Hyvinvoiva työyhteisö

Kaikki työyhteisön jäsenet ovat vastuussa hyvinvoinnista työpaikalla. Työkykyinen ja motivoitunut henkilöstö auttaa tavoitteiden saavuttamisessa.

Voidaanko työyhteisössäsi hyvin? Organisaation arvot ja toimintaympäristö sekä johtaminen vaikuttavat työyhteisön ja yksittäisten työntekijöiden hyvinvointiin. 

Työnantajana työturvallisuudesta huolehtiminen on sinun vastuullasi. Jotta työpaikallanne voidaan hyvin, ennakoi mahdollisia ongelmia, aseta selkeät tavoitteet ja rakenna luottamusta. Varmista myös, että johtaminen toimii ja kohtelet työntekijöitä yhdenvertaisesti. Kun johdat oikeudenmukaisesti, avoimesti ja kannustavasti, parannat työyhteisönne hyvinvointia ja työntekijät voivat onnistua työssään paremmin.

Mitä voit tehdä työnantajana?

  • Ole joustava aina kun se on mahdollista.    
  • Sovi työntekijöidesi kanssa selkeät tavoitteet ja roolit.   
  • Tarjoa tilaisuuksia oman osaamisen kehittämiseen ja kannusta uuden oppimiseen.
  • Varmista, että työyhteisössänne noudatetaan ohjeita ja työntekijöidesi on helppoa ja turvallista ilmoittaa vioista ja puutteista.
  • Kohtele kaikkia työntekijöitäsi tasa-arvoisesti.

Työsuojeluhallinnosta voit kysyä neuvoa ja ohjeita työpaikkaa koskevissa terveyteen, turvallisuuteen ja työsuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa. Lisäksi sinun täytyy ilmoittaa työsuojeluun tietyistä vaarallisista töistä, todetuista ammattitaudeista ja vakavista työtapaturmista.

Palvelut
Aiheesta muualla

Työkyvyn ylläpito työpaikalla

Edellytyksenä sille, että voitte työyhteisössänne hyvin, on työntekijöidesi työkyvystä huolehtiminen. Työkyvyn ylläpitoon on olemassa erilaisia keinoja ja käytäntöjä. Määrättyihin toimenpiteisiin sinulla työnantajana on myös velvollisuus. 

Voit käydä työntekijäsi kanssa varhaisen tuen keskustelun, jossa pyritte löytämään ratkaisuja hänen työkykynsä tukemiseksi. Keskustelua tilanteesta kannattaa jatkaa työterveysneuvottelussa, joka toteutetaan yhdessä työterveyshuollon kanssa. Jos työssä suoriutumisessa ilmenee vaikeuksia, joita ette saa korjattua työpaikan omin keinoin, voit ohjata työntekijäsi työterveysneuvottelun lisäksi myös työkyvyn arviointiin.

Työterveyshuolto toimii yhteistyössä organisaatiosi kanssa työntekijöidesi terveyden ja työkyvyn edistämiseksi heidän työuransa kaikissa vaiheissa. Työkyvyn tukeminen perustuu työyhteisössänne sovittuihin käytäntöihin. Johdon, henkilöstöhallinnon ja työntekijöiden sekä työterveyshuollon kesken sovitut toimintatavat kirjataan työpaikan työkyvyn tuen malliin.

Työkyvyn tuki (ttl.fi) ⁠

Jos työntekijäsi sairaus tai vamma estää työn tekemisen, voitte tehdä työpaikallanne työn mukautuksia. Mukautuksilla tarkoitetaan työssä tehtäviä muutoksia, joissa työnkuvaa muokataan vastaamaan ja tukemaan paremmin työntekijäsi osaamista ja työkykyä.

Keinoja työn mukauttamiseen työnantajalle

Jos uudella tai nykyisellä työntekijälläsi on vamma tai sairaus, jonka vuoksi työtehtävissä selviytyminen edellyttää esimerkiksi työvälineiden hankkimista tai työpaikalla tehtäviä muutoksia, voit hakea TE-toimistosta tai kuntakokeilusta työolosuhteiden järjestelytukea.

Työolosuhteiden järjestelytuki

Työnantajana sinulla on velvollisuus järjestää jokaiselle työ- tai virkasuhteessa olevalle työntekijällesi ainakin ehkäisevän työterveyshuollon palvelut. Voit hankkia nämä palvelut joko julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta tai järjestää ne itse. Työterveyshuollon hankkiminen on suositeltavaa myös silloin, kun olet yrittäjä, vaikka se ei olekaan pakollista.

Kuntoutuksesta voi olla työntekijällesi apua silloin, kun vamma tai sairaus vaikeuttaa hänen työskentelyään tai selviytymistään elämän eri vaiheissa.

Jos huomaat työntekijäsi työkyvyn heikentyneen tai sairauspoissaoloraja (yli 90 päivää) ylittyy, on vastuullasi nostaa asia esille ja keskustella siitä työntekijäsi kanssa.

Sairauspoissaolokäytännöt työkyvyn tukena (ttl.fi) ⁠

Työelämästä perhevapaalle ja takaisin

Työelämästä perhevapaalle ja takaisin – perhevapaiden opas työnantajille sisältää tietoa, jonka avulla voit työnantajana sujuvoittaa työyhteisössäsi työn ja perheen yhteensovittamista ja edistää koko työyhteisön hyvinvointia.

Oppaaseen on tiivistetty keskeiset asiat perhevapaista, joita koskeva laki uudistui 1.8.2022. Siinä kerrotaan, mitä sinun kannattaa ottaa huomioon ennen työntekijän perhevapaita, niiden aikana sekä silloin, kun työntekijä palaa vapailta takaisin työhön.

Päivitetty: