Haluan opiskella

Jos olet opiskelija tai haluat hakea koulutukseen, löydät Työmarkkinatorilta neuvoja toimeentulon järjestämiseksi sekä tietoa eri tavoista opiskella joko täyspäiväisesti tai työn ohella.

Mikä ammatti sopii sinulle? Ammatinvalinta on merkittävä päätös, mutta se ei määritä koko loppuelämääsi. Näin ollen voidaankin puhua laajemmin urasuunnittelusta elämän eri vaiheissa, sillä ammattia voi joutua vaihtamaan useaan kertaan joko omasta halusta tai olosuhteiden pakottamana, kuten työllisyystilanteen tai oman terveydentilan muuttumisen myötä.

Urasuunnittelun lähtökohtana on selvittää, mistä olet kiinnostunut. Sinun kannattaa pohtia, mitä toiveita sinulla on työhön liittyen ja miten arvosi vaikuttavat ammatinvalintaan. Lisäksi on olennaista tunnistaa sekä omat vahvuudet että rajoitukset. Sen jälkeen kannattaa lähteä hankkimaan tietoa eri ammateista, jotta löytäisit sinulle sopivimpia vaihtoehtoja. Ota selvää, mitä koulutusta sinua kiinnostaviin tehtäviin pääseminen vaatii. Kannattaa tutustua myös alan ja ammatin tulevaisuuden näkymiin.

Näihin pohdintoihin saat apua ammatinvalinnan ja uraohjauksen psykologipalvelusta. Voit myös osallistua uravalmennukseen, jossa pohdit urapolkuasi yhdessä valmentajan ja muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Jos haluat ammattilaisen apua ja näkemyksiä koulutukseen liittyvien pohdintojesi tueksi, ota yhteyttä TE-palveluiden koulutusneuvontaan. Alle 30-vuotiaat saavat maksutonta apua ja tukea Ohjaamoista esimerkiksi opiskeluun, työllistymiseen ja asumiseen liittyen.

Palvelut
Aiheesta muualla

Miten löydän sopivan ammatin?

Erilaisia ammatteja on lukuisia, ja sopivan ammatin tai työtehtävän löytäminen voi tuntua hankalalta. Voit katsoa pohdintojesi tueksi seuraavat lyhyet videot.

Videoiden katsomisen jälkeen voit tutustua erilaisiin urasuunnittelun työkaluihin ja tietoa tarjoaviin verkkosivuihin.

Työmarkkinatorin Ammattitieto-osio

Työmarkkinatorin Ammattitieto-osiossa voit tutustua eri aloihin ja ammatteihin. Ammattikuvaukset sisältävät tietoa ammatin osaamisvaatimuksista, palkasta ja ammattiin vaadittavasta koulutuksesta. Voit saada vinkkejä oman uravalintasi tueksi eri ammateissa työskentelevien haastatteluista.

Työmarkkinatorin uratarinat

Työmarkkinatorin Ajankohtaista-osiosta löytyvistä uratarinoista voit lukea, millaisia urapolkuja eri ihmisillä on ja millaisia kokemuksia heille on kertynyt työuransa aikana.

AVO-ammatinvalintaohjelma

AVO-ammatinvalintaohjelman avulla voit pohtia omia kiinnostuksenkohteitasi ja toiveitasi työn sisällöstä. Lopuksi ohjelma tarjoaa vastaustesi perusteella ehdotuksia soveltuvista ammateista.

Töissä.fi

Töissä.fi-sivustolta löydät tietoa siitä, millaisissa tehtävissä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelleet työskentelevät. Lisäksi voit lukea valmistuneiden kertomuksia erilaisista työtehtävistä.

Työvoimabarometri

Työvoimabarometrin avulla voit tutkia, millaiset työllistymismahdollisuudet valitsemallasi alalla on eri alueilla. Löydät työvoimabarometrista tietoa 200 eri ammatin työllisyystilanteesta ja kehitysnäkymistä.

Osaamistarvekompassi

Osaamistarvekompassi sisältää tietoa siitä, millaista osaamista yhteiskunnassamme tarvitaan ja mitä muutoksia osaamistarpeissa on havaittavissa. Osaamistarvekompassi sisältää myös tietoa ammattialoista.

Kykyviisari

Kykyviisarilla voit kartoittaa työ- ja toimintakykyäsi ja selvittää omia vahvuuksiasi sekä mahdollisia kehittämisen kohteitasi.

Ammattiin kouluttautuminen

Kun olet löytänyt kiinnostavan ammatin, selvitä, tarvitsetko koulutusta. Vaihtoehtoja on paljon, sillä sinun on mahdollista hankkia osaamista ja kehittää ammattitaitoasi monenlaisissa oppilaitoksissa sekä monilla eri tavoilla, kuten lähi- tai etäopetuksessa.

Lue lisää

Opintopolku

Opintopolku on valtakunnallinen koulutustietopalvelu, joka sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voit löytää koulutusvaihtoehtoja ja hakea niihin.

Kiinnostaako yrittäjyys? 

Voit toimia myös yrittäjänä. Selvitä, mitä yrittäjäksi ryhtyminen edellyttää ja sopisiko yrittäjyys juuri sinulle. Jos olet kiinnostunut yrittäjyydestä, voit osallistua yrittäjyyskoulutukseen tai uravalmennukseen.

Lue lisää
Aiheesta muualla

Vaihtoehtoja on paljon, joten voit opiskella monilla eri tavoilla erilaisissa oppilaitoksissa.

Sinun on mahdollista hankkia osaamista ja kehittää ammattitaitoasi monenlaisissa oppilaitoksissa. Nykyään opiskelutapoja on paljon erilaisia. Voit opiskella lähi- tai etäopetuksessa, osallistua monimuoto-opetukseen tai suorittaa tutkinnon täysin itsenäisesti. Elämäntilanteeseesi mukaan voit opiskella kokoaikaisesti, työn ohessa tai työttömänä.

Jos olet kotoutuja, sairauslomalla, eläkkeellä tai vanhempainvapailla, elämäntilanteesi voi vaikuttaa mahdollisuuksiisi opiskella, mutta kaikissa tilanteissa on kuitenkin mahdollista opiskella jotakin.

Kun suunnittelet opiskelua, mieti vastauksia seuraaviin kysymyksiin.

 • Millaisia tietoja ja taitoja haluat oppia? Missä se on mahdollista?
 • Kuinka pitkään olet valmis opiskelemaan?
 • Mitä opiskelupaikan saaminen vaatii?
 • Miten rahoitat opintosi ja toimeentulosi opintojen aikana?
 • Mitä valmiuksia opinnot tarjoavat sinulle? Vaaditaanko tutkinnon jälkeen vielä lisäkoulutusta, jotta saavutat päämääräsi?

Opintopolku-verkkopalvelusta löydät tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Koulutusvaihtoehtoihin tutustumisen lisäksi voit hakea koulutuksiin sen kautta.

Palvelut
Lue lisää
Aiheesta muualla

Koulutustakuu osana nuorisotakuuta

Nuorisotakuuseen liittyvä koulutustakuu varmistaa jokaiselle peruskoulun päättäneelle koulutuspaikan

 • lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa,
 • oppisopimuskoulutuksessa,
 • työpajassa tai kuntoutuksessa tai
 • muulla tavoin.

Samalla ammatillisen koulutuksen opiskelijavalinta uudistuu. Yhteisvalinnan toisen asteen opiskelijavalinnassa saavat etusijan ne nuoret, joilla ei ole mitään tutkintoa tai muuta koulutuspaikkaa peruskoulun jälkeen. Tämä varmistaa, että ensimmäistä koulutuspaikkaansa hakevat pääsevät koulutukseen.

Täydennyshaku

Jos jäit ilman opiskelupaikkaa varsinaisessa haussa, hyödynnä täydennyshakua. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen myös jatkuvan haun kautta.

