Tutustu Työmarkkinatorin uusiin aluesivuihin ja Lapin teemasivuun

Uutinen

Työmarkkinatori tarjoaa nyt paikkakuntakuntakohtaista tietoa entistä helpommin ja monipuolisemmin aluesivujen myötä. Käyttäjälle aluesivut ovat helppo tapa löytää juuri oman alueensa avoimet työpaikat sekä työelämään liittyvät palvelut sekä ajankohtaiset asiat.

Aluesivut löytyvät Työmarkkinatorin ylävalikosta. Käyttäjä voi valita, haluaako tarkastella sisältöjä kuntakohtaisesti vai maakuntatasolla. Aluesivu kokoaa paikalliset työelämätoimijat ja niiden palvelut yhteen paikkaan.  

Perussisältönä kaikilla aluesivuilla näytetään avoimet työpaikat ja Suomi.fi-palvelutietovarantoon kuvatut työllisyyspalvelut. Näiden lisäksi alueet voivat halutessaan julkaista ajankohtaissisältöjä, kuten esimerkiksi uutisia, tapahtumatietoja tai videoita. Aluesivulla näytettävien yhteystietojen avulla toimijat voivat suunnitella, mihin organisaatioihin ja palveluihin asiakasta missäkin asiassa ohjataan.  

Aluesivujen sisällöt laaditaan yhteistyöllä 

Aluesivujen sisältö syntyy alueen työllisyys- ja elinkeinotoimijoiden yhteistyönä. Toimijat suunnittelevat yhdessä, millainen kokonaisuus aluesivuilla tarjotaan. Aluesivujen kautta eri organisaatiot voivat tarjota palveluja kokonaisvaltaisesti ja organisaatiorajat ylittävästi. Aluesivujen ylläpito ja sisällöntuotanto ovat alueiden omissa käsissä. Alueet päättävät myös, millä kielillä aluesivut tuotetaan. Tällä hetkellä Työmarkkinatorilla on mahdollista tarjota sisältöä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Lisäksi on tarkoitus tuoda tarjolle alueellista työelämään liittyvää tilasto-, ennakointi- ja tutkimustietoa. 

Teemasivut tuovat näkyvyyttä alueiden kampanjoille ja omille teemoille 

Aluesivujen yhteyteen on mahdollista luoda niin sanottuja teemasivuja, joilla saadaan erityistä näkyvyyttä esimerkiksi alueen työllisyysteemoille tai ajankohtaisille kampanjoille. Teemasivuista tehdään kaikille alueille yhtenäiset pohjat, joihin alueilla voidaan luoda omat sisällöt. Sisältö voi olla alueiden tarpeista riippuen visuaalista tai tekstipainotteista. Teemasivuille voi myös tehdä esimerkiksi videoupotuksia. 

Lapin aluesivujen yhteyteen on julkaistu ensimmäinen teemasivu 

Lapin aluesivujen yhteyteen on avattu ensimmäisenä teemasivuna Work in Lapland -sivukokonaisuus. Teemasivulle on koottu tärkeää tietoa liittyen alueella ja yleisesti Suomessa työskentelyyn. Sisällön kohdeyleisönä ovat kansainväliset osaajat, jotka harkitsevat tai suunnittelevat muuttoa Lapin alueelle työn perässä. Teemasivu kokoaa tärkeimmät tietolähteet yhteen paikkaan, jolloin tiedon äärelle pääsee helpoiten. 

Teemasivulla tullaan myös esittelemään alueen työnantajia, jotka ovat valmiita rekrytoimaan alueelle saapuvaa työvoimaa. Alueen työnantajat voivat ilmoittautua mukaan osaksi teemasivua lähettämällä tietonsa Webropol-kyselylomakkeen kautta, joka löytyy teemasivun osiossa Jobs and employers in Lapland. 

Lapin teemasivujen sisältö on pääosin englanniksi, koska kohdeyleisönä ovat kansainväliset osaajat ja työnhakijat. Työnantajille suunnattu osio on laadittu suomeksi. 

Lue lisää

Aiheesta muualla

Kyselylomake työnantajille (webropol.com)