Ylitarkastaja

Haastattelut Julkaistu

"Jos sinulla on halu parantaa maailmaa ja tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä, suosittelen työskentelyä valtiolla. Tehtävät ovat monipuolisia ja haastavia. Sektoreita, joilla voi työskennellä, on useita."

Ylitarkastaja Ines Gullichsen
  • Ines Gullichsen
  • Ylitarkastajana Valtiontalouden tarkastusvirastossa.
  • Valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopistosta pääaineenaan uskontotiede.
  • Työkokemusta julkishallinnon alalta kymmenen vuotta.

Kerro lyhyesti, mitä teet työksesi.

Toimin ylitarkastajana Valtiontalouden tarkastusvirastossa. Työni liittyy tällä hetkellä avoimuusrekisterilakia koskeviin monipuolisiin asiantuntijatehtäviin, kuten lainsäädännön toimeenpanoon ja sitä varten perustettavan verkkopalvelun toteuttamiseen. Avoimuusrekisteri on uusi viranomaistehtävä, ja minun vastuullani ovat esimerkiksi sidosryhmien kouluttaminen ja avoimuusrekisterilaista viestiminen. Toimenkuvaani kuuluu paljon kommunikointia ilmoitusvelvollisten sekä lobbauksen kohteiden kanssa. Ilmoitusvelvollisia kutsutaan yleensä lobbareiksi, ja lobbauksen kohteet ovat valtion viranhaltijoita ja kansanedustajia.

Miten olet päätynyt valitsemaasi ammattiin?

Tein aikoinaan korkeakouluharjoittelun valtiolla, minkä jälkeen jatkoin erilaisissa määräaikaisissa viroissa julkishallinnossa. Olen viihtynyt valtion työtehtävissä, koska työ on yhteiskunnallisesti merkittävää. Koen, että olen päätynyt useisiin tehtäviin osittain sattuman kautta. Toisaalta olen uskaltanut tehdä myös rohkeita päätöksiä ja sulkea ovia takanani päästäkseni kiinnostaviin työtehtäviin.

Kuvaile tyypillistä työpäivääsi tai työviikkoasi.

Tyypillinen työviikko sisältää vähintään yhden tilaisuuden, jossa esittelen avoimuusrekisteriä jollekin sidosryhmälle. Usein pohdimme yhdessä, miten avoimuusrekisteri vaikuttaa heidän työhönsä ja miten he voivat valmistautua uusiin lakisääteisiin velvoitteisiinsa. Lisäksi saatamme järjestää tiimini kanssa verkossa koulutustilaisuuden, joka toimii yleisinfona suuremmalle yleisölle.

Viikon aikana minulla on tiimini kanssa palaveri, jota kutsumme ajankohtaiskatsaukseksi. Käytämme viikoittain jonkin verran aikaa siihen, että suunnittelemme yhdessä avoimuusrekisteriin liittyvää viestintää ja koulutuksia. Palaverien lisäksi aikaa kuluu itsenäiseen työskentelyyn. Teen paljon kirjallista työtä eli suunnittelen esimerkiksi ohjeita ja neuvontaa uuteen verkkopalveluumme. Käännätämme verkkopalveluun paljon tekstejä, ja minun tehtäväni on tarkastaa käännökset. Lisäksi on kaikenlaista muuta tekemistä, kuten aikataulujen yhteensovittamista, tuntikirjauksia ja ryhmäpalavereita.

Millaisessa työympäristössä tai millaisina työaikoina työskentelet?

Olen keskimäärin kahtena päivänä viikossa toimistolla ja muuten etätöissä. Valtiolla on käytössä liukuva työaika, joka mahdollistaa sen, että voin aloittaa työpäivät aikaisin aamulla. Iltatilaisuuksia on harvoin.

Millaista osaamista tai ominaisuuksia ammatissa vaaditaan?

Tässä työssä vaaditaan laajojen kokonaisuuksia hallintaa sekä nopeaa reagointikykyä. Koska kyseessä on täysin uusi viranomaistehtävä, työ edellyttää epävarmuuden sietämistä ja luovaa ajattelua. Avoimesta luonteesta on apua, sillä olen tekemisissä hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Tässä työssä täytyy pystyä keskustelemaan ihmisten kanssa ujostelematta sekä uskaltaa pitää julkisia puheenvuoroja.

Mikä on parasta ammatissasi?

Parasta on päästä yhdessä suunnittelemaan ja toteuttamaan viestintää tai koulutusta, joka auttaa ilmoitusvelvollisia suoriutumaan omista avoimuusrekisteriä koskevista velvollisuuksistaan. Pidän yhteisistä keskusteluista, joiden avulla saadaan ratkaistua asioita. Ammatin parhaisiin puoliin kuuluu myös erilaisiin ihmisiin ja organisaatioihin tutustuminen.

Mitkä ovat ammatin varjopuolia tai mikä tuntuu haastavalta?

Virkamiehillä on usein tiukka aikataulu saada jokin tehtävä valmiiksi. Niin on myös avoimuusrekisterin toimeenpanossa. Uuden toiminnan aloitusvaiheessa pitää varautua yllättäviin kysymyksiin ja tilanteisiin. Jotta mahdollisia yllätyksiä voisi ennakoida paremmin, täytyy omaa tietämystä ja ammattitaitoa kehittää kaiken aikaa.

Mitä kertoisit henkilölle, joka harkitsee ylitarkastajan ammattia?

Jos sinulla on halu parantaa maailmaa ja tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä, suosittelen työskentelyä valtiolla. Tehtävät ovat monipuolisia ja haastavia. Sektoreita, joilla voi työskennellä, on useita.

Korostaisin myös tiimin merkitystä valtionhallinnon asiantuntijatehtävissä. Työ on paljon tehokkaampaa ja mielekkäämpää, kun esihenkilöön on sujuva keskusteluyhteys ja tiimin keskinäinen viestintä toimii. Hyvässä tiimissä vastuut on jaettu selkeästi, keskustelua on paljon ja suunnittelua ja ideointia tehdään yhdessä.

Millaisena näet ammattisi tulevaisuuden?

Valtio on luotettava ja vakaa työnantaja. Myös tulevaisuudessa on kysyntää virkamiehille, jotka suhtautuvat uusiin mahdollisuuksiin avoimesti, haluavat oppia uutta ja ovat tarvittaessa valmiita päivittämään omaa osaamistaan.

Kuva: Juha Paavola

Jaa artikkeli