Kesken jääneet opinnot

Jos opintosi ovat jääneet kesken, voit useimmiten jatkaa siitä, mihin opinnoissasi aiemmin jäit. Jos opinto-oikeutesi ei ole enää voimassa, sinun on kuitenkin haettava opiskelupaikkaa uudelleen. Aiemmat suorituksesi on mahdollista sisällyttää tutkintoon, kun olet saanut opiskeluoikeuden. Kysy oppilaitoksestasi, millaisia mahdollisuuksia sinulla on suorittaa opintosi loppuun.

Opiskelu työn ohessa

Jos olet töissä, voit suorittaa työn ohessa monimuoto-opintoja tai voit kysyä työnantajaltasi mahdollisuutta pitää vuorottelu- tai opintovapaata.

Monimuoto-opinnot on suunniteltu käytäväksi työn ohessa, joten lähiopetusta on vähemmän ja se painottuu iltoihin ja viikonloppuihin. Monimuoto-opinnoissa yhdistetään eri opiskelumuotoja, joten se voi sisältää esimerkiksi lähiopetusta, verkko-opiskelua, opintoryhmätyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua. 

Vuorotteluvapaa on pidempi vapaa, josta sovit yhdessä työnantajasi kanssa. Voit käyttää vapaan esimerkiksi opiskeluun.

Opintovapaakäytännöt vaihtelevat työpaikoittain, joten niistä kannattaa keskustella oman työnantajan kanssa.

Palvelut
Lue lisää
Aiheesta muualla

Voit hankkia toimeentulosi opintojen aikana monella eri tavalla. Tutustu eri vaihtoehtoihin, jotta löydät oman tapasi turvata toimeentulosi.

Kun opiskelet, erilaisia mahdollisuuksiasi toimeentulon hankkimiseen ovat Kelan opintotuki, työstäsi saamasi palkka sekä työttömyysturva. Pidemmän uran tehneille mahdollisia ovat myös aikuiskoulutustuki ja vuorottelukorvaus. Muita mahdollisuuksia ovat esimerkiksi oppisopimus ja erilaiset apurahat.

Palkan lisäksi voit saada samaan aikaan vain yhtä etuutta kerrallaan. Huomaathan, että palkka vaikuttaa saamasi tuen määrään. Opintotuella on tulorajat, aikuiskoulutustuella on sivutuloraja ja työttömyysturva sovitellaan palkkatulojesi kanssa. Myös vuorottelukorvausta vähentävät muut tulot, joita saat vapaan aikana.

Sinun pitää ilmoittautua työnhakijasi, jotta sinulla on oikeus työttömyysturvaan. Työnhakijana sinun pitää ilmoittaa kaikista opinnoistasi TE-toimistoosi tai kotikuntaasi,  jossa niiden mahdollinen vaikutus työttömyysturvan saamiseen selvitetään. Huomaathan, että jos vähennät työtunteja tai irtisanoudut työstä opintojen takia, menetät samalla oikeuden työttömyysturvaan.

Lue lisää

Opintojen rahoittaminen eri tilanteissa

Opiskelu työttömänä 

Työttömänä voit rahoittaa opintosi joko työttömyysturvalla tai Kelan opintotuella, jos opinnot kestävät vähintään kaksi kuukautta. Opiskelu ei estä työttömyysturvan saamista, jos olet sopinut opiskelusta yhdessä TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijan kanssa. Työvoimakoulutus on maksutonta ja sen aikana voit saada myös kulukorvausta.

Palvelut

Opiskelu kokoaikatyön ohessa 

Jos käyt kokoaikatyössä, voit rahoittaa opintojasi palkalla, opintotuella, aikuiskoulutustuella tai vuorottelukorvauksella. Palkan lisäksi voit saada samaan aikaan vain yhtä etuutta kerrallaan. Huomaathan, että palkka vaikuttaa saamasi tuen määrään. Yli kahden kuukauden opintoihin voit saada opintotukea tai aikuiskoulutustukea.

Opiskelu osa-aikatyön ohessa 

Osa-aikatyön ohessa voit rahoittaa opintojasi palkkatuloilla tai palkkatulojen kanssa sovitellulla työttömyysturvalla. Yli kahden kuukauden opintoihin voit saada myös opintotukea tai aikuiskoulutustukea. 

