Rekrytoin ulkomailta

Onko organisaatiosi palkkaamassa työntekijän ulkomailta? Lue, mitä sinun on työnantajana otettava huomioon.

Jos haluat yritykseesi kansainvälistä osaamista, eikä Suomesta löydy sopivaa tekijää, kannattaa etsiä työntekijää tai harjoittelijaa ulkomailta. On kuitenkin tärkeä muistaa, että voit tarvita erillisen luvan ulkomaalaisen tekijän palkkaamiseen.

Jos et löydä sopivaa työntekijää Suomesta, voit etsiä työvoimaa ulkomailta. Myös suurissa rekrytoinneissa voit työnantajana hyödyntää Suomea laajempaa työmarkkina-aluetta.

Voit tarvita erillisen luvan tekijän palkkaamiseen ulkomailta, ja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelta tulevalla työntekijällä tulee olla työnteko-oikeus Suomessa. Huomaa myös, että ulkomaalaisia työntekijöitäsi koskevat samat työsuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, työehdot, työturvallisuusvaatimukset ja lakisääteiset vakuutukset kuin suomalaisia työntekijöitä.

Work in Finland apuna kansainvälisessä rekrytoinnissa

Work in Finland kansainvälisen rekrytoinnin työnantajaneuvonta on valtakunnallinen ja keskitetty palvelu, joka tarjoaa työnantajille yleistason neuvontaa kansainväliseen rekrytointiin ja työperäiseen maahanmuuttoon liittyen.

Palvelu on avoinna ma–pe klo 9–15. Voit soittaa numeroon 0295 016 770 ja saada palvelua tai jättää puhelinpalveluun soittopyynnön. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen tyonantajaneuvonta@workinfinland.fi.

Palvelut
 •  

  EURES auttaa rekrytoinnissa Euroopasta

  EURES (European Employment Services) on kattava eurooppalainen yhteistyöverkosto ja laadukas julkinen palvelu, jonka avulla työnantajat ja työntekijät kohtaavat helpommin koko Euroopan alueella.

  Rekrytoinnissa auttavat koulutetut ja eurooppalaiseen työnvälitykseen erikoistuneet EURES-asiantuntijat kaikissa EU- ja ETA-maissa. Ainutlaatuisen kattavaan verkostoon kuuluu noin 1 000 asiantuntijaa. EURES välittää vuosittain 50 000 työntekijää maasta toiseen.

  EURES-asiantuntijat

  • tuntevat eurooppalaiset työmarkkinat ja toimivat linkkinä rekrytoinnissa,
  • auttavat löytämään sopivan kohdemaan Euroopassa ja käynnistämään rekrytoinnin,
  • avustavat messuille osallistumisessa ja markkinoivat yrityksen avoimia työpaikkoja,
  • järjestävät tarvittaessa rekrytointitilaisuuden kohdemaassa,
  • vastaavat työnhakijoiden tiedusteluihin,
  • tekevät tarvittaessa esivalinnan – työnantaja tekee aina lopullisen valinnan ja
  • neuvovat ulkomaisia työntekijöitä muuttoon ja suomalaiseen työelämään liittyvissä asioissa.

  Löydät maksuttomat EURES-palvelut lähimmästä TE-toimistosta.

  Palvelut
  Aiheesta muualla

  Työntekijä, joka on jonkun muun kuin EU-valtion, Islannin, Norjan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen, tarvitsee yleensä työntekoa varten joko työntekijän oleskeluluvan tai muun ansiotyöhön oikeuttavan oleskeluluvan. 

  Palvelut
  Lue lisää

  EURES-portaali ja tapahtumat helpottavat rekrytointia

  Eurooppalainen CV-pankki

  Rekrytoinnin yksi työkalu on EURES-portaali, jossa on eurooppalainen työpaikka- ja CV-pankki. Portaalissa voit ilmoittaa avoimista työpaikoista sekä selata työnhakijoiden ansioluetteloita.

  Työpaikkailmoituksen avaaminen

  TE-toimiston EURES-asiantuntijoiden kautta työnantajan on mahdollista avata työpaikkailmoitus suoraan toisen EURES-verkostoon kuuluvan jäsenmaan työnhakusivuille ja laajentaa rekrytointia Suomen rajojen ulkopuolelle. Ota yhteys lähimpään EURES-asiantuntijaan rekrytoinnin käynnistämiseksi.

  Rekrytointitapahtumat

  Voit osallistua Euroopassa järjestettäviin rekrytointitapahtumiin yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Voit myös 

  • lähteä itse messuille ja haastatella siellä työnhakijoita,
  • jättää työpaikkailmoituksen asiantuntijalle, joka mainostaa sitä sopiville hakijoille tai
  • osallistua verkossa järjestettäviin European Online Job Days -rekrytointitapahtumiin.

