Toimistosihteeri

Ammatit Julkaistu

Toimistosihteeri työskentelee erilaisissa toimistotehtävissä valtion ja kuntien virastoissa ja laitoksissa sekä seurakunnilla, järjestöissä ja yrityksissä. Työ toimistossa vaatii järjestelykykyä, huolellisuutta, omatoimisuutta ja asiakaspalvelutaitoja.

Toimistosihteereitä työskentelee erilaisten virastojen ja laitosten palveluksessa sekä yrityksissä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Toimistosihteeri

Työ toimistossa vaatii ennen kaikkea omatoimisuutta ja järjestelmällisyyttä, tarkkuutta, järjestelykykyä, huolellisuutta ja palveluhalukkuutta sekä yhteistyötaitoja. Työssä vaaditaan hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Monissa työtehtävissä edellytetään hyvää kielitaitoa ja eri kulttuurien tuntemusta asiakaspalvelutehtävissä.

Tietotekniikan käyttötaidot ovat työssä tarpeen, esimerkiksi toimisto-ohjelmistot sekä omassa yksikössä tarvittavat muut sovellukset, kuten esimerkiksi taloushallinnon tai henkilöstöhallinnon ohjelmat. Työskenneltäessä useammille henkilöille tai osastoille työt voivat ruuhkautua. Näistä tilanteista on selvittävä joustavasti, nopeasti ja luotettavasti. Järjestelmällisyys ja oman työn suunnittelu on tärkeää.

Istumatyö ja runsas päätetyöskentely saattaa rasittaa hartioita, olkapäitä ja selkää.

Toisella asteella voi suorittaa liiketoiminnan perustutkinnon (merkonomi).  

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös liiketoiminnan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. 

Toisen asteen ammatillisen tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. 

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon, tradenomi (AMK). 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3108 €/kk

Yksityinen sektori

3495 €/kk

Julkinen sektori

2791 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto