Olen kiinnostunut itseni työllistämisestä

Työn tekemisen tavat muuttuvat ja avaavat sinulle uusia mahdollisuuksia työllistää itsesi. Perinteisen palkkatyön ja yrittäjyyden lisäksi voit työllistyä esimerkiksi kevytyrittäjänä, freelancerina tai omaishoitajana. Työmarkkinatorilta löydät tietoa monista erilaisista itsensä työllistämisen tavoista.

Omaishoitajana pidät huolta läheisestä ihmisestä, jolla on sairaus tai vamma tai joka tarvitsee muuten erityistä hoivaa, eikä selviydy arjestaan itse. Samalla omaishoitaja työllistää itsensä.

Tarve omaishoitoon voi muodostua sinulle läheisen ihmisen sairastumisen, ikääntymisen tai vammautumisen tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen syntymän myötä. Omaishoitoa voi tarvita siis iäkkäiden ihmisten lisäksi myös lapset ja työikäiset.

Omaishoidon tilanteet vaihtelevat sen mukaan, kuinka paljon tai kauan tukea läheisesi tarvitsee. Voit saada omaishoidon tukea, kun teet omaishoitosopimuksen kuntasi kanssa.

Omaishoitajaliiton sivuilta voit lukea lisää tietoa omaishoitajuudesta.

Lue lisää
Aiheesta muualla

Vapaaehtois- tai talkootyössä teet tavanomaista yleishyödyllistä työtä, josta et saa palkkaa.

Vapaaehtois- ja talkootyössä teet tavanomaista yleishyödyllistä työtä, josta et saa palkkaa. Niitä voit tehdä joustavasti silloin kun sinulle sopii. Vaikka et saa työstä palkkaa, voit saada kokemusta ja osaamista, jotka auttavat työllistymisessä. 

Vapaaehtois- ja talkootyösi voi olla esimerkiksi 

  • urheilukilpailuissa tai muissa yleisötapahtumissa työskentelyä, 
  • erilaisissa vertaistukiryhmissä toimimista,
  • erilaisten yhdistysten kautta toimimista, 
  • yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumista tai
  • tavanomaista naapuriapua tai vastaavaa toimintaa, jossa autat esimerkiksi sukulaisia tai muita tuttaviasi omalla työpanoksellasi. 

Vapaaehtois- ja talkootyöhösi liittyvä ruokailu tai muu tavanomainen tarjoilu ei ole palkkaa. Työsi on palkatonta myös silloin, jos sinulle korvataan osallistumisesta aiheutuvia kustannuksia, kuten joukkoliikenteen matkalippu, oman auton käytön kilometrikorvaus tai oman puhelimen käytöstä työssä aiheutuneet kulut. 

Jos olet työtön, tarkista vapaaehtois- ja talkootyön vaikutus työttömyysturvaasi. Jos vapaaehtoistyö on työttömyysturvalain mukaista palkatonta ja tavanomaista yleishyödyllistä työtä, voit tehdä sitä työttömänä ilman, että menetät oikeutta työttömyysturvaan.

Lue lisää
Aiheesta muualla

 Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)