Rekrytoin ulkomailta

Onko organisaatiosi palkkaamassa työntekijän ulkomailta? Lue, mitä sinun on työnantajana otettava huomioon.

Jos haluat yritykseesi kansainvälistä osaamista, eikä Suomesta löydy sopivaa tekijää, kannattaa etsiä työntekijää tai harjoittelijaa ulkomailta. On kuitenkin tärkeä muistaa, että voit tarvita erillisen luvan ulkomaalaisen tekijän palkkaamiseen.

Jos et löydä sopivaa työntekijää Suomesta, voit etsiä työvoimaa ulkomailta. Myös suurissa rekrytoinneissa voit työnantajana hyödyntää Suomea laajempaa työmarkkina-aluetta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että ulkomaisen työntekijän palkkaaminen saattaa vaatia luvan. 

Ulkomaalaisia ja suomalaisia työntekijöitä koskevat samat työehdot ja työturvallisuusvaatimukset. 

EURES auttaa rekrytoinnissa Euroopasta 

EURES (European Employment Services) on kattava eurooppalainen yhteistyöverkosto ja laadukas julkinen palvelu, jonka avulla työnantajat ja työntekijät kohtaavat helpommin koko Euroopan alueella. 

Rekrytoinnissa auttavat koulutetut ja eurooppalaiseen työnvälitykseen erikoistuneet EURES-asiantuntijat kaikissa EU- ja ETA-maissa. Ainutlaatuisen kattavaan verkostoon kuuluu noin 1 000 asiantuntijaa. EURES välittää vuosittain 50 000 työntekijää maasta toiseen. 

EURES-asiantuntijat 

 • tuntevat eurooppalaiset työmarkkinat ja toimii linkkinä rekrytoinnissa,
 • auttavat löytämään sopivan kohdemaan ja käynnistämään rekrytoinnin, 
 • löytävät paikallisen yhteistyökumppanin,
 • avustavat messuille osallistumisessa ja markkinoivat yrityksen avoimia työpaikkoja,
 • järjestävät tarvittaessa rekrytointitilaisuuden kohdemaassa,
 • vastaavat hakijoiden tiedusteluihin ja ottavat hakemukset vastaan,
 • tekevät tarvittaessa esivalinnan – työnantaja tekee aina lopullisen valinnan ja
 • neuvovat ulkomaisia työntekijöitä muuttoon ja suomalaiseen työelämään liittyvissä asioissa.

Löydät maksuttomat EURES-palvelut lähimmästä TE-toimistosta. Lisäksi TE-toimistojen työnantaja- ja yrityspalvelujen asiantuntijat neuvovat asioissa, jotka liittyvät ulkomaisen työvoiman rekrytointiin.

Aiheesta muualla

EURES-portaali ja tapahtumat helpottavat rekrytointia 

Rekrytoinnin yksi työkalu on EURES-portaali, jossa on eurooppalainen työpaikka- ja CV-pankki. Portaalissa voit ilmoittaa avoimista työpaikoista sekä selata työnhakijoiden ansioluetteloita.

Voit osallistua Euroopassa järjestettäviin rekrytointitapahtumiin yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Voit myös 

 • lähteä itse messuille ja haastatella siellä työnhakijoita,
 • jättää työpaikkailmoituksen asiantuntijalle, joka mainostaa sitä sopiville hakijoille tai
 • osallistua eurooppalaisille rekrytointimessuille online-palvelun kautta. 

Messuille osallistuminen on yleensä maksutonta. Maksat itse oman matkasi ja majoituksesi.

Aiheesta muualla

Harjoittelija ulkomailta 

Ulkomaisten harjoittelijoiden palkkaamiseen on olemassa seuraavanlaisia vaihtoehtoja.

EURES-portaali, Drop’pin@EURES

EURES-portaalissa voit työnantajana ilmoittaa ilmaiseksi paitsi työpaikoista myös harjoittelu- tai oppisopimuspaikoista. Portaalissa on oma osionsa nimeltä Drop’pin@EURES, jossa harjoitteluvaihtoehdoista kerrotaan enemmän. Jos rekisteröidyt EURES-portaaliin työnantajana, voit ilmoittaa harjoittelu- ja oppisopimuspaikat Omat nuorisoaktiviteettini -kohdasta. Jos haluat tutustua palveluun rekisteröitymättä, voit lukea palvelusta hakijoiden näkökulmasta seuraavan linkin kautta.