  Messuille osallistuminen on yleensä maksutonta. Maksat itse oman matkasi ja majoituksesi.

  Ota yhteyttä paikalliseen EURES-asiantuntijaasi. He auttavat sinua löytämään yrityksellesi parhaat rekrytointitapahtumat.

  Aiheesta muualla

  Rekrytointi Targeted Mobility Schemes -liikkuvuushankkeiden avulla 

  Targeted Mobility Scheme -hankkeella helpotetaan taloudellisen tuen avulla osaajien rekrytointia toisesta EU-maasta, Norjasta tai Islannista. Hanketta koordinoi Ruotsin työvoimapalvelut yhdessä EURES-verkoston jäsenten kanssa.

  Hankkeen kautta yritykselle voidaan myöntää taloudellista tukea työntekijän perehdyttämisestä ja uuteen maahan sopeutumisesta aiheutuviin kustannuksiin. Työnantajalle myönnettävän tuen suuruus määräytyy työhön tulevalle tarjotun perehdytyksen laajuuden perusteella. Suomessa sijaitsevalle työnantajalle tuen suuruusluokka on 1 390–1 750 euroa rekrytoitua työntekijää kohden.

  Voit saada taloudellista tukea, kun seuraavat ehdot täyttyvät.

  • Palkattavan työntekijän tulee olla vähintään 18-vuotias EU:n, Norjan tai Islannin valtiossa pysyvästi asuva henkilö.
  • Sinun tulee tarjota maahan saapuvalle työntekijälle työhön perehdytystä, apua paikkakunnalle asettautumiseen tai kielikoulutusta.
  • Organisaatiosi on henkilöstömäärältään enintään 250 henkilöä ja se on sijoittautunut laillisesti johonkin EU-maahan, Norjaan tai Islantiin.
  • Teet rekrytoitavan kanssa vähintään kuuden kuukauden työsopimuksen, jonka palkka- ja työehdot ovat kansallisen työlainsäädännön mukaiset ja työsopimus koskee koko- tai osa-aikaista työtä, mutta kuitenkin vähintään 50% kokopäiväisestä työajasta.
  • Työtehtävä on ollut julkisesti haussa.

  Myös työnhakijalla on mahdollisuus hakea tukea työhaastattelumatkaan ja asettautumiseen sekä kielikurssiin ja tutkinnon tunnustamisesta aiheutuviin kustannuksiin. 

  Huomioithan, että tukea hakeaksesi sinun tulee olla yhteydessä alueesi EURES-asiantuntijaan.

  Hakemus

  Hakemuslomakkeista löydät tarkemmat ohjeet siitä, mitä esimerkiksi perusperehdytyksen tai laajemman perehdytyksen tulee sisältää ja mitä liitteitä tarvitaan tuen hakemiseksi. Tuki on työntekijäkohtainen eli jos on useampi palkattava työntekijä, jokaisesta palkattavasti voi saada tämän summan. Huomaathan että hankkeella on oikeus tehdä muutoksia tukisummiin.

  Tukihakemus lähetetään Suomen osalta käsiteltäväksi joko BBi Communication Finland Oy:lle osoitteeseen eures@bbi.se tai Allianssin nuorisovaihto ry:lle osoitteeseen eures@alli.fi.

  Aiheesta muualla

  Työpaikkasuomi ja Työpaikkaruotsi avuksi työarkeen

  Työpaikkasuomi ja -ruotsi vastaa tämän päivän kansainvälistyvän työelämän tarpeisiin. Yrityskohtaisesti räätälöitävä kielikoulutus tarjoaa yrityksesi ulkomaalaistaustaisille työntekijöille mahdollisuuden menestyä työssään suomen tai ruotsin kielellä.

  Työpaikkasuomi tai -ruotsi parantaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden valmiuksia selviytyä suomen tai ruotsin kielellä työssään ja työpaikkansa viestintätilanteissa. Koulutuksen tavoitteena on tukea työntekijän ammatillista osaamista, työssä tarvittavan ammatillisen sanaston oppimista ja integroitumista työyhteisöön. Tavoiteltavasta kielitaidon tasosta sovitaan yksilöllisesti ja/tai ryhmäkohtaisesti.

   Koulutettavan työntekijän motivaatio ja osaaminen nousee kielitaidon karttuessa, mistä koko työyhteisö hyötyy.

  Palvelut
  Aiheesta muualla

  Ulkomaalaisten työnteko-oikeus Suomessa määräytyy kansalaisuuden mukaan.

