Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet

Koska työttömyysturva on vastikkeellista, sinulla on oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia.

Työttömän työnhakijan oikeudet

Työttömällä työnhakijalla tarkoitetaan ilman työtä olevien työnhakijoiden lisäksi muun muassa lomautettuja ja työvoiman ulkopuolella olevia työnhakijoita

Kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi, sinulla on oikeus

 • julkisiin työllisyyspalveluihin, jotka määräytyvät palvelutarpeesi perusteella ja
 • työttömyysturvaan, jos täytät sen saamisen edellytykset.

Teet yhteistyössä TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijan kanssa suunnitelman, johon kirjataan työnhakusi tavoitteet ja tehtävät, joiden avulla saavutat tavoitteesi. Arvioit suunnitelmaa ja sen toteutumista kolmen kuukauden välein asiantuntijasi kanssa.     

Oikeuteesi saada työttömyysturvaa vaikuttaa se, työskenteletkö palkansaajana, toimitko yrittäjänä, työllistytkö omassa työssä tai oletko opiskelija. Myös tekemäsi työn määrällä ja kestolla on merkitystä.

Asiantuntijasi arvioi aina tapauskohtaisesti toimintasi vaatiman työmäärän, koska sillä on vaikutusta työttömyysturvaasi. Ratkaisevaa päätoimisuutesi arvioinnissa on toimintasi vaatima työmäärä, ei saamasi tulot tai voitto. TE-toimiston tai kuntakokeilun arviointi ei välttämättä ole yhdenmukainen työttömyysturvan maksajien eli KELA:n tai työttömyyskassan tai Verohallinnon tekemien ratkaisujen kanssa.   

Jos saat työttömyysturvaa, voit edellytysten täyttyessä    

 • opiskella sivutoimisesti,   
 • opiskella ns. lyhytkestoisia opintoja (enintään 6 kk),
 • tehdä vapaaehtois- tai talkootyötä, joka on palkatonta, tavanomaista ja yleishyödyllistä,
 • tehdä osa-aikatyötä,
 • toimia sivutoimisena yrittäjänä tai työskennellä lyhytkestoisesti toimeksiantosuhteessa tai  
 • aloittaa yritystoiminnan tai omassa työssä työllistymisen. Yritystoiminnan tai omassa työssä työllistymisen pää- tai sivutoimisuutta ei arvioida ensimmäisen neljän kuukauden aikana toiminnan aloittamisesta, jos se on aloitettu työttömänä ollessa.   

Sinun tulee kuitenkin ilmoittaa etukäteen TE-toimistoon tai kuntakokeiluun tilanteesi muutoksista, jotta oikeutesi työttömyysturvaan tarkistetaan.

Työttömän työnhakijan velvollisuudet

Jos haet tai saat työttömyysturvaa, sinun pitää hakea kokoaikatyötä. Ainoastaan työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkeenä saavalla työnhakijalla on oikeus työttömyysturvaan, vaikka hän ei hae kokoaikatyötä. Työttömyysturvan saamisen ehdoton edellytys on, että työnhakusi on voimassa. Työnhakusi pysyy voimassa, kun asioit TE-toimiston tai kuntakokeilun kanssa sovitulla tavalla ja sovittuna ajankohtana sekä noudatat sinulle Oma asiointi -verkkopalvelussa tai muun asioinnin yhteydessä annettuja ohjeita ja määräaikoja.   

Tämän lisäksi sinun pitää huolehtia seuraavista velvollisuuksista.

 • Ole tavoitettavissa ja pidä yhteystietosi ajan tasalla. Voit ilmoittaa muutoksista Oma asiointi -verkkopalvelussa tai soittaa puhelinpalveluun.
 • Ota vastaan työtä, jota asiantuntijasi tai työnantaja tarjoaa. Jos asiantuntijasi tekemä työtarjous on velvoittava, ota yhteyttä työnantajaan ja ilmoitat määräajassa yhteydenotostasi.   
 • Ota vastaan koulutusta, jota asiantuntijasi tarjoaa. Koulutustarjoukset velvoittavat, että haet työvoimakoulutukseen ja ilmoitat määräajassa hakemisestasi. 
 • Osallistu haastatteluihin, työnhakukeskusteluihin ja täydentäviin työnhakukeskusteluihin sekä työllistymis-, aktivointi- tai kotoutumissuunnitelman tekemiseen ja tarkistamiseen.
 • Hakeudu ja osallistu kaikkiin suunnitelmassa sovittuihin tai sinulle tarjottuihin työllistymistä edistäviin palveluihin sekä tee kaikki suunnitelmassa sovitut tehtävät ja ilmoita niiden toteutumisesta.
 • Jos olet alle 25-vuotias, eikä sinulla ole tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa peruskoulun tai lukion jälkeistä koulutusta, hae keväällä vähintään kahta opiskelupaikkaa, jotta saat työttömyysturvaa. Oikeutesi työttömyysturvaan tarkistetaan syyslukukauden alkaessa eli 1.9. alkaen. Lisätietoja ja apua saat lähimmästä Ohjaamosta.   
 • Ilmoita yhteystietojesi muutoksista TE-toimistolle tai kuntakokeilulle. 

Huomaathan, että jos laiminlyöt velvollisuuksiasi, saatat menettää oikeutesi työttömyysturvaan määräajaksi tai toistaiseksi.

Palvelut
Lue lisää
Aiheesta muualla

Ilmoittaudu työnhakijaksi Oma asioinnissa

Voit ilmoittautua työnhakijaksi helposti TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussa. 

Oma asiointi

Haaveissa uusi työpaikka? Anna Työmarkkinatorin auttaa.

Haaveiletko uudesta askeleesta urallasi? Haluatko löytää piilossa lymyävän työpaikan? Kun teet ja julkaiset työnhakuprofiilin Työmarkkinatorilla, annat työntekijöitä etsiville työnantajille mahdollisuuden olla sinuun yhteydessä.

Lue lisää

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

Päivitetty: