Työntekijän löytäminen ulkomailta

Jos haluat yritykseesi kansainvälistä osaamista, eikä Suomesta löydy sopivaa tekijää, kannattaa etsiä työntekijää tai harjoittelijaa ulkomailta. On kuitenkin tärkeä muistaa, että voit tarvita erillisen luvan ulkomaalaisen tekijän palkkaamiseen.

Jos et löydä sopivaa työntekijää Suomesta, voit etsiä työvoimaa ulkomailta. Myös suurissa rekrytoinneissa voit työnantajana hyödyntää Suomea laajempaa työmarkkina-aluetta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että ulkomaisen työntekijän palkkaaminen saattaa vaatia luvan. 

Ulkomaalaisia ja suomalaisia työntekijöitä koskevat samat työehdot ja työturvallisuusvaatimukset. 

EURES auttaa rekrytoinnissa Euroopasta 

EURES (European Employment Services) on kattava eurooppalainen yhteistyöverkosto ja laadukas julkinen palvelu, jonka avulla työnantajat ja työntekijät kohtaavat helpommin koko Euroopan alueella. 

Rekrytoinnissa auttavat koulutetut ja eurooppalaiseen työnvälitykseen erikoistuneet EURES-asiantuntijat kaikissa EU- ja ETA-maissa. Ainutlaatuisen kattavaan verkostoon kuuluu noin 1 000 asiantuntijaa. EURES välittää vuosittain 50 000 työntekijää maasta toiseen. 

EURES-asiantuntijat 

 • tuntevat eurooppalaiset työmarkkinat ja toimii linkkinä rekrytoinnissa,
 • auttavat löytämään sopivan kohdemaan ja käynnistämään rekrytoinnin, 
 • löytävät paikallisen yhteistyökumppanin,
 • avustavat messuille osallistumisessa ja markkinoivat yrityksen avoimia työpaikkoja,
 • järjestävät tarvittaessa rekrytointitilaisuuden kohdemaassa,
 • vastaavat hakijoiden tiedusteluihin ja ottavat hakemukset vastaan,
 • tekevät tarvittaessa esivalinnan – työnantaja tekee aina lopullisen valinnan ja
 • neuvovat ulkomaisia työntekijöitä muuttoon ja suomalaiseen työelämään liittyvissä asioissa.

Löydät maksuttomat EURES-palvelut lähimmästä TE-toimistosta. Lisäksi TE-toimistojen työnantaja- ja yrityspalvelujen asiantuntijat neuvovat asioissa, jotka liittyvät ulkomaisen työvoiman rekrytointiin.

Aiheesta muualla

EURES-portaali ja tapahtumat helpottavat rekrytointia 

Rekrytoinnin yksi työkalu on EURES-portaali, jossa on eurooppalainen työpaikka- ja CV-pankki. Portaalissa voit ilmoittaa avoimista työpaikoista sekä selata työnhakijoiden ansioluetteloita.

Voit osallistua Euroopassa järjestettäviin rekrytointitapahtumiin yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Voit myös 

 • lähteä itse messuille ja haastatella siellä työnhakijoita,
 • jättää työpaikkailmoituksen asiantuntijalle, joka mainostaa sitä sopiville hakijoille tai
 • osallistua eurooppalaisille rekrytointimessuille online-palvelun kautta. 

Messuille osallistuminen on yleensä maksutonta. Maksat itse oman matkasi ja majoituksesi.

Aiheesta muualla

Rekrytointi Targeted Mobility Schemes -liikkuvuushankkeiden avulla 

Targeted Mobility Schemes -hankkeella helpotetaan taloudellisen tuen avulla osaajien rekrytointia toisesta EU-maasta, Norjasta tai Islannista. 

