Viestinnän asiantuntija

Ammatit Julkaistu

Viestinnän asiantuntijalla on keskeinen rooli yrityksen tai muun organisaation viestinnän toteuttamisessa. Viestinnän asiantuntijan työ on sisäistä ja ulkoista viestintää yrityksestä tai organisaatiosta ja sen toiminnasta. Ammatissa tarvitaan hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa sekä vuorovaikutus-, esiintymis- ja organisointitaitoja.

Yritykset sekä viestintä-, media- ja mainostoimistot, oppilaitokset, tiedeinstituutit, julkinen hallinto, järjestöt ja yhdistykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Viestinnän asiantuntija

Viestinnän asiantuntijoiden toimenkuvat ja työtehtävät vaihtelevat paljon alan sisällä. Pienessä organisaatiossa tai tiimissä viestinnän asiantuntijalta edellytetään monipuolista osaamista. Suurissa organisaatioissa tai tiimeissä tehtävät saattavat painottua esimerkiksi ulkoiseen tai sisäiseen sisällöntuotantoon, mediasuhteisiin, brändin hallintaan tai verkkoviestintään.

Viestinnän asiantuntijana toimiminen edellyttää perusteellisia tietoja itse työnantajasta ja sen toimintaympäristöstä. Hyvä kirjallinen ja suullinen ilmaisukyky sekä yleissivistys ovat olennaisia viestinnän tehtävissä. Ammatissa vaaditaan hyviä tietoteknisiä taitoja, sekä usein myös viestinnässä tarvittavien välineiden, kuten kameroiden ja videokuvauslaitteiden hallintaa.

Ammatissa tarvitaan oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, järjestelmällisyyttä sekä kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Ulospäinsuuntautuneesta luonteesta on paljon etua, sillä ammatti edellyttää usein kykyä esiintyä ja ottaa yhteyttä vieraisiinkin ihmisiin. Myös kielitaidosta ja hyvästä paineensietokyvystä on etua, sillä toisinaan aikataulut voivat olla tiukkoja.

Yliopistoissa voi opiskella viestintää. Oppiaineiden nimet vaihtelevat tiedotusopista journalistiikkaan, viestintään jne. Ylempiä korkeakoulututkintoja ovat esimerkiksi filosofian maisteri, taiteen maisteri, valtiotieteiden maisteri ja yhteiskuntatieteiden maisteri.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella viestintää ja suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon medianomi (AMK). Useat opistot ja viestintäalan järjestöt järjestävät täydennys- ja lisäkoulutusta.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4009 €/kk

Yksityinen sektori

4053 €/kk

Julkinen sektori

3880 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto