Työllisyys jatkaa kasvua

Uutinen

Työssä käyvien ihmisten määrän kehitys jatkaa kasvu-uralla, mutta kasvu alkaa hidastua vuoden 2023 lopulla, kertoo vuoteen 2024 asti ulottuva työmarkkinaennuste.

tyokaveri

Työvoiman määrä kasvaa vuonna 2022 noin 17 000 hengellä. Vuodelle 2023 ennustetaan enää noin 1 000 hengen kasvua ja vuodelle 2024 noin 5 000 hengen kasvua. Työvoimaosuuden kasvua edistää hyvän suhdanteen lisäksi osa-aikatyön yleistyminen.

Työllisyyden kasvu kuluvan vuoden alussa on ollut vahvaa ja työllisyysaste nouseekin 73,7 prosenttiin vuonna 2022 ja edelleen 74,1 prosenttiin vuonna 2023. Vuonna 2024 työllisyysaste nousee 74,3 prosenttiin.

Työllisyyden kasvaessa reippaasti työttömyysaste laskee 6,4 prosenttiin vuonna 2022. Työllisyyden kasvuvauhdin hiipuessa myös työttömyyden lasku hidastuu; työttömyysaste on 6,0 prosenttia vuonna 2023 ja 5,9 prosenttia vuonna 2024.

Työttömien työnhakijoiden määrä TE-palveluissa jatkaa laskuaan tasaisesti lähivuosina. Pitkäaikaistyöttömyyden ennustetaan laskevan selvästi nopeammin kuin syksyn 2021 ennusteessa. Nuorisotyöttömyyden laskussa päästään vuonna 2024 ennusteen mukaan jo historiallisen alhaisiin lukemiin.

Aiheesta muualla

Työmarkkinaennuste: Työllisyys jatkaa kasvua - ikääntyneiden työssäkäynti kasvaa vahvasti ja työttömyys laskee (tem.fi)