Opiskelu lomautettuna 

Jos sinut lomautetaan, opintojesi rahoitusmahdollisuudet ovat samat kuin työttömällä. Sinun tulee ilmoittautua työnhakijaksi ja ilmoittaa opinnoistasi TE-toimistoosi tai kotikuntaasi.

Opiskelu yrittäjänä 

Päätoimisena yrittäjänä voit rahoittaa opintojasi yritystoiminnasta saatavilla tuloilla tai yli kaksi kuukautta kestävät opinnot opintotuella tai yrittäjän aikuiskoulutustuella. Sivutoimisena yrittäjänä sinulla on samat  rahoitusvaihtoehdot kuin työttömällä.

Lue lisää

Aiheesta muualla

Eri tukimuodot

Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotuen myöntämisehdot ovat erilaiset korkeakouluopinnoissa ja toisen asteen opinnoissa.

Aikuiskoulutustuki

Jos sinulla on yhteensä vähintään kahdeksan vuoden työkokemus miltä alalta tahansa sekä vähintään vuoden ajan kestänyt työsuhde nykyisessä työpaikassasi, Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki voi olla ratkaisu toimeentulosi turvaamiseen opintojen aikana. 

Tukiaikana sinun pitää olla opintovapaalla tai muulla palkattomalla vapaalla. Jos haluat työskennellä opintojesi aikana tai sinulla on muita tuloja, voit saada soviteltua aikuiskoulutustukea.

Myös yrittäjänä sinulla on mahdollisuus aikuiskoulutustukeen.

Aiheesta muualla

Vuorottelukorvaus

Jos olet kokoaikatyössä, voit sopia työnantajasi kanssa vuorotteluvapaasta. Saat sen aikana vuorottelukorvausta. Jos kuulut työttömyyskassaan, hae vuorottelukorvausta työttömyyskassastasi. Jos et kuulu työttömyyskassaan, hae sitä Kelasta.

Toimeentulotuki

Opiskelijana voit olla oikeutettu toimeentulotukeen esimerkiksi silloin, kun opintotuki on katkaistu tai se on loppunut. Voit olla oikeutettu toimentulotukeen myös kesällä, jos opiskelu ei ole silloin mahdollista, etkä ole saanut työpaikkaa. Huomioithan, että elämäntilanteesi ja varallisuutesi vaikuttavat toimeentulotuen saamiseen. Toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto.

Työttömänä sinulla on paljon erilaisia mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistasi tai kokeilla jotain täysin uutta. Jos olet työtön työnhakija, on tärkeää, että sovit opintojen aloittamisesta TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijan kanssa ennen opintojen aloittamista.

Voit olla oikeutettu työttömyysturvaan opiskelujen aikana tietyillä ehdoilla. Ennen opiskelun aloittamista TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntija arvioi, täyttyvätkö työttömyysturvan saamisen edellytykset, joten ota yhteyttä asiantuntijaasi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jos olet työtön työnhakija, muistathan ilmoittaa kaikista alkavista opinnoistasi asiantuntijallesi. Ilmoita opiskeluista myös silloin, kun et saa opintotukea.

Työvoimakoulutus

Ammatillisessa työvoimakoulutuksessa voit suorittaa perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai osan näistä tutkinnoista. Monilla aloilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta. Maksutonta ammatillista työvoimakoulutusta järjestetään ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa, korkeakouluissa ja yksityisissä oppilaitoksissa.

Jos harkitset yrittäjyyttä tai aiot aloittaa yritystoiminnan, voit osallistua työvoimakoulutuksena järjestettävään yrittäjäkoulutukseen. Yritystoiminnan aloittamisen voi yhdistää joustavasti yrittäjäkoulutuksen suorittamiseen.

Palvelut
Aiheesta muualla

Omaehtoinen opiskelu 

Jos haluat kehittää osaamistasi työttömyyden aikana ja olet vähintään 25-vuotias, tutustu omaehtoiseen opiskeluun. Omaehtoinen opiskelu tarkoittaa koulutusta, jonka tuottaa ja jonka opiskelijavalinnasta päättää oppilaitos, ei TE-palvelut. Sinun tulee sopia opinnoista oman asiantuntijasi kanssa.

