Kykyviisari®

Kokeile Kykyviisaria

Kykyviisarilla voit kartoittaa työ- ja toimintakykyäsi ja selvittää keskeisiä vahvuuksiasi ja mahdollisia kehittämisen kohteita.

Kykyviisari jakautuu seuraaviin osa-alueisiin

  • Esitiedot (ikä, sukupuoli)
  • Hyvinvointi (muun muassa yleinen toimintakyky, koettu työkyky)
  • Osallisuus (sosiaalinen toimintakyky ja sosiaalinen kanssakäyminen)
  • Mieli (psyykkinen toimintakyky)
  • Arki (arjesta selviytyminen)
  • Taidot (muun muassa kognitiivinen toimintakyky, osaaminen)
  • Keho (fyysinen toimintakyky)
  • Taustatiedot (muun muassa koulutustausta)
  • Työ ja tulevaisuus (muun muassa työllisyystilanne, muutostoiveet)

Kykyviisarin täyttäminen

Kykyviisariin vastaaminen kestää 10-20 minuuttia. Kykyviisarin vastaukset eivät tallennu, eikä niitä voida yhdistää sinuun. Voit tulostaa tulokset itsellesi talteen.

 

Kykyviisari on Työterveyslaitoksen Solmu-koordinaatiohankkeen toteuttama ja sen on rahoittanut Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).

Päivitetty: