin kuin muotia. Opiskelijat pääsevät työelämäjaksoilla tutustumaan teatteri- ja elokuvatuotantoihin, työvaatteiden ja erikoistuotteiden valmistukseen sekä tietysti moninaisiin ompelimoihin ja designstudioihin. Monenlaista osaamista tarvitaan, jotta ala kehittyy ja osaaminen monipuolistuu.

Millaisena näet ammattisi tulevaisuuden?

Niin kauan kuin meistä jokainen pukee aamulla vaatteet päälle, tarvitaan myös vaatteen valmistuksen osaamista. Samalla tavoin tarvitaan myös meitä tekstiili- ja muotialan opettajia. Vaatteen valmistuksen perusteet yhdistettynä ajantasaisiin digitaitoihin antavat loistavan pohjan ponnistaa monipuolisiin vaatetusalan tehtäviin. Kannustankin opiskelijoita jatkamaan opintojaan perustutkinnon jälkeen, ei ainoastaan vaatetusalan korkeakouluissa, vaan myös kaupallisella alalla.

Viime vuosien trendit, kuten kiertotalous ja kestävä kehitys, ovat tuoneet korjausompelutaitojen merkityksen jälleen kuluttajien tietoisuuteen. Mittatilausompelijoita ja korjauspalveluita tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Digitaalisuuden lisääntymisen myötä vaatetusosaamisen kysyntä monipuolistuu. Esimerkiksi videopelituotantoihin palkataan jo nyt vaatteen valmistamisen ja ihmisvartalon anatomiaa ymmärtäviä pukusuunnittelijoita. 3D-mallintamisen hyödyntäminen vaatteen suunnittelu- ja valmistusprosessissa kehittyy valtavasti lähivuosina.

Ammattialat

Lisää haastatteluita

Jaa artikkeli