Lyhytkestoiset opinnot ja työttömyysturva

Jos olet yli 25-vuotias, opiskellut aiemmin ja sinulta puuttuu tutkinnosta vain pieni osa tai haluat suorittaa jonkin lyhyen täydentävän kurssin, sinulla voi olla mahdollisuus tehdä lyhytkestoisia opintoja ja saada tältä ajalta työttömyysturvaa. Opiskelu voi kestää enintään kuusi kuukautta.

Kotoutujan omaehtoinen opiskelu

Omaehtoinen opiskelu on vaihtoehto TE-palveluiden kotoutumiskoulutuksille. Omaehtoinen opiskelu on hyödyksi silloin, jos TE-toimisto tai kuntakokeilu ei voi tarjota sinulle opiskelupaikkaa kotoutumiskoulutuksesta tai löydät jonkin muun tarpeisiisi paremmin sopivan koulutuksen. Joskus omaehtoinen opiskelu voi nopeuttaa työllistymistäsi ja kotoutumistasi.

Sivutoiminen opiskelu

Sivutoiminen opiskelu on opiskelua, joka ei estä sinua tekemästä ja hakemasta kokoaikatyötä. Opinnot voivat olla esimerkiksi uuden taidon opettelua, perusopintojen tekemistä avoimessa oppilaitoksessa tai aiemmin keskeytyneen tutkinnon tekemistä loppuun.

Palkkatuen avulla voit työllistyä tehtäviin, joihin osaamisesi ei vielä täysin riitä

Jos työllistyminen on sinulle haastavaa siksi, että sinulta puuttuu osa työhön vaadittavasta osaamisesta, voit työllistyä palkkatuen avulla. Palkkatuetussa työssä voit kehittää ammatillista osaamistasi samalla, kun teet työtä.

Kysy TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijalta mahdollisuudestasi saada palkkatukea. Jos sinun on mahdollista saada palkkatukea, ota yhteyttä kiinnostaviin työnantajiin ja kerro, että palkkaamiseesi on mahdollista saada palkkatukea.

Haaveissa uusi työpaikka? Anna Työmarkkinatorin auttaa.

Haaveiletko uudesta askeleesta urallasi? Haluatko löytää piilossa lymyävän työpaikan? Kun teet ja julkaiset työnhakuprofiilin Työmarkkinatorilla, annat työntekijöitä etsiville työnantajille mahdollisuuden olla sinuun yhteydessä.

Lue lisää

Päätoimisena opiskelijana saat yleensä toimeentulosi opintotuesta. Joissakin tapauksissa voit saada opiskelun aikana työttömyysturvaa.

Opintotuki ja työttömyysturva 

Päätoimisena opiskelijana saat ensisijainen toimeentulosi opintotuesta. Opintotuesta vastaa Kela. 
Et voi saada opintotukea ja työttömyysturvaa samaan aikaan.

Opiskelu työttömyysturvalla

Jos olet työtön ja haluat aloittaa opinnot, sinun kannattaa tutustua työvoimakoulutuksiin, lyhytkestoisten tai sivutoimisten opintojen mahdollisuuteen sekä omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella (ei alle 25-vuotiaille). Kun opiskelet näillä tavoilla, sinun voi olla mahdollista saada työttömyysturvaa opiskelusi aikana.

Palvelut

Päätoimiset opinnot  

Päätoimisena opiskelijana et yleensä ole oikeutettu työttömyysturvaan. Tämä koskee myös opiskelun loma-aikoja.    

Päätoimisia ovat opinnot, joiden tavoitteena on suorittaa

 • ammattikorkeakoulututkinto,
 • ylempi ammattikorkeakoulututkinto,  
 • alempi tai ylempi korkeakoulututkinto yliopistossa tai 
 • lukio-opinnot, joiden oppimäärän mukainen laajuus on vähintään 150 opintopistettä eli käytännössä nuorille suunnatut lukio-opinnot sekä sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot.