Oppilaitosten harjoittelut 

Opetushallitus koordinoi monia harjoittelu- ja vaihto-ohjelmia, joiden kautta voi olla mahdollista saada opiskelija harjoitteluun ulkomailta. Voit tutustua vaihtoehtoihin tarkemmin Opetushallituksen verkkosivuilla.

Muu yhteistyö 

TE-palvelut tekee yhteistyötä harjoittelujen osalta myös yksityisten EURES-kumppaneiden kuten Allianssin nuorisovaihdon kanssa. 

Aiheesta muualla

Rekrytointi Targeted Mobility Schemes -liikkuvuushankkeiden avulla 

Targeted Mobility Schemes -hankkeella helpotetaan taloudellisen tuen avulla osaajien rekrytointia toisesta EU-maasta, Norjasta tai Islannista. 

Sinulle voidaan myöntää taloudellista tukea työntekijän perehdyttämisestä ja uuteen maahan sopeutumisesta aiheutuviin kustannuksiin. Työnantajalle myönnettävän tuen suuruus määräytyy työhön tulevalle tarjotun tukipaketin sekä työskentelymaan perusteella. Tuen suuruusluokka on noin 810–2 000 euroa/työntekijä. 

Taloudellisen tuen edellytykset ovat seuraavat.

 • Palkattavan työntekijän tulee olla vähintään 18-vuotias EU:n, Norjan tai Islannin kansalainen, joka on laillisesti sijoittunut EU:n jäsenvaltioon, Norjaan tai Islantiin.
 • Sinun tulee tarjota vähintään työhön perehdytystä, apua paikkakunnalle asettautumiseen ja kielikoulutusta 
 • Organisaatiosi on henkilöstömäärältään enintään 250 henkilöä, laillisesti sijoittautunut johonkin EU-maahan, Norjaan tai Islantiin, tekee rekrytoitavan kanssa vähintään 6 kuukauden työsopimuksen, jonka palkka- ja työehdot ovat kansallisen työlainsäädännön mukaiset ja tehtävä työsopimus voi olla koko- tai osa-aikaista työtä, mutta kuitenkin vähintään 50 % kokopäiväisestä työajasta 

Myös työnhakijalla on mahdollisuus hakea tukea työhaastattelumatkaan ja asettautumiseen sekä kielikurssiin ja tutkinnon tunnustamisesta aiheutuviin kustannuksiin. 

TMS-hankkeita on tällä hetkellä kolme: Ruotsin, Italian ja Saksan koordinoimat hankkeet. 

Ruotsin TMS-hanke 

Jos olet palkkaamassa työntekijää toisesta EU-maasta tai Norjasta tai Islannista, voit hakea perehdyttämiseen taloudellista tukea Ruotsin koordinoimasta hankkeesta.

Tuen saamiseksi sinun tulee olla yhteydessä TE-toimistoon, joten ota yhteyttä lähimpään EURES-neuvojaan. 

Hakemus

Hakemuslomakkeista löydät tarkemmat ohjeet siitä, mitä mm. perusperehdytyksen tai laajemman perehdytyksen tulee sisältää ja mitä liitteitä tarvitaan tuen hakemiseksi. Tuki on työntekijäkohtainen eli jos on useampi palkattava työntekijä, jokaisesta palkattavasti voi saada tämän summan. Huomaathan että hankkeella on oikeus tehdä muutoksia tukisummiin.

Tukihakemus lähetetään Suomen osalta käsiteltäväksi: joko BBi Communication Finland Oy:lle  osoitteeseen eures@bbi.se tai Allianssin nuorisovaihto ry:lle osoitteeseen eures@alli.fi

Lisätietoa hankkeen kotisivuilta.

Saksan TMS-hanke

Saksan hanke myöntää taloudellista tukea vain saksalaisille työnantajille.

 • Kun palkkaat työntekijän ulkomailta, ota huomioon laissa säädetyt velvollisuudet.

  Moni palkkaa työntekijän ulkomailta, jos Suomesta ei löydy sopivaa osaajaa tai haluaa työyhteisöön kansainvälistä osaamista. 

  Voit tarvita erillisen luvan tekijän palkkaamiseen ulkomailta, ja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelta tulevalla työntekijällä tulee olla työnteko-oikeus Suomessa. Huomaa myös, että ulkomaalaisia työntekijöitäsi koskevat samat työsuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, työehdot, työturvallisuusvaatimukset ja lakisääteiset vakuutukset kuin suomalaisia työntekijöitä.

  Lue lisää

  Ulkomaalaisten työnteko-oikeus Suomessa määräytyy kansalaisuuden mukaan.

  Työntekijä, joka on jonkun muun kuin EU-valtion, Islannin, Norjan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen, tarvitsee yleensä työntekoa varten joko työntekijän oleskeluluvan tai muun ansiotyöhön oikeuttavan oleskeluluvan. Joitain ulkomaalaislaissa erikseen mainittuja tehtäviä on mahdollista tehdä rajoitetun ajan viisumilla tai viisumivapaasti.

  Työntekijän oleskelulupa myönnetään kaksivaiheisesti. TE-toimisto tekee työntekijän oleskelulupahakemukseen osapäätöksen ja Maahanmuuttovirasto lopullisen päätöksen. TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen sekä työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin. Myös työntekijän toimeentulosta ansiotyöllä on varmistuttava.

  Työntekijän oleskeluluvat käsitellään keskitetysti Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan TE-toimistoissa. Ahvenanmaalla hakemuksia käsittelee Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

  Työlupahakemukset käsitellään 15.9.2022 lähtien valtakunnallisesti

  Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan TE-toimistojen työlupayksiköiden toiminta muuttuu 15.9.2022 lähtien. Jatkossa työlupahakemukset käsitellään valtakunnallisesti ilman alueellisia toimivaltarajoja. Muutos ei koske Ahvenanmaata. Tällä hetkellä työlupahakemuksia käsitellään alueellisesti ja toimivalta perustuu siihen, missä työnteko tapahtuu.

  Hakemusten käsittelyyn ei tule muutoksia, mutta Työlupapalveluiden puhelinpalvelunumero ja sähköpostiosoite muuttuvat valtakunnallisiksi. Postiosoitteet pysyvät ennallaan.

  Aiheesta muualla

  Milloin työntekijän oleskelulupa tarvitaan?

  Ulkomaalaisten työnteko-oikeus Suomessa määräytyy kansalaisuuden mukaan.

  EU-kansalaiset, samoin kuin Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset, saavat työskennellä Suomessa ilman oleskelulupaa. Yli kolme kuukautta kestävä oleskelu tulee kuitenkin rekisteröidä Maahanmuuttovirastolle. Pohjoismaiden kansalaisten tulee rekisteröityä Digi- ja väestötietovirastossa. Hakija on itse vastuussa oleskelunsa rekisteröimisestä. Schengen-maan myöntämä oleskelulupa tai viisumi ei oikeuta Suomessa työskentelyyn lukuun ottamatta ulkomaalaislain 79 §:ssä erikseen nimetyissä töissä.

  Työntekijä, joka on jonkun muun kuin edellä mainitun maan kansalainen eli ns. kolmannen maan kansalainen, tarvitsee työntekoa varten yleensä joko työntekijän oleskeluluvan tai muun ansiotyöhön oikeuttavan oleskeluluvan. Työntekijän oleskelulupaa haetaan silloin, kun työntekijällä ei ole muuta ansiotyöhön oikeuttavaa oleskelulupaa, eikä kyseiseen työtehtävään voida myöntää muuta oleskelulupaa ansiotyötä varten tai työtä ei voi tehdä ilman oleskelulupaa.

  Aiheesta muualla

  Sinun tulee varmistaa työntekijän työnteko-oikeus

  Sinulla on työnantajana velvollisuus varmistaa, että ulkomaalaisella työntekijällä on työnteko-oikeus Suomessa. Työnteko-oikeuden voi tarkistaa oleskelulupakortista. Jos työntekijällä ei ole voimassa olevaa oleskelulupaa tai hänen työnteko-oikeutensa on rajoitettu koskemaan esimerkiksi toisella ammattialalla työskentelyä, et voi ottaa häntä palvelukseesi ennen kuin hänelle on myönnetty asianmukainen oleskelulupa.

  Maahanmuuttovirasto antaa tietoa ulkomaalaisen työnteko-oikeudesta ja siitä, millainen oleskelulupa työntekoa varten tarvitaan tai voiko työtä tehdä ilman oleskelulupaa.

  Aiheesta muualla

  Työnteko-oikeus työntekijän oleskeluluvalla

  Jos hakemus on työntekijän ensimmäinen oleskelulupahakemus tai hakemus on eri alalle kuin työntekijälle aiemmin myönnetty työnteko-oikeus, ei työntekoa voi aloittaa ennen kuin työntekijän oleskelulupa on myönnetty.

