Vastuullisuus- ja HSEQ-päällikkö

Haastattelut Julkaistu

"Vastuullisuuden kehittämisen tulisi olla osa jokaisen arkea. Siksi on tärkeää, että me vastuullisuuden asiantuntijat osaamme auttaa yritysten henkilöstöä tunnistamaan, minkälaisia valintoja ja käytännön tekoja he voivat arjessaan tehdä."

Vastuullisuuspaallikko Johanna Arola
  • Johanna Arola
  • Vastuullisuus- ja HSEQ-päällikkönä SRV Yhtiöt Oyj:ssä. HSEQ viittaa sanoihin terveys, turvallisuus, ympäristö ja laatu (health, safety, environment, quality).
  • Valmistunut Teknillisestä korkeakoulusta diplomi-insinööriksi sekä suorittanut Aalto Executive MBA -tutkinnon.
  • Työkokemusta alalta 18 vuotta.

Kerro lyhyesti, mitä teet työksesi.

Vastaan SRV Yhtiöiden vastuullisuuden kehityksestä ja sen johtamisjärjestelmästä. Vastuullisuus rakennusyhtiössä tarkoittaa ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuteen ja hyvään hallintotapaan liittyviä asioita. Usein vastuullisuudesta käytetään myös termiä ESG (Environment, Social, Good Governance).

Viime aikoina olen keskittynyt vastuullisuusstrategian ja ilmastotavoitteiden kehittämiseen. Vastaan ESG-pohjaisesta vastuullisuusohjelmasta, seuraan tavoitteiden edistymistä ja raportoin sidosryhmille. Tehtäviini kuuluu myös seurata ja tulkita kehittyvää sääntelyä ja varmistaa, että toimintatapoihin viedään niiden edellyttämät toimenpiteet. Lisäksi toimin esihenkilönä konsernin vastuullisuustiimille.

Miten olet päätynyt valitsemaasi ammattiin?

Aloitin urani alussa johtamisjärjestelmäkehittäjänä ja ajan myötä syvennyin vastuullisiin toimintatapoihin, koska koin ne merkityksellisiksi yrityksen kilpailukyvylle. Haluan kehittää vastuullisen toiminnan kulttuuria ja uskon, että prosessit auttavat yrityksiä toimimaan tehokkaammin. Rakennusalalle päädyin sattuman kautta valmistumisen jälkeen, kun rakennusyhtiö Lemminkäinen haki laadunhallinnan kehittäjää. Nykyisin olen töissä kolmannessa rakennusyrityksessä.

Kuvaile tyypillistä työpäivääsi tai työviikkoasi.

Työtäni rytmittää vuosittain laadittava toimintasuunnitelma, ja työviikot eroavat toisistaan paljon. SRV:n strategian ydin on elinkaariviisaus, joka ohjaa työtämme vastuullisuuden parissa. Kehitämme teemoja sen mukaisesti vuosittain. Ensi vuoden painopisteitämme ovat esimerkiksi rakennusmateriaalien päästöjen vähentäminen ja luonnon monimuotoisuuden tukeminen. Lisäksi eri vuodenaikoina painottuvat eri vakioteemat – esimerkiksi vuosittainen kestävyysraportointi tehdään talvisin.

Esihenkilönä käyn säännöllisesti tiimini kanssa kuluvan viikon töitä läpi ja vertaan edistymistä vuosisuunnitelmaan nähden. Priorisoimme töitä yhdessä, minkä lisäksi tuen ja autan ratkaisemaan haasteellisia tilanteita. Sovimme myös, keitä kulloinkin osallistamme työhön mukaan. Teen yrityksen sisällä laajasti yhteistyötä liiketoiminnan ja muiden tukifunktioiden kanssa. Esimerkiksi hankintatoimen kanssa kehitämme yhteistyökumppaniverkostomme vastuullisuutta.

Työviikkooni voi kuulua myös alan sidosryhmätilaisuuksia, joihin osallistun mielelläni, jotta voin antaa näkökulmia rakennusliikkeen arjesta. Lisäksi seuraan sääntelyn kehittymistä, tällä hetkellä erityisesti EU-tasolla.

Perusviikkooni kuuluu myös erilaisten kehitysprojektien edistämistä. Pyrin pilkkomaan pitkän aikavälin tavoitteet lyhyen aikavälin tehtäviksi, jotta pysymme aikataulussa. Käyn lisäksi rakennusprojekteissa työskentelevien henkilöiden kanssa läpi käytännön toimenpiteitä, ja saan heiltä samalla kehitystyöhön palautetta arjen toiminnasta.

Millaisessa työympäristössä tai millaisina työaikoina työskentelet?