  Työntekijä, joka on jonkun muun kuin EU-valtion, Islannin, Norjan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen, tarvitsee yleensä työntekoa varten joko työntekijän oleskeluluvan tai muun ansiotyöhön oikeuttavan oleskeluluvan. Joitain ulkomaalaislaissa erikseen mainittuja tehtäviä on mahdollista tehdä rajoitetun ajan viisumilla tai viisumivapaasti.

  Työntekijän oleskelulupa myönnetään kaksivaiheisesti. TE-toimisto tekee työntekijän oleskelulupahakemukseen osapäätöksen ja Maahanmuuttovirasto lopullisen päätöksen. TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen sekä työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin. Myös työntekijän toimeentulosta ansiotyöllä on varmistuttava.

  Työntekijän oleskeluluvat käsitellään valtakunnallisesti ilman alueellisia toimivaltarajoja. Ahvenanmaalla hakemuksia käsittelee Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

  Aiheesta muualla

  Milloin työntekijän oleskelulupa tarvitaan?

  Ulkomaalaisten työnteko-oikeus Suomessa määräytyy kansalaisuuden mukaan.

  EU-kansalaiset, samoin kuin Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset, saavat työskennellä Suomessa ilman oleskelulupaa. Yli kolme kuukautta kestävä oleskelu tulee kuitenkin rekisteröidä Maahanmuuttovirastolle. Pohjoismaiden kansalaisten tulee rekisteröityä Digi- ja väestötietovirastossa. Hakija on itse vastuussa oleskelunsa rekisteröimisestä. Schengen-maan myöntämä oleskelulupa tai viisumi ei oikeuta Suomessa työskentelyyn lukuun ottamatta ulkomaalaislain 79 §:ssä erikseen nimetyissä töissä.

  Työntekijä, joka on jonkun muun kuin edellä mainitun maan kansalainen eli ns. kolmannen maan kansalainen, tarvitsee työntekoa varten yleensä joko työntekijän oleskeluluvan tai muun ansiotyöhön oikeuttavan oleskeluluvan. Työntekijän oleskelulupaa haetaan silloin, kun työntekijällä ei ole muuta ansiotyöhön oikeuttavaa oleskelulupaa, eikä kyseiseen työtehtävään voida myöntää muuta oleskelulupaa ansiotyötä varten tai työtä ei voi tehdä ilman oleskelulupaa.

  Aiheesta muualla

  Sinun tulee varmistaa työntekijän työnteko-oikeus

  Sinulla on työnantajana velvollisuus varmistaa, että ulkomaalaisella työntekijällä on työnteko-oikeus Suomessa. Työnteko-oikeuden voi tarkistaa oleskelulupakortista. Jos työntekijällä ei ole voimassa olevaa oleskelulupaa tai hänen työnteko-oikeutensa on rajoitettu koskemaan esimerkiksi toisella ammattialalla työskentelyä, et voi ottaa häntä palvelukseesi ennen kuin hänelle on myönnetty asianmukainen oleskelulupa.

  Maahanmuuttovirasto antaa tietoa ulkomaalaisen työnteko-oikeudesta ja siitä, millainen oleskelulupa työntekoa varten tarvitaan tai voiko työtä tehdä ilman oleskelulupaa.

  Aiheesta muualla

  Työnteko-oikeus työntekijän oleskeluluvalla

  Jos hakemus on työntekijän ensimmäinen oleskelulupahakemus tai hakemus on eri alalle kuin työntekijälle aiemmin myönnetty työnteko-oikeus, ei työntekoa voi aloittaa ennen kuin työntekijän oleskelulupa on myönnetty.

  Työntekijän oleskelulupa myönnetään ammattialakohtaisesti. Työntekijän oleskelulupakortissa on mainittu ammattialat, joilla hän voi työskennellä. 

  Työntekoa voi jatkaa jatkolupahakemuksen käsittelyn ajan, jos jatkolupaa haetaan ennen edellisen luvan päättymistä ja työ jatkuu samalla työnantajalla tai ammattialalla.

  Aiheesta muualla

  Ilmoitus ulkomaalaisesta työntekijästä

  Sinun pitää tehdä ilmoitus, kun palkkaat työntekijän, joka ei ole EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalainen. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos työntekijä on EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalaisen perheenjäsen.

  Tee ilmoitus työnantajan Enter Finland -verkkopalvelussa.

  Voit tehdä ilmoituksen myös TEM055 -liitelomakkeella. Lähetä TE-toimistoon täytetty lomake ja kopio työntekijän passista tai oleskelulupakortista.

  Sinun tulee ilmoittaa ulkomaalaisesta työntekijästä työpaikan luottamushenkilöille ja säilyttää tiedot työsuhteesta kaksi vuotta palvelussuhteen päättymisestä.

  Palvelut
  Aiheesta muualla