Päätoimisia ovat ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaiset opinnot, joiden tavoitteena on suorittaa

 • ammatillinen perustutkinto tai tutkinnon osa,
 • ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus tai  
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus.  

Päätoimisia ovat myös muut opinnot silloin, kun

 • opintosuunnitelmassa opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukaudessa tai
 • opetusohjelmassa opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia, jollei sitä ole määritelty opintopisteinä tai -viikkoina tai osaamispisteinä.

TE-toimisto tai kuntakokeilu selvittää opintojesi pää- tai sivutoimisuuden.

Opintojen päättyminen  

Opiskeluasi pidetään päätoimisena, kunnes osoitat sen päättyneen. Jos suoritat perusopetuksen tai lukion koko oppimäärää, pidetään sinua aina päätoimisena opiskelijana lukukauden loppuun asti.  

Voit tarvittaessa osoittaa, että opintosi ovat päättyneet esimerkiksi  

 • tutkintotodistuksella,
 • erotodistuksella tai
 • selvityksellä siitä, että näyttökokeeseen valmistava koulutus on päättynyt.  

Opintojesi päättymisen osoittaa myös se, että opintosi ovat olleet keskeytyneenä vähintään vuoden. Opintojen keskeytyneenä olo tarkoittaa sitä, ettet ole tehnyt opintosuorituksia, osallistunut opetukseen tai valmistellut ohjatusti esimerkiksi lopputyötäsi.

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

Kun opiskelet ulkomailla, kehität kielitaitoasi ja saat arvokasta kokemusta, josta on varmasti hyötyä jatkossa.

Opiskelu ulkomailla

Voit opiskella ulkomailla eri elämänvaiheissa. Opiskelusi voi kestää muutamasta viikosta useaan vuoteen.

Jos opiskelet Suomessa, voit hakea opiskelijavaihtoon ulkomaille. Vaihdossa voit suorittaa osan suomalaisen tutkinnon opinnoista. Tietoa vaihto-opiskelusta saat omalta oppilaitokseltasi.

Voit suorittaa ulkomailla myös kokonaisen tutkinnon. Tällöin opiskelu kestää tutkinnon laajuudesta riippuen useamman vuoden.

Harjoittelu ulkomailla

Voit tehdä opintoihisi kuuluvan harjoittelun ulkomailla. Se on mahdollista ensisijaisesti opiskelijoille ja vastavalmistuneille. Harjoittelu tukee

 • ammatillista kehittymistäsi,
 • kielitaitoasi sekä
 • sinun ja työnantajasi kansainvälistymistä.

Jos opiskelet ammatillisessa oppilaitoksessa, voit hakea työssäoppimispaikkaa ulkomailta oman oppilaitoksesi kautta.

Jos olet korkeakouluopiskelija, työharjoittelupaikkoja ulkomailta voit löytää esimerkiksi

 • oman korkeakoulusi kontaktien kautta,
 • opetushallituksen kautta (EDUFI-harjoittelu),
 • kansainvälisten opiskelijajärjestöjen kautta tai
 • voit ottaa itsenäisesti yhteyttä suoraan työnantajiin.

Tarkista omasta korkeakoulustasi, voitko hakea harjoittelutukea. Voit saada Erasmus+-tukea, kun teet  harjoittelusi EU-maissa, Islannissa, Norjassa, Liechtensteinissa, Makedoniassa tai Turkissa. Voit etsiä harjoittelupaikkoja esimerkiksi EURES-portaalin kautta.

Jos olet vastavalmistunut tai työtön nuori, voit hakea

 • työharjoittelupaikkaa ulkomailta erilaisten ohjelmien tai hankkeiden kautta tai
 • työelämävalmennukseen ulkomaille.

Jos olet 18–35-vuotias ja juuri valmistunut toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta, voit hakea ulkomaille Erasmus+-tuettuun harjoitteluun Allianssin nuorisovaihdon Ready for Life -hankkeen kautta.

