TE24 toimeenpanoa tukevan työllisyyden edistämisen neuvottelukunta kokoontui

Uutinen

TE24-uudistuksen siirtymävaiheen ajaksi eli 31.12.2024 saakka Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut toimeenpanoa tukevan neuvottelukunnan, jonka järjestäytymiskokous pidettiin 30.5.2023. Varsinainen valtakunnallinen työllisyyden edistämisen neuvottelukunta asetetaan valtioneuvoston toimesta vuoden 2025 alussa.

Neuvottelukunnan tehtävät ja toimeenpanon tilanne

Toimeenpanoa tukevan neuvottelukunnan tehtäviä on

  • edistää sidosryhmien välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua TE24- ja KOTO24 -uudistusten siirtymävaiheessa,
  • edistää osaltaan tarvittavien yhteistyörakenteiden muodostumista ja
  • seurata uuden palvelurakenteen ja -järjestelmän muodostumista suhteessa uudistusten tavoitteisiin.

TE24-aluetilaisuuksia on järjestetty kevään aikana kattavasti – kuntien tukeminen alueellisten ratkaisujen ennakoiminen ovat ratkaisevia tekijöitä muutoksessa.

Toimeenpanon käsikirjaa on valmisteltu laajassa verkostoyhteistyössä. Ensimmäinen osa on julkaistu ja se tukee kuntia ensi vaiheen valmistelussa. Käsikirjan toinen osa julkaistaan kesäkuussa ja se tulee olemaan laajempi ja täydentävämpi tietopaketti.

Myös ensimmäiset kuntien ja valtion henkilöstön muutosvalmennukset ovat käynnistyneet.

Aiheesta muualla