Työvoimakoulutukset ja RekryKoulutukset tarjoavat ratkaisuja työvoimapulaan ja mahdollisuuden työllistymiseen lyhyellä koulutuksella

Uutinen

Monien työllisyysalueiden ja yksittäisten yritysten haasteena on, ettei työntekijöitä ole riittävästi. Työvoimakoulutusten ja RekryKoulutusten avulla ongelmaan on mahdollista löytää ratkaisuja. Työnhakijalle koulutukset ovat turvallinen ja usein melko nopea tapa työllistyä.

Työvoimakoulutusten ja RekryKoulutusten tavoitteena on löytää ja kouluttaa työntekijöitä tehtäviin, joiden osaajista on pulaa.

TE-palvelut hallinnoivat työvoimakoulutuksia ja niiden toteuttamisesta vastaavat oppilaitokset, jotka järjestävät koulutusta aloille, joille osaajia tarvitaan. Koulutuksessa voit suorittaa esimerkiksi perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä tutkinnon osia. Työvoimakoulutus voi olla myös jatko- tai täydennyskoulusta. Lisäksi voit suorittaa erilaisia kortteja tai lupia, jotka kuuluvat eri ammattien pätevyysvaatimuksiin.

RekryKoulutuksia toteuttavat yhteistyössä TE-palvelut, kouluttaja ja työnantaja. RekryKoulutuksessa voit hankkia ammatillista osaamista yksittäisen työnantajan tarpeen mukaan. Kyseessä voi olla lisä- tai täydennyskoulutus tai ammatinvaihtoon tähtäävä koulutus. RekryKoulutuksessa ei kuitenkaan voi suorittaa tutkintoja tai tutkinnon osia.

TE-toimisto kartoittaa koulutuksista kiinnostuneiden työnhakijoiden koulutustarpeet ja tekee opiskelijavalinnat niiden pohjalta.

Koulutuksia erilaisiin tarpeisiin

Työvoimakoulutusta järjestetään työllisyysalueen tarpeeseen eli työntekijöitä koulutetaan niille aloille, joiden osaajista on alueella pula. Koulutukseen valitaan ensisijaisesti työttömiä tai henkilöitä, joiden työt ovat loppumassa.

– Työvoimakoulutus pätevöittää sekä syventää ja päivittää osaamista. Jos olet esimerkiksi valmistunut merkonomiksi vuonna 2010, etkä ole työskennellyt alalla, osaamisesi on auttamatta vanhentunutta. Tällöin sinulla on selkeä koulutustarve, kun osaamisesi kaipaa päivittämistä, toteaa TE-toimiston koulutuspalveluissa asiantuntijana toimiva Satu Oja (kuvassa).

RekryKoulutukset ovat puolestaan yksittäisten yritysten mahdollisuus löytää työntekijöitä tilanteessa, jossa alan osaajia ei ole tarjolla, eikä heitä ole valmistumassa oppilaitoksista lähiaikoina. RekryKoulutus räätälöidään työnantajan tarpeiden mukaiseksi. Henkilöt, jotka suorittavat koulutuksen hyväksytysti, työllistyvät työnantajan palvelukseen, mikä on Satu Ojan mukaan koulutusmuodon suurin etu.

– RekryKoulutukset työllistävät hyvin. Ero työvoimakoulutukseen on siinä, että RekryKoulutuksessa työpaikka on odottamassa. Suurin osa koulutuksesta tapahtuu työpaikalla, joten pääset käytännössä osoittamaan osaamisesi työnantajalle.

Vaikka työnantajien tietämys RekryKoulutuksen mahdollisuudesta on jonkin verran lisääntynyt monilla aloilla viime vuosina lisääntyneen työvoimapulan myötä, tunnetaan rekrytointimuoto Ojan mukaan edelleen valitettavan huonosti.

– RekryKoulutuksen hyötynä on, että hallinnoivana osapuolena toimiva TE-toimisto pysyy koko prosessin ajan sekä työntekijän että työnantajan tukena. Työnantajalle rekrytointiprosessi on kevyempi, kun hän saa järjestelyihin apua. RekryKoulutuksen aikana työnantaja pystyy myös tutustumaan tulevaan työntekijäänsä. Työnhakija voi puolestaan opetella koulutuksessa turvallisesti uutta tehtävää, ja jos koulutuksen aikana ilmenee jokin ongelma, TE-toimisto on mukana neuvottelemassa, Oja muistuttaa.