Jos opiskelet korkeakoulussa tai valmistumisestasi on kulunut enintään vuosi, voit hakea Opetushallituksen kautta EDUFI-harjoittelupaikkoja. EDUFI-harjoittelu tukee opintojasi ja kasvattaa ammattitaitoasi. Saat Opetushallitukselta myös apurahan harjoitteluasi varten.

Lisätietoja erilaisista mahdollisuuksista kansainvälistyä saat Opetushallituksen Maailmalle.net-palvelusta sekä neuvontapalvelusta.

Aiheesta muualla

Työleirille tai vapaaehtoistyöhön

Kansainväliset työleirit ovat hyvä keino tutustua kohdemaan kulttuuriin. Samalla teet vapaaehtoistyötä monikulttuurisessa ryhmässä paikallisen yleishyödyllisen yhteisön hyväksi.

Leirit kestävät yleensä 2–3 viikkoa. Niitä järjestetään eri puolilla maailmaa pääsääntöisesti kesäisin. Osanottajat ovat yleensä 18–30-vuotiaita, mutta yläikärajaa ei ole. Työstä ei makseta palkkaa, vaan korvaukseksi saat ruoan ja majoituksen. Kansainväliselle työleirille voit hakea esimerkiksi Kansainvälisen Vapaaehtoistyö ry:n kautta.

Jos pidät välivuotta, pitkäaikainen vapaaehtoistyö voi olla sinulle sopiva vaihtoehto. Yleensä vapaaehtoistyöjaksosta aiheutuu joitakin kuluja, jotka on hoidettava itse. Eurooppalainen vapaaehtoistyö tarjoaa mahdollisuuden myös EU-tuettuun pitempiaikaiseen vapaaehtoistyöhön 17–30-vuotiaille eurooppalaisille nuorille.

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

Haluatko opiskella Suomessa lyhtyaikaisesti tai suorittaa kokonaisen tutkinnon? Selvitä, tarvitsetko viisumia tai oleskelulupaa.

Voit opiskella Suomessa alle 90 päivää ilman oleskelulupaa. Alle 90 päivän oleskelua varten saatat tarvita viisumin.

Jos tulet Suomeen opiskelemaan yli 90 päivän ajaksi, tarvitset oleskeluluvan. Oleskelulupa myönnetään yleensä koko opintojen ajaksi. Oleskelulupa voidaan myöntää kuitenkin korkeintaan niin pitkäksi aikaa kuin passisi on voimassa.

Voit saada opiskelijan oleskeluluvan, jos sinut on hyväksytty Suomessa sijaitsevaan korkeakouluun tai muuhun oppilaitokseen ja opiskelu johtaa tutkintoon tai ammattiin tai osallistut oppilaitosten väliseen tai muuhun vaihto-ohjelmaan.

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

Kun harkitset yrittäjyyttä uravaihtoehtona, aiot yrittäjäksi tai olet perustanut yrityksen, voit osallistua yrittäjäkoulutukseen, uravalmennukseen tai työvoimakoulutukseen.

Yrittäjäkoulutukset tarjoavat sinulle tietoa yrittämisen arjesta ja auttavat liiketoiminnan suunnittelussa.

Uravalmennus tarjoaa mahdollisuuden tutustua yrittäjyyteen palkkatyön vaihtoehtona.

Yrityksen perustamiskoulutuksessa voit syventää tietojasi esimerkiksi markkinoinnista ja yrittämisen riskeistä. Voit myös perehtyä laajemmin yrityksen perustamiseen liittyviin toimenpiteisiin sekä kehittää yritysideaasi ja liiketoimintasuunnitelmaasi.

Lyhytkestoisena työvoimakoulutuksena järjestettävässä yrittäjäkoulutuksessa voit kehittää yritysideaasi ja saat tukea liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Voit myös suorittaa erilaisia yrittäjäkoulutuksia ja yrittäjyyskursseja omaehtoisina opintoina. Lisäksi työvoimakoulutuksena järjestetään koulutusta, joka tähtää yrittäjän ammattitutkinnon tai sen osan suorittamiseen.

Voit käynnistää yritystoiminnan samalla, kun osallistut yrittäjäkoulutukseen.

Palvelut