Kansalliset suositukset yhdyspintojen rakentamiseen alueelle

Uutinen

Sote-yhdyspinnat -työryhmä on koonnut yhdyspintojen rakentamisen tueksi ”Kansalliset suositukset yhdyspintojen rakentamiseen alueelle”.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut osana TE-palvelut 2024- ja KOTO24 -uudistusten toimeenpano-ohjelmaa Sote-yhdyspinnat -työryhmän valmistelemaan palveluiden siirtoa kunnille ja varmistamaan sujuva yhteistyö hyvinvointialueen palvelujen ja toiminnan kanssa.

Yhdyspinnoilla tarkoitetaan työvoimaviranomaisen/kunnan, Kelan ja hyvinvointialueen työllistymistä tai kotoutumista edistävien palvelujen yhteistä toiminta-aluetta. Suositukset tukevat työvoimapalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kotoutumispalveluja ja näiden yhdyspintoja valmistelevia tahoja ja päättäjiä yhdyspintojen rakentamisessa.

Lue lisää

Suositukset koskevat

1.       Yhteistyötä tukevia alueellisia rakenteita

2.       Yhteistyön johtamista

3.       Yhteistä tilannekuvaa yhteistyön pohjana

4.       Asiakastyötä ja yhteisiä palveluja

Suosituksia täydentää TE-palvelut 2024 -uudistuksen toimeenpanon käsikirjan luku 5.3:
5.3.Monialaisesti toteutettavat työllisyyttä edistävät palvelut ja viranomaisyhteistyö (kuntaliitto.fi)