Verkkotoimitukselta: Saavutettava ja selkeä kieli Työmarkkinatorilla

Blogi

Miksi halusimme tehdä Työmarkkinatorin kielestä saavutettavaa?

Saavutettavuus on noussut yhdeksi tärkeimmistä verkkopalvelujen kehittämiskohdista. Se on erityisen tärkeää käyttäjille, joilla on erilaisia haasteita digipalvelujen ja laitteiden hyödyntämisen kanssa. Tällaisia käyttäjiä ovat esimerkiksi henkilöt, joilla on haasteita oppimisessa, havaitsemisessa, muistamisessa, oman toiminnan ohjauksessa, kielellisissä kyvyissä tai lukutaidossa. Taustalla voi olla monenlaisia syitä, kuten näkö- ja kuulovammat, fyysiset ja motoriset rajoitteet, kehitysvammat, luki-, oppimis- ja keskittymisvaikeudet, mielenterveysongelmat, muistihäiriöt tai heikko suomen kielen taito.

Digipalveluiden käytön on arvioitu olevan vaikeaa yli miljoonalle suomalaiselle. Tälle ryhmälle on erittäin tärkeää, että verkkopalvelu on helppokäyttöinen ja selkeä. Saavutettavuus on kuitenkin hyödyksi ihan jokaiselle palvelun käyttäjälle. Ihmisillä voi olla myös tilapäisiä haasteita, kuten väsymystä, stressiä, meluisa ympäristö, kirkas auringonpaiste tai kipsissä oleva käsi, jotka aiheuttavat haasteita verkkopalvelujen käytössä.

Halusimmekin Työmarkkinatorilla ottaa saavutettavuuden huomioon myös käyttämässämme kielessä. Olemme uudistaneet verkkopalvelumme kieltä niin, että se on mahdollisimman selkeää ja ymmärrettävää kaikille käyttäjillemme.

Selkeän sisällön tuottaminen ei ole niin helppoa kuin voisi kuvitella. Olemme Työmarkkinatorin verkkotoimituksessa kuitenkin tehneet parhaamme, kun olemme tuottaneet te-palvelut.fi-verkkopalvelun sisällöt uudelleen Työmarkkinatorille.

Mitä olemme käytännössä tehneet?

Kun olemme uudistaneet Työmarkkinatorin kieltä, olemme pitäneet mielessämme muutamia periaatteita.

Olemme luopuneet kielellisesti monimutkaisista rakenteista kuten lauseenvastikkeista. Vältämme ajatusviivojen ja verbien passiivimuotojen käyttöä. Sen sijaan, että sanoisimme esimerkiksi ”jotain tehdään”, haluamme kertoa ”kuka tekee”. Tekijä on erityisen tärkeää tuoda esille viranomaisasiointia käsittelevissä teksteissä, jotta esimerkiksi työttömyysturvaa hakeva tietää, onko jokin asia hänen, TE-toimiston, kuntakokeiluun osallistuvan kunnan vai työttömyysturvan maksajan vastuulla.

Olemme korvanneet Työmarkkinatorilla aiemmin käytettyjä kielikuvia selkeämmillä sanavalinnoilla. Lisäksi olemme selkeyttäneet lause- ja kappalerakenteita ja jäsentäneet tekstejä väliotsikoilla. Emme käytä myöskään lyhenteitä tai vaikeita sivistyssanoja. Vaikeimpien termien yhteyteen olemme lisänneet selitykset, jotka käyttäjä voi avata erikseen.

Miten työ etenee?

Tulevaisuudessa aiomme laajentaa saavutettavan kielen Työmarkkinatorin kaikkiin osiin. Haluamme lisäksi tuottaa jatkossa myös ajankohtaisviestintämme saavutettavalla ja selkeällä kielellä.

Teemme saavutettavuuden toteutumiseksi parhaamme. Toivomme kuitenkin, että saisimme palautetta käyttämästämme kielestä, sillä parhaiten työmme tulosta pystytte arvioimaan te Työmarkkinatorin käyttäjät.