ELY-keskus maksaa RekryKoulutuksen kustannuksista 70 prosenttia ja työnantaja 30 prosenttia. RekryKoulutuksen järjestämisestä kiinnostuneen työnantajan kannattaa olla yhteydessä paikalliseen ELY-keskukseen tai TE-toimistoon.

Erilaiset asiat vaikuttavat koulutusten suosioon

Työvoimakoulutuksiin ja RekryKoulutuksiin on työnhakijoiden keskuudessa ollut ajoittain enemmän kysyntää kuin mitä on tarjontaa, mutta Satu Ojan mukaan korona-aika on vähentänyt hakijoiden määrää jopa niin paljon, että joihinkin koulutuksiin on pulaa hakijoista.

Minkä alojen työvoimakoulutukset ovat suosituimpia ja mitä aloja kohtaan kiinnostus on vähentynyt?  

– Kaikenlainen asiantuntijakoulutus, jossa työnhakija voi parantaa osaamistaan, on tällä hetkellä suosittua. Esimerkiksi voisi mainita digitaitojen kehittämisen. Myös kuljetusala kiinnostaa. Sähköalaa kohtaan kiinnostus on hieman hiipunut, vaikka tarvetta osaajille on. Tilanteeseen vaikuttaa jonkin verran se, että alalle voi nykyisin kouluttautua myös esimerkiksi oppisopimuksella. Rakennus- ja metalliala eivät puolestaan tunnu kiinnostavan tällä hetkellä juuri ollenkaan. Työvoimakoulutusten suosioon vaikuttaa aina myös trendit. Lisäksi on alueellisia eroja, Oja luettelee.

Työnantajien on hyvä huomioida, että myös heillä on vastuu, miten houkutteleviksi työnhakijat kokevat eri alat. Satu Oja nostaa esimerkiksi ravintola-alan, jossa työntekijöiden on usein oltava työpaikkaansa hyvin sitoutuneita, mutta huonoimmassa tapauksessa työtunteja on tarjolla vain vähän. Tällainen ei tietenkään ole kovin houkuttelevaa.

Kartoita koulutusmahdollisuuksia laajasti

Voit etsiä työvoimakoulutuksia ja RekryKoulutuksia TE-palvelujen verkkosivujen koulutushaulla. Satu Ojalla on vinkkejä koulutusten selaamiseen verkkosivulla.

– Ensin kannattaa tarkistaa haussa olevat RekryKoulutukset, koska niiden kautta on mahdollisuus työllistyä suoraan tiettyyn yritykseen. Jos etsit työvoimakoulutuksia, eikä sopivia koulutuksia järjestetä asuinpaikkakuntasi lähellä, kannattaa selvittää, millaisia työvoimakoulutuksia on tarjolla valtakunnallisesti. Työvoimakoulutuksia toteutetaan myös verkossa, joten asuinpaikkakunnallasi ei välttämättä ole merkitystä. Koulutuksia kannattaa muutenkin etsiä myös muualta kuin pelkästään oman asuinpaikkakunnan läheisyydestä, koska jos lähiopetuspäiviä on kohtuullinen määrä ja elämäntilanne muuten sallii, ei vähäinen matkustaminen varmastikaan aiheuta ongelmia. Koulutukset ovat usein myös melko lyhyitä eli parhaimmillaan ne ovat nopea tie työllistymiseen, Oja muistuttaa.

Jotta tietoa työvoimakoulutusten ja RekryKoulutusten mahdollisuuksista saataisiin entistä laajemmalle, on Satu Oja viritellyt kollegoidensa kanssa ajatusta työvoima- ja RekryKoulutuksiin keskittyvien messujen järjestämisestä. Messujen on tarkoitus olla valtakunnallinen tapahtuma eli ne järjestettäisiin eri puolilla Suomea samaan aikaan. Lisäksi on tavoitteena tuottaa sisältöä sosiaaliseen mediaan reaaliaikaisesti. Suunnitelmat ovat vasta alkuvaiheessa, mutta kuulemme koulutusmessuista mahdollisesti lisää, kun vuosi 2023 etenee.

Lue lisää