Työni on hybridityötä: teen osan viikosta etätöitä ja osan olen toimistolla. Tämä vaihtelee hieman viikosta toiseen – toisinaan olen kaiken ajan toimistolla. Työaikani on normaali toimistotyö. Käyn myös työmailla, mikä tuo mukavaa vaihtelua toimistotyöhön.

Millaista osaamista tai ominaisuuksia ammatissa vaaditaan?

Vastuullisuuspäällikön tai -asiantuntijan tehtävät voidaan aina sovittaa henkilön osaamisen ja kokemuksen mukaisiksi. Myös vastavalmistuneet voivat aloittaa tehtävässä esimerkiksi raportointityöhön ja kehitysprojekteihin osallistumisen kautta. Tehtävä soveltuu erinomaisesti myös laajasti johtamiskokemusta omaaville henkilöille, sillä siinä on mahdollista saada kokonaisvastuuta aiheen kehittämisestä.

Itselläni on lähes 20 vuoden kokemus alalta. Omassa vastuullisuuspäällikön tehtävässäni tarvitaan laajasti osaamista yrityksen strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Lisäksi minulta odotetaan kykyä tarttua käytännönläheisesti aiheen kehittämiseen, jotta toimintatavat ovat parhaat mahdolliset liiketoiminnan kannalta. Osaamista edellytetään myös vastuullisuuden eri ESG-teemoista eli ilmastonmuutoksen torjunnasta, sosiaalisesta vastuusta ja hyvästä hallintotavasta.

Muita vaatimuksia tehtävään on kyvykkyys johtaa projekteja ja muutosta sekä muodostaa kokonaisuuksista analyysia. Vastuullisuuspäällikön tai -asiantuntijan tehtävässä edellytetään myös hyviä kommunikointitaitoja.

Mikä on parasta ammatissasi?

Ammatin paras puoli on mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti rakennusalan ja vastuullisuuden kehitykseen. Pidän erityisesti siitä, että yhteistyöverkosto on laaja yrityksen sisällä ja sen ulkopuolella, mikä mahdollistaa teeman kehityksen huomioimisen useasta eri näkökulmasta.

Haluan tehdä työtä, jolla on merkitystä. Yritykset ovat vastuussa vaikutuksestaan yhteiskuntaan, oli kyse sitten työllistämisestä, monimuotoisuudesta tai oikeudenmukaisuudesta. Rakennusteollisuus puolestaan vaikuttaa merkittävästi ympäristöön, ja siten vastuullisuustoimilla on mahdollisuus vähentää negatiivisia ja lisätä positiivisia vaikutuksia. Hyvään hallintotapaan liittyvät asiat vaikuttavat yhteistyöyrityksiin, työntekijöihin ja koko yhteiskuntaan. Raportoinnissa puolestaan korostuu läpinäkyvyys ja avoimuus.

Mitkä ovat ammatin varjopuolia tai mikä tuntuu haastavalta?

Rakennusalan toimijoiden kirjo on hyvin laaja, joten uusien toimintatapojen omaksuminen vaatii paljon aikaa. Myös sääntely kehittyy huimaa vauhtia, minkä vuoksi olen huolissani, miten pienissä, vähän resursseja omaavissa yrityksissä ehditään tehdä kaikki tarpeellinen.

Mitä kertoisit henkilölle, joka harkitsee vastuullisuuspäällikön ammattia?

Suosittelen hakeutumaan tähän ammattiin, sillä tässä saa laajasti kokemusta yrityksen eri toiminnoista ja pääsee kehittämään yritysten päätöstenteon kannalta merkityksellisiä ESG-asioita. Nuoret voivat aloittaa vastuullisuusasiantuntijan tehtävästä ja myöhemmin kokemuksen karttuessa edetä vastuullisuuspäälliköksi tai -johtajaksi.

Millaisena näet ammattisi tulevaisuuden?

Näen ammattini merkityksen tulevaisuudessa tärkeänä yritysten menestymisen kannalta ja koen, että vastuullisuus on yrityksille sekä kilpailuetutekijä että olemassaolon ehto. Jatkossa esimerkiksi rahoitusta ohjataan yhä enemmän yrityksille, jotka pystyvät osoittamaan arvoissaan vastuullisuuden ja edistävät ESG-tavoitteita.

Vastuullisuuden kehittämisen tulisi olla osa jokaisen arkea. Siksi on tärkeää, että me vastuullisuuden asiantuntijat osaamme auttaa yritysten henkilöstöä tunnistamaan, minkälaisia valintoja ja käytännön tekoja he voivat arjessaan tehdä.

Jaa artikkeli