  Työntekijän oleskelulupa myönnetään ammattialakohtaisesti, ja joissakin tapauksissa lupa voidaan rajoittaa koskemaan työntekoa vain tietyn työnantajan palveluksessa tietyllä ammattialalla. Työntekijän oleskelulupakortissa on mainittu ammattialat, joilla hän voi työskennellä. Jos oleskelulupakortissa on mainittu yrityksen nimi, hän voi työskennellä ainoastaan kyseisen työnantajan palveluksessa.

  Työntekoa voi jatkaa jatkolupahakemuksen käsittelyn ajan, jos jatkolupaa haetaan ennen edellisen luvan päättymistä ja työ jatkuu samalla työnantajalla tai ammattialalla.

  Ilmoitus ulkomaalaisesta työntekijästä

  Sinun pitää tehdä ilmoitus, kun palkkaat työntekijän, joka ei ole EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalainen. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos työntekijä on EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalaisen perheenjäsen.

  Tee ilmoitus työnantajan Enter Finland -verkkopalvelussa.

  Voit tehdä ilmoituksen myös TEM054-liitelomakkeella. Lähetä TE-toimistoon täytetty lomake ja kopio työntekijän passista tai oleskelulupakortista.

  Sinun tulee ilmoittaa ulkomaalaisesta työntekijästä työpaikan luottamushenkilöille ja säilyttää tiedot työsuhteesta neljä vuotta palvelussuhteen päättymisestä.

  Aiheesta muualla

  Työntekijän oleskeluluvan hakuprosessi

  Hakemuksen vireyttäminen

  Oleskelulupahakemuksen voi panna vireille vain työntekijä itse. Oleskelulupaa haetaan sähköisesti Enter Finland -verkkopalvelussa tai paperisella hakemuksella, joka jätetään Suomen edustustoon ulkomailla. Jos työntekijä on Suomessa, voi hakemuksen jättää Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Jos hakemus on jätetty sähköisessä asiointipalvelussa, tulee hakijan käydä Suomen edustustossa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä Suomessa todistamassa henkilöllisyytensä ja esittämässä hakemuksen liitteiden alkuperäiset kappaleet. Jos jatkolupaa on haettu Enter Finland -palvelussa, hakijan ei tarvitse käydä todistamassa henkilöllisyyttään ja jättämässä sormenjälkiään palvelupisteessä, jos hakiessa on käytetty vahvaa sähköistä tunnistautumista.

  Aiheesta muualla

  Työntekijän oleskelulupahakemukseen on liitettävä  TEM054-lomake, jonka allekirjoitat ja jossa vakuutat ulkomaalaislain vaatimalla tavalla työsuhteen keskeiset ehdot. Hakemukseen liitetty TEM054-lomake on sähköisesti TE-toimiston käytettävissä, eikä sitä tarvitse erikseen toimittaa TE-toimistoon. TEM054-lomakkeessa on lueteltu liitteitä, joita oleskelulupahakemuksen käsittelyssä useimmiten tarvitaan. Liitteiden liittäminen hakemukseen nopeuttaa hakemuksen käsittelyä TE-toimistossa.

  TE-toimiston osapäätös

  Työntekijän oleskelulupahakemus käsitellään kaksivaiheisesti. TE-toimisto tekee asiassa osapäätöksen, minkä jälkeen asian lopullinen ratkaisu siirtyy Maahanmuuttovirastolle.

  TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen sekä työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin. Myös työntekijän toimeentulosta on varmistuttava.

  Aiheesta muualla

  Maahanmuuttoviraston päätös ja tiedoksianto

  Maahanmuuttovirasto antaa päätöksen tiedoksi. Tiedoksi annetaan sekä oleskelulupapäätös että TE-toimiston  osapäätös. Päätös lähetetään tiedoksi myös sinulle työnantajana. Saat aina tiedoksi vähintään osapäätöksen.

  Valitusoikeus

  Muutosta Maahanmuuttoviraston päätökseen voi hakea valittamalla hallinto-oikeuteen. Valituksen voi tehdä sekä hakija että työnantaja. Sinä työnantajana voit valittaa vain osapäätöksestä. Jos aiot valittaa työntekijän oleskelulupapäätöksestä, sinulla pitää olla työntekijän sitä varten antama kirjallinen valtakirja.

  Ohje valituksen tekemisestä, eli valitusosoitus, on päätöksen liitteenä. Siitä selviää, mihin hallinto-oikeuteen valitus tehdään, missä ajassa se on tehtävä, mitä liitteitä tarvitaan ja miten valitus toimitetaan hallinto-oikeudelle.

  Aiheesta muualla