Sinulle voidaan myöntää taloudellista tukea työntekijän perehdyttämisestä ja uuteen maahan sopeutumisesta aiheutuviin kustannuksiin. Työnantajalle myönnettävän tuen suuruus määräytyy työhön tulevalle tarjotun tukipaketin sekä työskentelymaan perusteella. Tuen suuruusluokka on noin 810–2 000 euroa/työntekijä. 

Taloudellisen tuen edellytykset ovat seuraavat.

 • Palkattavan työntekijän tulee olla vähintään 18-vuotias EU:n, Norjan tai Islannin kansalainen, joka on laillisesti sijoittunut EU:n jäsenvaltioon, Norjaan tai Islantiin.
 • Sinun tulee tarjota vähintään työhön perehdytystä, apua paikkakunnalle asettautumiseen ja kielikoulutusta 
 • Organisaatiosi on henkilöstömäärältään enintään 250 henkilöä, laillisesti sijoittautunut johonkin EU-maahan, Norjaan tai Islantiin, tekee rekrytoitavan kanssa vähintään 6 kuukauden työsopimuksen, jonka palkka- ja työehdot ovat kansallisen työlainsäädännön mukaiset ja tehtävä työsopimus voi olla koko- tai osa-aikaista työtä, mutta kuitenkin vähintään 50 % kokopäiväisestä työajasta 

Myös työnhakijalla on mahdollisuus hakea tukea työhaastattelumatkaan ja asettautumiseen sekä kielikurssiin ja tutkinnon tunnustamisesta aiheutuviin kustannuksiin. 

TMS-hankkeita on tällä hetkellä kolme: Ruotsin, Italian ja Saksan koordinoimat hankkeet. 

Ruotsin TMS-hanke 

Jos olet palkkaamassa työntekijää toisesta EU-maasta tai Norjasta tai Islannista, voit hakea perehdyttämiseen taloudellista tukea Ruotsin koordinoimasta hankkeesta.

Tuen saamiseksi sinun tulee olla yhteydessä TE-toimistoon, joten ota yhteyttä lähimpään EURES-neuvojaan. 

Hakemus

Hakemuslomakkeista löydät tarkemmat ohjeet siitä, mitä mm. perusperehdytyksen tai laajemman perehdytyksen tulee sisältää ja mitä liitteitä tarvitaan tuen hakemiseksi. Tuki on työntekijäkohtainen eli jos on useampi palkattava työntekijä, jokaisesta palkattavasti voi saada tämän summan. Huomaathan että hankkeella on oikeus tehdä muutoksia tukisummiin.

Tukihakemus lähetetään Suomen osalta käsiteltäväksi: joko BBi Communication Finland Oy:lle  osoitteeseen eures@bbi.se tai Allianssin nuorisovaihto ry:lle osoitteeseen eures@alli.fi

Lisätietoa hankkeen kotisivuilta.

Saksan TMS-hanke

Saksan hanke myöntää taloudellista tukea vain saksalaisille työnantajille.

Työpaikkasuomi ja Työpaikkaruotsi avuksi työarkeen

Työpaikkasuomi ja -ruotsi vastaa tämän päivän kansainvälistyvän työelämän tarpeisiin. Yrityskohtaisesti räätälöitävä kielikoulutus tarjoaa yrityksesi ulkomaalaistaustaisille työntekijöille mahdollisuuden menestyä työssään suomen tai ruotsin kielellä.

Työpaikkasuomi tai -ruotsi parantaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden valmiuksia selviytyä suomen tai ruotsin kielellä työssään ja työpaikkansa viestintätilanteissa. Koulutuksen tavoitteena on tukea työntekijän ammatillista osaamista, työssä tarvittavan ammatillisen sanaston oppimista ja integroitumista työyhteisöön. Tavoiteltavasta kielitaidon tasosta sovitaan yksilöllisesti ja/tai ryhmäkohtaisesti.

 Koulutettavan työntekijän motivaatio ja osaaminen nousee kielitaidon karttuessa, mistä koko työyhteisö hyötyy.

Lue lisää
Aiheesta muualla
 • Päivitetty: