Markkinointipäällikkö

Ammatit Julkaistu

Markkinointipäällikkö vastaa yrityksen markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi myynninedistämistä, markkinatutkimuksia, mainoskampanjoiden laatimista ja toteuttamista sekä asiakassuhteiden hoitoa. Työpaikkoja on eri alojen yrityksissä. Ammatissa on tunnettava hyvin yrityksen toimiala, tuotteet tai palvelut ja asiakkaat. Työssä tarvitaan liiketoiminnan ja markkinoinnin tuntemusta.

Markkinointipäällikön on tunnettava hyvin yrityksen toimiala sekä yrityksen tuotteet ja asiakkaat. Ammatissa tarvitaan markkinoinnin osaamista sekä luovuutta, ideointikykyä ja kykyä analysoida ideoiden toteuttamismahdollisuuksia. Hyvä suullinen ja kirjallinen esitystaito ovat välttämättömiä.

Yhteistyö- ja johtamistaidot ammatissa ovat tarpeen. Markkinointipäälliköltä edellytetään oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyotetta.  Ammatti edellyttää taloudellista ajattelua ja päätöksentekotaitoja. Kielitaito ja kulttuurien tuntemus ovat edellytyksiä varsinkin kansainvälisissä tehtävissä toimiville. Ammatissa tarvitaan usein myös hyvää paineensietokykyä.

Markkinointipäälliköllä on usein kaupallisen alan koulutus. Koulutusvaatimukset vaihtelevat suuresti yrityksen koon ja toimialan mukaan. Markkinointipäälliköllä voi olla myös yrityksen toimialaan liittyvä koulutus sekä markkinointiin ja mainontaan liittyvää jatkokoulutusta. 

Yliopistoissa voi opiskella kauppatieteitä. Ylempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden kandidaatti. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK). Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa liiketoiminnan perustutkinnon (merkonomi). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös liiketoiminnan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4453 €/kk

Yksityinen sektori

4491 €/kk

Julkinen sektori

3736 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto