Työnantaja, muista mahdollisuutesi työolosuhteiden järjestelytukeen

Uutinen

Työolosuhteiden järjestelytuki on harkinnanvaraista tukea, jota TE-toimisto voi myöntää hankintoihin ja muutostöihin, joita työntekijäsi työkyky edellyttää.

Jos työntekijälläsi on vamma tai sairaus, joka edellyttää työvälineiden hankkimista, muutosten tekemistä työpaikan työolosuhteisiin tai apua toiselta työntekijältä, voit saada työolosuhteiden järjestelytukea. Tuen saaminen voi olla mahdollista sekä uuden että jo pidempään palveluksessasi olleen työntekijän työolosuhteiden järjestämiseen.

Työolosuhteiden järjestelytuen enimmäismäärä työvälineiden hankkimiseen tai muutostöiden tekemiseen on 4 000 euroa henkilöä kohden. Tarvittaessa voit saada tuen käyttöösi joko kokonaan tai osittain ennakkoon. Jos haet tukea vasta työvälineiden hankkimisen tai muutostöiden tekemisen jälkeen, sinun täytyy tehdä se kuukauden kuluessa siitä hetkestä, kun olette tehneet kyseiset toimenpiteet organisaatiossanne.

Tukea toisen työntekijän antaman avun järjestämiseen voit saada enintään 20 tuntia kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan. Tuen määrä on 20 euroa tunnilta. Tuki myönnetään toteutuneiden työtuntien perusteella.

Jos olet hakemassa työolosuhteiden järjestelytukea, toimita hakulomake, selvitys järjestelytuen tarpeesta ja mahdolliset muut liitteet TE-toimistoon. TE-toimisto arvioi niiden perusteella, onko tuen myöntäminen tarkoituksenmukaista. TE-toimisto ottaa arvioinnissaan huomioon työntekijäsi tilanteen ja sen, miten merkittäviä muutoksista aiheutuvat kustannukset ovat organisaatiosi taloudelliseen tilanteeseen nähden.

Voit lukea lisää työolosuhteiden järjestelytuesta ja sen hakemisesta sekä työyhteisön hyvinvoinnin ylläpidosta Työmarkkinatorilta.